GMC METRATESTER 5+3P
GMC METRATESTER 5+3P
GMC METRATESTER 5+3P
GMC METRATESTER 5+3P
GMC METRATESTER 5+3P
GMC METRATESTER 5+3P

GMC METRATESTER 5+3P

 • Price for this product is not available, contact us for more information.
 • In stock at central warehouse. Available for backorder, delivery within 5-10 days.
 • MPN:
Product price is not available, contact us for pricing.

Metratester 5+3p

je možné ho použiť taktiež ako panel pre výrobné skúšky podľa normy DIN VDE 0104.

Pre skúšanie elektrickej bezpečnosti 1- a 3fázových elektryckých 
spotrebičov v súlade s normami::

 • odpor ochranného vodiča
 • izolačný odpor
 • náhradný unikajúci prúd
 • diferenciálny prúd
 • dotykový prúd
 • prúd ochranných vodičom

Skušobný kufrík vyhovuje požiadavkám ´´smernice pre zariadenia v prevádzke s elektroinštaláciami´´ vydanými Federálnou komisiou pre elektrické inštalácie, ZVEH, WFE a EVUs.

 • Sieťové pripojenie
  Skušobný kufrík ide pripojiť buď do zásuvky so zemniacim kolíkom pomocou dvoch napájacích káblov, alebo do 16A sieťovej zásuvky CEE.
 • Typy testov
  Testy podľa normy DIN VDE bez sieťového zapojenia: odpor ochranného vodiča, izolačný odpor, náhradný unikajúci prúd, testy podľa normy DIN VDE so sieťovým zapojením všetkých 1- a 3fázových zariadení: diferenciálny prúd, dotykový prúd. Testy funkcií pomocou merania spotreby prúdu a napätia ve fázach L1, L2 a L3. Meranie ochranného vodiča prebieha presne podľa normy DIN VDE 0104.
 • Kontaktná dotyková ploška
  Potenciál ochranného vodiča ide testovať pomocou kontaktnej dotykovej plošky. Kontrolka PE sa rozsvieti, pokiaľ je medzi kontaktnou ploškou a ochranným vodičom v sieťovej zásuvke rozdiel potenciálov väčší ako 100 V. 
 • Meranie diferenciálneho prúdu
  Meranie diferenciálneho prúdu zodpovedá smerniciam o periodickom zkúšaní podľa normy DIN VDE 0702.
 • Pohodlné skúšanie
  Všetky bezpečnostné a funkčné skúšky sa robia prakticky prepínaním sieťového napätia alebo individuálnych fáz ku skúšanému zariadeniu pomocou voliacich prepínačov.
 • Funkcie displeja
  Všetky namerané hodnoty sa čitateľne zobrazujú na veľkom digitálnom displeji. Prekročenie mezných hodnôt je indikované taktiež vizuálne, v niektorých prípadoch i akusticky.
 • Odolný kufrík
  Odolný kufrík sa skladá z hliníkového plášťa a odnímatelného uzamykateľného vrchu. Vo vnútri je dostatok priestoru pre pripojovacie adaptéry a návody k použitiu.

15 other products in the same category:

Product added to compare.

Webové stránky spoločnosti Elso Philips Service používajú súbory cookies na svoju správnu funkciu a pre zabezpečenie lepších služieb pre Vás.