Systémy na diaľkové odčítavanie a záznam teploty a vlhkosti

Monitorovanie teploty a vlhkosti veľkých budov a areálov.

Systémy vám predvedieme ak budete chcieť.

WiFI Komár

Náš Komár na Vašej WiFi sieti - bezdrôtový systém monitorovania a záznamu teploty a vlhkosti pre existujúcu WiFi sieť.

Záznamníky (RF311-T, RF312-TP, RF313-TH, RF314-TP, RF324) sa pripoja k existujúcej WiFi sieti a pomocou softvéru Diligence WiFi sa nastavia parametre: interval záznamu, hranice alarmu pre teplotu, hranice alarmu pre vlhkosť. Potom stačí umiestniť záznamník na požadované miesto (napr. sklad potravín) a trojnásobným stlačením tlačidla sa zistí sila a dosah WiFi signálu. Takto je možné nastaviť ľubovolný počet daných záznamníkov a jednoducho sledovať pomocou Diligence WiFi softvéru na PC. WiFi Komára je možné nastaviť na ukladanie údajov na tzv. CLOUD (internetové úložisko dát), ktoré si môžem pozrieť z hocijakého miesta kde je prístup na internet a navyše dané záznamníky môžu byť porozmiestňované napr. po celom Slovensku všade kde je sieť WiFi a pripojenie na internet. Napájanie WiFi Komárov – záznamníkov je pomocou vstavaných nabíjacích batérií (výdrž 3 až 12 mesiacov), alebo nepretržite pomocou zakúpeného adaptéra. Veľkou výhodou je možná variabilita daných WiFi Komárov – záznamníkov, napr. možnosť pripojenia termočlánkových sónd a monitorovať teplotu napr. v nádrži s vodou.

Dosah základný
podľa dosahu WiFi (cca 150 m)
Dosah rozšírený
áno, všade kde je počítačová sieť
Nastaviteľné intervaly záznamu
áno
Maximálny počet snímačov
>> 100
Maximálny rozsah teplôt
-270°C do 1300°C (termočlánok)
Sledovanie v reálnom čase
áno
Sledovanie cez internet/intranet
áno
Alarm
áno, dostupná húkačka, e-mail
Napájanie
batéria, adaptér
Druhy snímačov
teplota, teplota a vlhkosť, teplota s termistorovou sondou, teplota s termočlánkovou sondou
Cena
od 130€ za jedno miesto (teplota)
OKO

TFA 31.4001.02 WEATHERHUB - OKO štart 1 - Sledovanie prostredia cez mobil. S ALARMOM

TFA 31.4002.02 WEATHERHUB - OKO štart 2 - ako hore + sonda s vodotesným káblom

Cez smartfón sa dostanete k údajom snímačov pripojeným v sledovanom mieste na internet. Inštalácia systému si nevyžaduje žiadne náročné operácie. Stačí pripojiť „bránu“, ktorá je súčasťou balenia do routeru (switchu), ktorý je pripojený na internet. Snímače sa následne pripoja do brány pomocou aplikácie, stačí jednoducho načítať QR kód na zadnej strane snímača. Pomocou mobilnej aplikácie si potom môžete pozerať aktuálne hodnoty zapojených snímačov, prípadne si ich premenovať podľa potreby, dokonca nastaviť ohraničenie hodnôt pre spustenie alarmovej udalosti. Alarmová udalosť Vám príde automaticky po zapojení mobilného zariadenia do internetu. Ďalej pomocou aplikácie si viete pozrieť 90 dňovú históriu.
Dosah základný
do 100 - 200 m podľa snímača
Dosah rozšírený
áno, smartfón, mobilná aplikácia
Nastaviteľné intervaly záznamu
nie, pevný interval 7 minút
Maximálny počet snímačov
50
Maximálny rozsah teplôt
-29°C až + 59°C
Sledovanie v reálnom čase
áno* (oneskorenie max. 7 minút)
Sledovanie cez internet/intranet
áno
Alarm
áno
Napájanie
batéria,
Druhy snímačov
teplota, teplota a vlhkosť, teplota s externým čidlom, snímač teploty a vlhkosť s detekciou vody
Cena
cca 50€ základ + 24€ druhé a ďalšie miesto teplota a vlhkosť (bez DPH)
Stonožka

STONOŽKA Systém pre bezdrôtové monitorovanie a záznam teploty a vlhkosti viacpodlažných budov a väčších areálov.

Systém je možné použiť od malých skladov až po veľké poschodové budovy či rozsiahle areály. Prijímač Stonožky sa jednoducho pripojí do internetu (intranetu), potom slúži ako server pre ukladanie dáť zo snímačov - nôh Stonožky. Pomocou riadiaceho softvéru FridgeLog Z sa vieme pripojiť k prijímaču a nastaviť transmittery so senzormi (nohy) na požadovaný interval záznamu, pomenovať ich a nastaviť hranice alarmov pre teplotu a vlhkosť.

Veľkou výhodou je 100% uchovanie zaznamenaných dát - a to vďaka obojsmernej komunikácii medzi nožičkami - snímačmi a prijímačom Stonožky (serverom) - komunikujú medzi sebou cez rozhranie ZigBee 802 MHz do vzialenosti 350 metrov v otvorenom priestore. Ak treba signál zosiľniť je možné použiť opakovače na zväčšenie dosahu. Opakovač sa dá pripojiť do vnútornej siete (ethernetu) a rozšíriť monitorovanie napríklad aj vo viacpodlažných objektoch. Snímače je možné napájať batériami alebo cez adaptér prípadne kombináciou batérií a adaptéra čo aj v prípade výpadku prúdu dokáže zachrániť všetky potrebné dáta.
Dosah základný
350 m (ZigBee 802 MHz)
Dosah rozšírený
áno, cez opakovač
Nastaviteľné intervaly záznamu
áno,
Maximálny počet snímačov
>> 100
Maximálny rozsah teplôt
-90°C až + 200°C
Sledovanie v reálnom čase
áno
Sledovanie cez internet/intranet
áno
Alarm
SMS, e-mail
Napájanie
batéria, adaptér
Druhy snímačov
teplota, teplota a vlhkosť, teplota s externým čidlom (aj vysoké presnosti a rozlíšenia)
Pavúk

TFA Pavúk DTHL Profesionálny bezdrôtový záznam teploty a vlhkosti

Záznamový systém pozostáva z centrálnej jednotky (sama obsahuje interný snímač teploty a vlhkosti)

a 1 až 8 externých bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti alebo len snímačov teploty.

Centrálna jednotka komunikuje s PC cez USB port.

Systém „Pavúk“ je jednoduché a lacné riešenie pre záznam teploty a vlhkosti. Hlavnou výhodou je možnosť bezdrôtového pripojenia snímačov (až 8 kusov na jednu základňu) teploty – so sondou na kábli dlhom 2 metre, alebo snímačov teploty a vlhkosti s dosahom 100 metrov v ideálnych podmienkach. Snímače obidvoch druhov je možné použiť v ľubovoľnej kombinácii do 8 kusov. Prípadne je možnosť použiť základňu samostatne ako záznamník teploty a vlhkosti. Súčasťou je aj komunikačný softvér medzi počítačom a základňou, pomocou ktorého je možné jednoducho skopírovať uložené údaje do PC vo formáte csv a následne ich otvoriť v Exceli, kde je možnosť vytvárať tabuľky a grafy.
Dosah základný
do 100m
Dosah rozšírený
nie
Nastaviteľné intervaly záznamu
1,5,10,15,30 minút, 1,2,3,6 hodín
Maximálny počet snímačov
8 plus centrála
Maximálny rozsah teplôt
-40 až 60°C (0 až 50°C pre centrálu)
Sledovanie v reálnom čase
prepínaním na displeji
Sledovanie cez internet/intranet
nie
Alarm
výstup na zopnutie externého zariadenia
Napájanie
batérie
Druhy snímačov
teplota a vlhkosť, teplota s externou sondou (napr. do chladničky)
Cena za systém pre 5 miest
cca 160€ bez DPH (teplota a vlhkosť)
Hniezdo

TFA Klima monitor - Hniezdo bezdrôtový teplomer a vlhkomer s 3 transmitermi

Záznamový systém pozostáva z centrálnej jednotky (sama obsahuje interný snímač teploty a vlhkosti)

a 3 až 8 externých bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti.

Klima Monitor je jednoduché a kompaktné meracie zariadenie pre priame sledovanie aktuálnych hodnôt teploty a vlhkosti z viacerých meraných miest pomocou bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti. V základnom balení nájdete 3 bezdrôtové snímače teploty a vlhkosti + základná zobrazovacia jednotka, ktorá tiež ukazuje aktuálnu teplotu a vlhkosť v jej okolí. Meracie body je možné rozšíriť pomocou prídavných snímačov teploty a vlhkosti až na 8 meracích miest. Pre každý snímač je možné nastaviť ohraničujúce hodnoty alarmov. Bezdrôtové snímače majú dosah až 100 metrov v ideálnych podmienkach k základnej jednotke, čiže možné bezproblémov sledovať teplotu a vlhkosť v izbách rodinného domu či bytu, kancelárie alebo sklade. Klima Monitor nie je datalogger – záznamník, čiže nezaznamenáva históriu nameraných hodnôt a ani sa nedajú preniesť do počítača.
Dosah základný
do 100m
Dosah rozšírený
nie
Nastaviteľné intervaly záznamu
nie
Maximálny počet snímačov
8 plus centrála
Maximálny rozsah teplôt
-40 až 60°C (0 až 60°C pre centrálu)
Sledovanie v reálnom čase
na displeji
Sledovanie cez internet/intranet
nie
Alarm
áno, zobrazenie nastavenej udalosti
Napájanie
batérie
Druhy snímačov
teplota a vlhkosť
Cena za systém pre 4 miesta
cca 50€ bez DPH (teplota a vlhkosť)Porovnať 0