Kalibrácia a metrológia

Kalibrácia a metrológia 

Zariadenia na primárne, sekundárne a priemyselné overovanie meradiel elektrických veličín, teploty a tlaku. Normály, kalibrátory, teplotné kúpele, piecky, pevné body, primárne a sekundárne sondy. Priemyselná - procesná kalibrácia pokrýva zariadenia ktoré sa dajú zobrať na pracovisko mimo laboratória a pomocou nich vykonať overenie.

Akcia k 70. výročiu založenia spoločnosti Fluke.

Katalóg zariadení Fluke Calibration (PDF EN).

    Iba na sklade
    Iba na sklade
    Porovnať 0