PicoScope 9000

PicoScope 9000 

20 GHz sampling oscilloscopes for measuring high speed signals/eye diagram analysis. Options include 8 GHz optical inputs, TDR, clock recovery and pattern sync triggers.20GHz vzorkovací osciloskop slúžiaci na meranie vysoko-rýchlostných signálov a eye diagram analýzy. Možnosť voľby 8 GHz optických vstupov, TDR, clock recovery a pattern sync triggerov.

    Iba na sklade
    Iba na sklade
    Porovnať 0