od roku 1992 Vám prinášame "riešenia na presné meranie."
 • sk
Kategórie

Fluke Biomedical ProSim 8 - komplexný simulátor pacienta

Fluke Biomedical ProSim 8 - komplexný simulátor pacienta

Cena: na požiadanie


Dostupnosť: na požiadanie


Poslať známemu


ProSim 8 ponúka komplexnú kontrolu medicínskych prístrojov sledujúcich životné funkcie pacienta.

12 zvodové EKG, teplota, tlak, respirácia, SPO2 - statické aj dynamické skúšky


ProSim 8 - Simulátor životných funkcií ponúka rýchlu a komplexnú kontrolu nemocničných prístrojov sledujúcich životné funkcie pacientov. Jednoduché a rýchle ovládanie prístroja Vám pomôže pri jednoduchých ale aj zložitejších situáciach.

Prístroj simuluje EKG (vrátane EKG plodu a arytmie), dýchania, teploty, invazívneho (IBP) a neinvazívneho (NIBP) krvného tlaku, katetrizácia a pulz, SpO2 (saturácia kyslíka) a takisto je schopný simulovať krivky rôznych vlnových dĺžok. Umožňuje pripojenie rôznych rozhraní, ako napríklad klávesnice, čítačky čiarových kódov alebo tlačiarne, čo vašu prácu urobí nie len jednoduchšou, ale aj o čosi zábavnejšou.

 

Jeden simulátor = všetko potrebné so sebou a váha len dva kilogramy!

Prosim 8 - to je 8 funkcií v jednom zariadení :  EKG simulácia, simulácia plodu, simylácia arytmií, simulácia respirácie, teplota, invazívny tlak, prietok srdca, simulácia katetrizácie, neivazívny tlak, saturácia

 

 • jednoduché pripojenie zvodov
 • vlastná R-krivka pre SPO2 na presné testovanie oximetrov
 • statický test linearity prevodníkov tlaku
 • opakovateľná NIBP simulácia preverí opakovateľnosť merania dynamických dejov
 • fyziologicky synchronizované impulzy vo všetkých testoch
 • snímanie čiarových kódov
 • bezdrôtová komunikácia s počítačom
 • voliteľný PC program pre automatizáciu a ukladanie testov
 • dlhá životnosť batérie

 

Obsah balenia:

 • návod na rýchle spustenie (3980667)
 • návod na použitie EN (3980671)
 • batéria (4021085)
 • USB kábel (4034393)
 • IBP kábel, neukončený (2392173)
 • spevnená textilná taška (4034597)
 • sada blokov na vyplnenie manžety (4308086)
 • sieťový adaptér
 • napájacia šnúra
 • CD-ROM - Ansur a návody

 

 

Fluke Biomedical ProSim 8, Fluke Biomedical Prosim 6, Prosim8, Prosim6

Vlastnosti
Sínusový priebeh
EKG Amplitúdy EKG sú pre vývod II dané od začiatku až po vrchol vlny R. Všetky ostatné vývody sú proporcionálne.
Normálny sínusový priebeh 12 uspriadaných vývodov referovaných k pravej nohe, 10 farebne rozlíšených EKG výstupov (univerzálne) spĺňajúce štandardy AHA a IEC
Výstup vysokej úrovne 0,5V/mV ± 5% dostupného nastavenia amplitúdy EKG cez BNC konektor
Amplitúda od 0,05mV do 0,5mV (v krokoch po 0,05mV),
od 0,5mV do 5mV (v krokoch po 0,25mV)
Presnosť ampltúdy ± (2% z nastavenia + 0,05mV)
Hodnoty EKG od 10 do 360 BPM v krokoch po 1 BPM
Presnosť EKG ± 1% z nastavenia
Výber krivky EKG Priebeh QRS u dospelého človeka (80ms)
alebo u novorodenca (40ms)
Stúpanie ST-Segmentu Len pre režim dospelého človeka, od -0,8mV do +0,8mV
(v krokoch po 0,1mV)
Prídavné kroky: +0,05mV a -0,05mV
Prednastavená hodnota 60 BPM, 1.0mV, QRS dospelého človeka a stúpanie ST na 0mV
Priebehy kardiostimulátora
Pacer pulz Amplitúda 0 (off), ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12, ±14, ±16, ±18, ±20, ±50, ±100, ±200, ±500 a ±700mV pre výstup č.II (referenčný výstup)
Presnosť Referenčný výstup II:  ± (5% z nastavenia + 0,2mV)
Všetky ostatné výstupy: ± (10% z nastavenia + 0,4mV)
Šírka pacer pulzu 0,1ms; 0,2ms; 0,5ms; 1ms a 2ms ±5%
Pacer arytmie Atriálna 80BPM
Asynchrónna 75BPM
Časté sínusové údery
Občasné sínusové údery
Atrio-ventrikulárna sekvencia
Jednorázová
Disfunkcia
Prednastavenie Amplitúda 5mV, šírka 1ms, atriálna krivka
Arytmia
Základné NSR 80BPM
Zameranie PVC Ľavé, štandardne časované (pokiaľ užívateľ nezadal inak)
Supraventrikulárna arytmia Atriálna fibrilácia (hrubá alebo jemná), atriálne chvenie, sínusová arytmia, vynechanie úderu, atriálna tachycardia,  paroxysmálna atriálna tachykardia, nodálny rytmus, supraventrikulárna tachykardia
Predčasná arytmia Predčasná atriálna kontrakcia, predčasná nodálna kontrakcia, PVC1 ľavé ventrikulárne, predčasné PVC1 ľavé ventrikulárne, PVC1 ľavé ventrikulárne R na T, predčasné PVC2 pravé ventrikulárne, PVC2 pravé ventrikulárne R na T a multifokálny PVC
Ventrikulárna arytmia 6, 12 alebo 24 PVC za minútu, častá multifokálna PVC, bigeminy, trigeminy, viacnásobné PVC (1, 2, 5 alebo 11), monoventrikulárna tachycardia (od 120 do 300 BPM v krokoch po 5), polyventrikulárna tachycardia (5 druhov). ventrikulárna fibrilácia (hrubá alebo jemná), asystola
Kondukčný defekt prvo-, druho- alebo treťostupňový srdcový blok a pravo- alebo ľavo odvetvený blok
Funkcie srdcovej resuscitácie Defibrilovatelná bezpulzová zástava rytmu Ventrikulárna fibrilácia (hrubá alebo jemná), nestabilná polymorfická ventrikulárna tachycardia
Nedefibrilovatelná bezpulzová zástava rytmu Asystola
Symptomatická bradycardia Sínusová bradycardia (< 60BPM)
2. stupňový AV blok, mobitz typ I
2. stupňový AV blok, mobitz typ II
Kompletný/3. stupňový AV blok, mobitz typ II
Blok pravého ramienka
Blok ľavého ramienka
Symptomatická tachycardia: pravidelné úzke tachykardické QRS komplexy <0,12sec Sínusová tachycardia > 150 BPM
Supraventrikulárna tachycardia
Symptomatická tachycardia: pravidelné široké tachykardické QRS komplexy >0,12sec Sínuová tachycardia > 150 BPM
Supraventrikulárna tachycardia s SVT odchylkou
Nepravidelná tachycardia Atriálna fibrilácia (hrubá alebo jemná), atriálne trepotanie, nestabilná monomorfická ventrikulárna tachycardia (od 120 do 300BPM), Torsade de pointes/ventrikulárna tachykardia (dlhý QT interval)
Testovanie EKG
Amplitúda od 0,05mV do 0,5mV v krokoch po 0,05mV
od 0,5mV do 5mV v krokoch po 0,25mV
Krivka tepu 30 BPM, 60 BPM s vlnovou šírkou 60ms
Detekcia vlny R Krivka Triangulárny pulz
Rýchlosť 30, 60, 80, 120, 200 a 250 BPM
Vlnová šírka od 8 do 20ms v krokoch po 2ms, od 20 do 200ms v krokoch po 10ms
Presnosť vlnovej šírky ± (1% z nastavenia +1ms)
Detekcia QRS Vlnová šírka od 8 do 20ms v krokoch po 2ms, od 20 do 200ms v krokoch po 10ms
Presnosť vlnovej šírky ± (1% z nastavenia +1ms)
Rýchlosť 30, 60, 80, 120, 200 a 250 BPM
Stúpanie vlny R Amplitúda 0,875, šírka 0,4375x
Klesanie vlny R Plná amplitúda, šírka 0,5x
Stúpanie vlny R Amplitúda 0,125, šírka 0,0625x
Potlačenie vlny T Krivka QT interval: 350ms
Šírka vlny T: 180ms
Tvar vlny T: 1/2 sínusovej krivky
Amplitúda od 0 do 150% z referenčného výstupu II, amplitúda v 10% krokoch
Rýchlosť 80 BPM
Artefakt EKG
Typ 50, 60Hz, svalový, základný wander, dýchanie
Veľkosť 0,25, 0,5 a 1 z normálnej sínusovej krivky R, platí pre každý výstup
Výber výstupu All, RA, LL, LA, V1-6
EKG plodu
Tepová frekvencia (pevná) od 60 do 240 BPM v krokoch po 1 BPM
Tepová frekvencia (dynamická) Začiatočná hodnota 140 BPM, potom sa mení podľa tlaku
Intrauterín - tlakové krivky Skorá decelerácia, neskorá decelerácia a akcelerácia
Trvanie vlny 90 sekúnd, zvonový tvar tlakovej vlny, od 0mmHg do 90mmHg a opätovný pokles na 0mmHg
IUP perióda 2, 3 alebo 5 minút alebo manuálna
Prednastavenie FHR 120 BPM, skorá decelerácia, manuálne IUP
Invazívny krvný tlak (IBP)
Kanály 2, každý nezávisle nastaviteľný a elektricky izolovaný
Vstupná/výstupná impedancia 300Ω ± 10%
Rozsah vstupného exciterového napätia od 2 do 16V na vrchole
Rozsah vstupnej exciterovej frekvencie DC do 5000Hz
Citlivosť meniča 5 (prednastavená) alebo 40 µV/V/mmHg
Presnosť merania ± (1% z nastavenia + 1mmHg), presnosť zaručená len pre jednosmerné exciterové napätie
Statický tlak od -10 do +300 mmHg v krokoch po 1mmHg
Jednotky tlaku
mmHg alebo Kpa
Dynamické krivky Druhy Arteriálna 120/80
Radiálna artéria 120/80
Ľavá ventrikálna 120/00
Pravá ventrikálna 25/00
Pulmonárna artéria 25/10
Klin pulmonárnej artérie 10/2
Pravé átrium (centra-venózny alebo CVP) 15/10
Tlaková variabilita Systolický alebo diastolický tlak je nezávislo meniteľný v krokoch po 1mmHg
Swanz-Ganz sekvencia Pravé átrium, pravá ventrikálna, pulmonárna artéria, klin pulmonárnej artérie
Srdcová kateterizácia Komory Aorta, pulmonárna chlopňa a mitriálna chlopňa
  Arteriálna, radiálna artéria, ľavá ventrikálna znásobenie od 5 do 10%
Iné 5mmHg alebo 10mmHg
Výstup DIN, kruhový 5-pinový
Prednastavená hodnota 0mmHG
Respirácia
Rýchlosť 0 (vypnutá), od 15 do 150 BrPM v krokoch po 1 BrPM
Krivky Normálne alebo ventilované
Pomer (nádych:výdych) Normálny 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
Ventilovaný 1:1
Variácia impedancie od 0,00 do 1,00Ω v krokoch po 0,05Ω a od 1 do 5Ω v krokoch po 0,25Ω
Presnosť rozdielu ± (5% z nastavenia + 0,1Ω)
Základná krivka 500Ω, 1000Ω (štandardná hodnota), 1500Ω, 2000Ω, pre výstupy I, II, III
Presnosť základnej krivky ± 5%
Respiračné výstupy LA alebo LL (štandardne)
Zadržanie dychu 12, 22 alebo 32 sekúnd (jednorázovo), alebo postupne (Apnea ON = respiration OFF)
Prednastavené hodnoty 20 BrPM, delta 1,0Ω
Teplota
Teplota od 3,0 do 42,0°C v krokoch po 0,5°C
Presnosť ± 0,4°C
Komplatibilita Yellow Springs, Inc. (YSI) Séria 400 a 700
Konektor DIN, kruhový 5-pinový
Cardiac - výstup
Katéter Baxter Edwards, 93a-131-7f
Kalibračný koeficient 0,542 (pri teplote injektátu 0°C), 0,595 (pri teplote injektátu 24°C)
Teplota krvi od 36°C do 38°C v krrokoch po 1°C, presnosť ± 0,2°C
Množstvo injektátu 10 cc
Teplota injektátu 0 až 24°C
Prietok krvi 2,5; 5 alebo 10 litrov za minútu s presnosťou ± 5%
Krivka pre simuláciu chyby injektácie Krivky pre simuláciu sú k dispozícii
Krivka pre simuláciu pravoľavej odchylky Krivky pre simuláciu sú k dispozícii
Kalibrovaný pulz 1,5° na 1 sekundu
Konektor DIN, kruhový 5-pinový
Prednastavené hodnoty 5 litrov za minútu, injektát 0°C, teplota krvi 37°C
Neinvazívny krvný tlak (NIBP)
Jednotky mmHg alebo kPa
Manometer (tlakomer) Rozsah od 10 do 400mmHg
Rozlíšenie 0,1mmHg
Presnosť ± (0,5% z merania +0,5mmHg)
Zdroj tlaku Cieľový tlak od 20 do 400mmHg
Rozlíšenie 1mmHg
Simulácie NIBP Pulz 2 mmHg max na 500ml NIBP
Množstvo spracovaného vzduchu max 1,25ml
Simulácie (systolické, diastolické (MAP)) Dospelý človek: 60/30 (40), 80/50 (60); 100/65 (77); 120/80 (93); 150/100 (117); and 200/150 (167) a 255/195 (215)
Novorodenec: 35/15 (22); 60/30 (40); 80/50 (60); 100/65 (77); 120/80 (93) and 150/100
Variabilita tlaku: systolický a diastolický tlak je meniteľný v krokoch po 1mmHg
Opakovateľnosť V rozsahu ± 2mmHg (pri maximálnom pulze nezávisle na testovanom zariadení)
Synchronizácia: normálny sínusový priebeh srdcovej funckie: od 30 do 240BPM Maximálna hodnota pri 1ml: 240BPM, dosiahnuteľné s pulzami do 1ml
Maximálna hodnota pri 1,25ml: 180BPM
Synchronizácia: arytmie Predčasné atriálne kontrakcie (PAC), predčasné ventrikulárne kontrakcie (PVC), atriálna fibrilácia a vynechaný úder srdca
  Cieľový tlak od 20 do 400mmHg
Čas merania od 0:30 do 5:00 minút, v krokoch po 30 sekúnd
Množstvo úniku od 0 do 200mmHg/min
Testovanie pretlakového ventilu od 100 do 400mmHg
Simulácia SpO2 - oximetria (voliteľné)
% O2 Rozsah od 30 do 100%
Rozlíšenie 1%
Presnosť % O2 S R-krivkou výrobcu prístroja Saturácia v rozsahu UUT: ± (1 + špecifikovaná presnosť UUT)
Saturácia mimo rozsahu UUT: monotonická bez špecifikovanej presnosťi
S R-krivkou Gluke Biomedical od 91 do 100%, s presnosťou ± (3 + špecifikovaná presnosť UUT)
od 81 do 90% ± (5 + špecifikovaná presnosť UUT)
od 71 do 80% ± (7 + špecifikovaná presnosť UUT)
Pod 71%: monotonická bez špecifikovanej presnosti
Tepová frekvencia od 30 do 300BPM v krokoch po 1BPM. Simulácia SpO2 je synchronizovaná s hodnotou EKG s oneskorením 150ms.
Priepustnosť: pomer prúdu k prúdu diódy, vyjadrený v ppm Rozsah od 0 do 300ppm
Rozlíšenie 0,01ppm
Presnosť +50% / -30% pre kompatibilné zobrazovacie jednotky, rozlišuje sa podľa velkosti prsta a farby:
Čierna farba - veľký a stredný prst
Biela farba - malý prst a noha novorodenca
Perfúzia Rozsah od 0 do 20%
Rozlíšenie 0,01%
Artefakt Respirácia Rozsah: Od 0 do 5% z priepustnosti
Rozlíšenie: 1%
Tempo: ako všetky respiračné simulácie ProSim
Od okolitého svetla Rozsah: od 0 do 5x prepusteného svetla
Rozlíšenie: 1x
Frekvencia: DC, 50 Hz, 60 Hz, a od 1 to 10 kHz v krokoch po 1 kHz
Technológia Masimo Rainbow Simulácia pre kontrolu oximetrov Masimo, ktoré sú založené na novej technológii Rainbow (pomocou voliteľného adaptéru). Tento adaptér umožňuje simulácie viacerých vlnových dĺžok.
Kompatibilita S R-krivkou výrobcu Nellcor, Masimo, Nonin a Nihon Kohden
S R-krivkou Fluke Mindray, GE-Ohmeda, Philips/HP a BCI
Mechanické vlastnosti
Teplota Pracovná od 10°C do 40°C
Skladovacia od -20°C do +60°C
Pracovná vlhkosť od 10% do 90% bez kondenzácie
Maximálna pracovná výška 3 000m
Rozmery (D x Š x V) 14,5 × 30,2 × 8,6cm
Displej Farebný LCD displej
Pripojenie USB device upstream port Mini-B konektor pre ovládanie cez počítač
USB host controller port Typ A, výstup 5V a max zaťaženie 0,5A. Pripojenie klávesnice, čítačky čiarových kódov alebo tlačiarne
Bezdrôtové pripojenie IEEE 82.15.4 pre ovládanie cez počítač
Batérie Lithium-ion nabíjateľné batérie
Nabíjačka Súčasťou balenia. Vstup od 100 do 240V, výstup 15V/2A. Pre zaručenie najlepších výsledkov odporúčame pripojiť nabíjačku do správne zapojeného a uzemnéného zdroja AC prúdu.
Výdrž batérie min. 9 hodín alebo 100 NIBP cyklov
Váha 1,87kg
Bezpečnostný štandard EN/IEC 61010-1:2001
Certifikácia CE, CSA, C-TICK N10140, RoHs
EMC IEC 61326-1:2006
Preddefinované simulácie
Normálny
Hypertenzný
Hypotenzný
Tachycardický
Brachycardický
Ventrikulárna fibrilácia
Asystola
Autosekvencie
Sledovanie
Medicínsky tréning
Testovanie oximetra
Zlyhanie srdca
Arytmia
Cvičenie
Dýchanie
Test kvality kriviek
Testovanie IBP
Teplota
 • displej: Farebný LCD
 • hmotnosť: 1,87kg
 • komunikačný port: USB, Wi-Fi, DIN kruhový 5-pin
 • napájanie: Zdroj, batéria
 • rozmery: 14,5 × 30,2 × 8,6cm
 • spĺňa: EN/IEC 61010-1:2001
- ekg  -   spo2  -   nibp  -   ibp  -  

30 produktov v rovnakej kategórii:

Novinky a zmeny

séria 3300W zdrojov SM3300


najlepšie parametre výstupného prúdu