Prúd na AC vstupe zdroja - rušenie do rozvodnej siete


Zotavenie výstupného napätia pri zmene odoberaného prúdu 50-100AZvlnenie výstupného napätia.Porovnať 0