Elso Philips Service, spol. s r.o.

Jilemnického 2/53

911 01 Trenčín

e-mail: elso@elso.sk

Fax: 032/6582592

Vec odstúpenie od zmluvy.

Oznamujem Vám, že na základe ustanovení §7 zákona č. 102/2014 odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru.

Číslo faktúry:

Datum objednávky:

Dátum dodávky:

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Email:

Telefón:

...................................................................................

Dátum a podpis

Product added to compare.

Webové stránky spoločnosti Elso Philips Service používajú súbory cookies na svoju správnu funkciu a pre zabezpečenie lepších služieb pre Vás.