femisapienPOZÝVAME VŠETKÝCH PRIAZNIVCOV ROBOTIKY

na 12. ročník

TRENČIANSKEHO ROBOTICKÉHO DŇA #robohranie 2017

ktorý sa  bude konať  15.2.2017 a 16.2.2017 v areáli  Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

Poslaním Trenčianskeho robotického dňa je prezentovať nadaných tvorcov s vlastnými nápadmi a riešeniami pred potenciálnymi zamestnávateľmi z technicky zameraných firiem, ukázať divákom - žiakom základných a stredných škôl čaro robotiky a prilákať ich k následnému štúdiu technických odborov na stredných a vysokých školách.

Účastníci získajú nové inšpirácie a nápady, skúsenosti z práce v kreatívnom a priateľskom prostredí. Následne týmto chceme podporiť záujem študentov stredných odborných škôl o štúdium technických odborov vysokých škôl.

Viac informácií o TRD nájdete na stránke www.sostn.sk,
alebo na t. č. 0918 174767 - Ing. Milena Kollárová, email: kollarova.milena(a)gmail.com.
 

viac na: www.sostn.sk alebo facebook, g plus a hlavne na www.robohranie.sk...

 


Porovnať 0