Záznamníky

Záznamníky  

Digitálne zariadenia ktoré si dokážu namerané údaje odpamätať pre neskoršie spracovanie. Najpoužívanejšie sú záznamníky teploty a vlhkosti - sú určené do obytných priestorov, skladov, do priemyslu, kamiónov, potravinárstva alebo ako lekárske. Data acquisition - DAQ je označenie používané pre systémy záznamu viacerých veličín z rôznych zdrojov - kanálov.

Bezdrôtové záznamníky - Údaje zo sondy sú prenášané na záznamník (v reálnom čase) rádiovým signálom. Záznamník sa napríklad sterilizuje, pasterizuje alebo pečie s výrobkami a vy viete reálne hodnoty.

Potravinárske, sterilizačné a pasterizačné - Sú určené alebo vhodné na meranie teploty potravín alebo do potravinárskeho priemyslu. Záznamník sa napríklad sterilizuje, pasterizuje alebo pečie s výrobkami a vy viete reálne hodnoty alebo neskôr sledujete priebeh teploty pri spracovaní.

S displejom - Snímané údaje môžete sledovať na displeji.

S vlhkosťou - Prístroj sníma a zaznamenáva aj údaje o vlhkosti.

Viackanálové - Zaznamenávajú údaje z dvoch alebo viacerých sond.

Záznamové ústredne DAQ - Viackanálové záznamníky ďalších veličín (napätie, prúd, termočlánok, termistor, odpor a iné.)

Analyzátory a záznamníky kvality elektrickej siete - Pomáhajú zisťovať, predvídať, zabraňovať a lokalizovať problémy v elektrických rozvodných sieťach.

Systémy záznamu teploty a vlhkosti

Monitorovanie teploty a vlhkosti veľkých budov a areálov.

Pavúka, komára aj stonožku vám predvedieme ak budete chcieť.

Stonožka

STONOŽKA Systém pre bezdrôtové monitorovanie a záznam teploty a vlhkosti viacpodlažných budov a väčších areálov.

Systém je možné použiť od malých skladov až po veľké poschodové budovy či rozsiahle areály. Prijímač Stonožky sa jednoducho pripojí do internetu (intranetu), potom slúži ako server pre ukladanie dáť zo snímačov - nôh Stonožky. Pomocou riadiaceho softvéru FridgeLog Z sa vieme pripojiť k prijímaču a nastaviť transmittery so senzormi (nohy) na požadovaný interval záznamu, pomenovať ich a nastaviť hranice alarmov pre teplotu a vlhkosť.

Veľkou výhodou je 100% uchovanie zaznamenaných dát - a to vďaka obojsmernej komunikácii medzi nožičkami - snímačmi a prijímačom Stonožky (serverom) - komunikujú medzi sebou cez rozhranie ZigBee 802 MHz do vzialenosti 350 metrov v otvorenom priestore. Ak treba signál zosiľniť je možné použiť opakovače na zväčšenie dosahu. Opakovač sa dá pripojiť do vnútornej siete (ethernetu) a rozšíriť monitorovanie napríklad aj vo viacpodlažných objektoch. Snímače je možné napájať batériami alebo cez adaptér prípadne kombináciou batérií a adaptéra čo aj v prípade výpadku prúdu dokáže zachrániť všetky potrebné dáta.

Dosah základný

Dosah rozšírený

Nastaviteľné intervaly záznamu

Maximálny počet snímačov

Maximálny rozsah teplôt

Sledovanie v reálnom čase

Sledovanie cez internet/intranet

Alarm

Napájanie

Druhy snímačov

350 m (ZigBee 802 MHz)

áno, cez opakovač

áno,

>> 100

-90°C až + 200°C

áno

áno

SMS, e-mail

batéria, adaptér

teplota, teplota a vlhkosť, teplota s externým čidlom (aj vysoké presnosti a rozlíšenia)

WiFI Komár

Náš Komár na Vašej WiFi sieti - bezdrôtový systém monitorovania a záznamu teploty a vlhkosti pre existujúcu WiFi sieť.

Záznamníky (RF311-T, RF312-TP, RF313-TH, RF314-TP, RF324) sa pripoja k existujúcej WiFi sieti a pomocou softvéru Diligence WiFi sa nastavia parametre: interval záznamu, hranice alarmu pre teplotu, hranice alarmu pre vlhkosť. Potom stačí umiestniť záznamník na požadované miesto (napr. sklad potravín) a trojnásobným stlačením tlačidla sa zistí sila a dosah WiFi signálu. Takto je možné nastaviť ľubovolný počet daných záznamníkov a jednoducho sledovať pomocou Diligence WiFi softvéru na PC. WiFi Komára je možné nastaviť na ukladanie údajov na tzv. CLOUD (internetové úložisko dát), ktoré si môžem pozrieť z hocijakého miesta kde je prístup na internet a navyše dané záznamníky môžu byť porozmiestňované napr. po celom Slovensku všade kde je sieť WiFi a pripojenie na internet. Napájanie WiFi Komárov – záznamníkov je pomocou vstavaných nabíjacích batérií (výdrž 3 až 12 mesiacov), alebo nepretržite pomocou zakúpeného adaptéra. Veľkou výhodou je možná variabilita daných WiFi Komárov – záznamníkov, napr. možnosť pripojenia termočlánkových sónd a monitorovať teplotu napr. v nádrži s vodou.

Dosah základný

Dosah rozšírený

Nastaviteľné intervaly záznamu

Maximálny počet snímačov

Maximálny rozsah teplôt

Sledovanie v reálnom čase

Sledovanie cez internet/intranet

Alarm

Napájanie

Druhy snímačov

podľa dosahu WiFi (cca 150 m)

áno, všade kde je počítačová sieť

áno

>> 100

-270°C do 1300°C (termočlánok)

áno

áno

áno, dostupná húkačka, e-mail

batéria, adaptér

teplota, teplota a vlhkosť, teplota s termitorovou sondou, teplota s termočlánkovou sondou

Pavúk

TFA Pavúk DTHL Profesionálny bezdrôtový záznam teploty a vlhkosti

Záznamový systém pozostáva z centrálnej jednotky (sama obsahuje interný snímač teploty a vlhkosti)

a 1 až 8 externých bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti alebo len snímačov teploty.

Centrálna jednotka komunikuje s PC cez USB port.

Systém „Pavúk“ je jednoduché a lacné riešenie pre záznam teploty a vlhkosti. Hlavnou výhodou je možnosť bezdrôtového pripojenia snímačov (až 8 kusov na jednu základňu) teploty – so sondou na kábli dlhom 2 metre, alebo snímačov teploty a vlhkosti s dosahom 100 metrov v ideálnych podmienkach. Snímače obidvoch druhov je možné použiť v ľubovoľnej kombinácii do 8 kusov. Prípadne je možnosť použiť základňu samostatne ako záznamník teploty a vlhkosti. Súčasťou je aj komunikačný softvér medzi počítačom a základňou, pomocou ktorého je možné jednoducho skopírovať uložené údaje do PC vo formáte csv a následne ich otvoriť v Exceli, kde je možnosť vytvárať tabuľky a grafy.

Dosah základný

Dosah rozšírený

Nastaviteľné intervaly záznamu

Maximálny počet snímačov

Maximálny rozsah teplôt

Sledovanie v reálnom čase

Sledovanie cez internet/intranet

Alarm

Napájanie

Cena za systém pre 5 miest

Druhy snímačov

do 100m

nie

1,5,10,15,30 minút, 1,2,3,6 hodín

8 plus centrála

-40 až 60°C (0 až 50°C pre centrálu)

nie

nie

výstup na zopnutie externého zariadenia

batérie

177 EUR bez DPH (teplota a vlhkosť)

teplota a vlhkosť, teplota s externou sondou (napr do chladničky)

Pre dopravcov potravín a liečiv

LOG110Kontrola a záznam teploty pri preprave potravín a liečiv

Záznamníky ďalších veličín - záznamové ústredne DAQ

DAQ

Viackanálové záznamníky (napätie, prúd, termočlánok, termistor, odpor, ....) pozrite v sekcii Záznamové ústredne DAQ.

Záznamníky a analyzátory kvality elektrickej siete

PQ

Pomáhajú zisťovať, predvídať, zabraňovať a lokalizovať problémy v elektrických rozvodných sieťach -

pozrite v sekcii Kvalita elektrickej siete.


    Iba na sklade
    Iba na sklade
    Porovnať 0