~Nedodávané a ukončená výroba

Fluke Networks OptiView Series III - Sieťový analyzátor

Netscout OptiView Series III - Sieťový analyzátor

Integrated Network Analyzer (INA)

Prístroj, ktorý vám poskytne celkový pohľad na podnikovú sieť.

 • kompletný pohľad na sieť behom pár sekúnd
 • všetky sieťové nástroje, ktoré potrebujete, aby ste videli všetkých sedem vrstiev siete
 • spája analýzu protokolov, aktívne rozpoznávanie, analýzu SNMP zariadení a analýzu RMON2 chodu do mobilného riešenia
 • prináša kľúčové podnikové dáta z niekoľkých pokročilých sieťových testov v prehľadnej podobe úvodnej obrazovky
 • vzdialená analýza pomocou webového rozhrania umožňuje zároveň až 7 užívateľom prístup k jednému OptiView 
 • generuje HTML reporty
 • k dispozícii sú doplnky na analýzu bez drôtu, VoIP a pre Expertné analýzy

More details

Dostupnosť: Nedostupné
 
Informácie

Čím viac sa vaša sieť mení, tým väčší prehľad o nej potrebujete mať.Dnešné siete sú väčšinou veľmi stabilné. Problémom je, že niesú nemenné. Management a užívatelia neustále požadujú nové technológie, nové služby, lepší výkon, čo so sebou prináša zmeny v infraštruktúre, inštalácii aplikácií a starosti o bezpečnosť.

Behom toho potrebujete mať pod kontrolou náklady na výpočtovú techniku a minimalizovať akékoľvek narušenie bežného fungovania firmy. Preto musíte byť schopní vidieť všetky aspekty vašej siete, aby ste mohli presne odhadnúť dopad pridania nových technológií a služieb a aby ste zaistili minimálne využitie prostriedkov ktoré už máte.

Nový sieťový analyzátor Opti View Serie III od Fluke Networks vám prináša prehľad nad celou podnikovou sieťou - uvidíte na každé aktívne zariadenie, každú aplikáciu a každé sieťové pripojenie. Žiadne iné prenosné zariadenie vám neponúkne toľko funkcií, ktoré vám pomôžu:

 • nasadiť nové technológie a aplikácie
 • riadiť a overovať zmeny v infraštruktúre
 • vyriešiť problémy so sieťou a aplikáciami
 • zabezpečte sieť pred internými hrozbami

Povie vám, kde je vaša sieť dnes a pomôže vám presne odhadnúť jej pripravenosť na potrebné zmeny.

Podpora IT procesov

Overte pripravenosť vašej siete na nové technológie, aplikácie a zmeny

OptiView vám umožní prieskum siete, analyzovanie chodu a zariadení, i všetku dokumentáciu. Pomôže vám aj pri budovaní, zabezpečovaní a ladení bezdrôtových sietí.

Overte si nové nastavenia a výkon pre koncového užívateľa
OptiWiev dokáže identifikovať konfiguráciu VLAN, overiť stav siete a skontrolovať nastavenia a výkon prepínačov/routerov.

Zabezpečte sieť z vnútra
S prístrojom odhalíte neautorizované zariadenia, alebo zneužité sieťové vybavenia, čo vám pomôže dlhodobo udržať integritu siete.

Môžete jednoducho robiť rutinné audity, aby ste overili prípadné prerušenie regulačných zariadení (HIPPA, SOX v USA) a pomocou pokročilého zachytávania paketov a ich filtrovania podľa určitých slov, alebo textových reťazcov identifikovali sťahovanie, alebo zdielanie dokumentov s obmedzenými právami prístupu, alebo tajných informácií. Ďalej budete môcť overovať nastavenia 802.1x, SNMP community strings a zabezpečenie portov na úrovni MAC.

Využívajte lepšie vybavenie siete
Podrobnejšia analýza chodu vám umožní brániť spúšťaniu nechcených aplikácií, pričom dokážete rozlíšiť konkrétne programy na hudbu, video, obrázky, alebo dáta.

Obmedzte MTTR a minimalizujte výpadky siete, alebo zhoršenie jej vlastností
OptiView vám umožní v reálnom čase riešiť najrôznejšie problémy s výkonom siete vďaka analýzam, ktoré sú nezávislé na tom, od ktorého výrocu máte vyvavenie, ponúka vyspelé zachytávanie paketov, dekódovanie s Expertnou analýzou a free string match.

Väčšia efektivita IT práce
Správcovia IT rýchlo lokalizujú akékoľvek zariadenie v podnikovej sieti.


Analýza chodu


OptiView Série III poskytuje štatistiky chodu siete v reálnom čase, čo vám umožní porozumieť tomu, ako sú využívané sieťové zdroje a zrýchliť sieťové aplikácie.

Screenshot aplikace


Jednoducho a rýchlo identifikujete top talker, multicaster a broadcaster, alebo si vyberte konverzácie, ktoré spotrebúvajú najviac priepustnosti, aby ste zistili, ktorí užívatelia príliš zaťažujú sieť. Necháte si vypísať najnáročnejšie konverzácie s jedným hosťom.

Screenshot aplikace

Môžete sa pozrieť na zoznam protokolov a analyzovať, ktoré protokoly sú najčastejšie používané a tiež odhaliť nechcené, alebo upravené protokoly, 
môžete si nechať vypísať, ktoré protokoly používa každý jednotlivý užívateľ.

Screenshot aplikace

Analýza chodu spôsobeného aplikáciami
OptiView dokáže automaticky rozpoznať všetky protokoly a sub-protokoly od MAC vrstiev, až po aplikačné vrstvy. To umožňuje správcom siete identifikovať aplikácie, ktoré vzužívajú priepustnosť linky a to vrátane tých, ktoré používajú dynamicky pridelované čísla portov. Vďaka tomu môžete mať prehľad o dopade aplikácií na priepustnosť a zároveň odhaliť používanie nepovolených aplikácií.

Na Gigabitových linkách môžete analyzovať aplikácie a určovať konkrétne koncové body (server, host).  Naviac môžete robiť trace route na layer 3, alebo layer 2, aby ste identifikovali prepínač, alebo rozhranie routera, ku ktorému je koncový bod pripojený pre každú jednotlivú aplikáciu. OptiView dokáže rozlíšiť medzi určitými aplikáciami pre zvuk, video, obraz a dáta a vie ukázať úroveň využitia priepustnosti každou jednotlivou aplikáciou vrátane:

 • HTTP chod: databáza, aplikácia, zvuk, obraz, text, video, x-world (VRML)
 • HTTP aplikácia x aplikácia: napr. Lotus® Notes, Microsoft® Word, RealAudio®, Adobe®, Liquid Audio apod.
 • RealNetworks® RDT do zvuku, videa, dát
 • RTSP do vložených (embedded) médií a kontrola session
 • VoIP
  • RTP video, zvuk a ďalšie triedenie podľa použitia H.323, SIP, RTSP, Skinny
  • Signály VoIP hovorov a kontrola hovorov pre H.323
  • H.323 VoIP a videokonferencia
 • SAP R/3 rozdelené do service manager, aplikačné server a gateway
  • Oracle®
  • Správca pripojenia (Connection manager)
  • Brána správcu pripojenia (Connection Manager Gateway)
  • Oracle VP
 • Oracle TNS
  • MS ODBC
  • MS OLE
  • Oracle SQL Plus
  • Oracle Forms
  • PeopleSoft
 • Instant Messenger (AOL a MSN)
 • KaZaA® DownloadsPokročilé rozpoznávanie

Objaví zariadenia, siete aj problémy behom pár sekúnd

Hneď ako OptiView pripojíte do siete, automaticky začne vyhľadávať zariadnenia na sieti. Vy pritom nemusíte nič robiť, analyzátor odhaľuje zariadenia na základe chodu aj ich aktívnym dotazovaním. Správcovia siete tak majú okamžite k dispozícii informácie o tom, kde je čo v sieti pripojené a môžu ich triediť podľa prepínača, slotu, alebo čísla portu. Môžu preskúmavať a rýchlo lokalizovať "podozrivé" zariadenia a s minimálnym úsilím identifikovať problémy spojené so zlým nastavením nejakého zariadenia.

Screenshot aplikace

Analyzátor OptiView rozdeľuje zariadenia na prepojené (routery, prepínače, SNMP a prístupové body), servery, tlačiarne, SNMP agentov a ostatných hostí. Naviac sú siete triedené podľa IP Subnet, VLAN, NetBIOS domén a IPX sietí, spolu s členstvom hosťa v jednotlivých triedach.

Zároveň sú rozpoznané aj zariadenia, ktoré by mohli mať problémy. Medzi detekované problémy patrí: duplikátne IP adresy, nesprávne masky podsiete, defaultný router neodpovedá a mnoho ďalších.

Správca siete môže pridať zariadenie do Key Devices (Kľúčové zariadenia) a OptiView automaticky pomocou IP, alebo IPX pingu otestuje konektivitu z pripojeného segmentu k tomuto zariadeniu. Kľúčové zariadenie, ktoré by generovalo na pig, sa objaví na obrazovke Problem Discovery, ako "Key Device not responding", takže budete mať na prvý pohľad prehľad o tých najdôležitejších sieťových zariadeniach. Analyzátor OptiView môžete tiež nakonfigurovať tak, aby robil prieskum na podsieťach mimo broadcast, aby ste získali pohľad aj na zariadeniach na vzdialených miestach.

Môžete generovať akruálne reporty o inventári vo formáte HTML a to o zariadeniach v sieti, ku ktorej je OptiView pripojený, ale aj na vzdialených sieťach.


Analýza zariadení

Získajte prehľad o prepínačoch a routeroch, ktoré sú kdekoľvek vo vašej podnikovej sieti. Vďaka týmto informáciám budete schopní optimalizovať výkon siete, znížiť náklady a pritom zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť.

Screenshot aplikace

Štatistiky multi-portových prepínačov

Podrobné analýzy obsahujú:

 • Tabuľkový prehľad všetkých nastavení portov prepínačov, vrátane identity každého hosťa a toho, kde je k prepínaču pripojený a to na vrstve 2 a 3
 • Grafický pohľad na využitie a percentá chýb na každom porte prepínača - okamžite uvidíte príliš vyťažované, alebo chybné porty.

OptiView vám pomôže odhaliť veľké zaťaženie, nadmerné množstvo chýb a lokalizovať neaktívne porty prepínačov a vďaka tomu určiť, či sú problémy spojené s rýchlosťou linky, so zlou konfiguráciou duplexu, alebo s počotom hosťov na porte.

Screenshot aplikace

Analýza VLAN
Zistite, či problémy s konektivitou súvisia s nastavením VLAN, pomôžu vám k tomu informácie ako:

 • VLAN nakonfigurované na prepínači
 • rozhrania, ktoré sú členmi každej VLAN
 • identifikácia trunk, alebo uplink portov spolu s použitým trunk protokolom
 • identifikácia ktorí hostia sú členmi ktorej VLAN


Screenshot aplikace

Analýza routera a WAN linky
Podrobná analýza identifikuje Router ARP cache, alebo chyby v routerovacej tabuľke a tiež poskytuje informácie pre správu a ladenie drahých WAN liniek. Môžete sa pozrieť na nastavenie WAN linky, grafické zobrazenie využita a chybovosti. OptiView tiež dokáže identifikovať určité typy chýb na ISDN, Frame Relay, T1/E1, T3 a ATM linkách.

Priamo z OptiView môžete zmeniť nastavenie zariadení cez Telnet, alebo webový prehliadač. Podrobné HTML reporty zachytia nastavenia prepínačov pre každý port.


Trace SwitchRoute

Táto funkcia vám umožní sledovať presnú cestu, ktorú používajú niektoré dve zariadenia na vzájomnú komunikáciu cez všetky prepínače. Trace SwitchRoute začína hľadať od daného Východzieho zariadenia (Source Device) a sleduje cestu až k danému cieľovému zariadeniu (Target Device). Pre každý prepínač na ceste bude vo výsledkoch zaznamenané DNS meno a IP adresa, spojenie medzi prepínačmi pomocou čísla portu, spolu s rýchlosťou linky a informáciami o VLAN. Pokiaľ označíte akékoľvek zariadenie na obrazovke Trace SwitchRoute a vyberte volbu Host Detail, uvidíte informácie o sieťovom nastavení daného zariadenia.

Screenshot obrazovky aplikace


Generovanie chodu

Overte si pripravenosť vašej siete na nové inštalácie aplikácií, alebo užívateľov tým, že ju zaťažíte simulovaným chodom až do 1 Gbps.

Môžete nastaviť typ protokolu, veľkosť rámcov, rýchlosť rámcov (frame rate), percento využitia a počet rámcov, ktoré sa majú prenášať. Nastaviť môžete aj typ chodu: Broadcast, Multicast, alebo Unicast.

Medzi rôzne typy protokolov z ktorých si môžete vybrať patrí: Benign Ethernet, Benign LLC 802.2, NetBEUI, Benign IP, IP ICMP Echo, IP UDP Echo, IP UDP Discard, IP UDP NFS a IP UDP NetBIOS. Aby ste si zaistili správne nastavenie routera, môžete každému protokolu nastaviť Time to Live (TTL) a TOS (QOS) parametre, ako sú Minimum Delay, Maximum Throughput, Maximum Reliability, Minimum Monetary Cost a Maximum Security.


Podpora 802.1x

Aby vám pomohol zrýchliť nasadenie technológií IEEE 802.1x, dokáže OptiView Series III robiť všetky 802.1x transakcie pomocou autentifikačného servera. Analyzátor podporuje autentifikáciu 802.1x cez väčšinu EAP typov (celkom 15), dokáže importovať softwarové certifikáty a uložiť niekoľko autentifikačných profilov, takže sa budete môcť pripojiť k rôznym broadcast doménam, alebo sieťam pomocou niekoľkých autentifikačných serverov, čo vám umožní celý systém nainštalovať, overiť a ladiť. Zároveň je automaticky generovaný aj podrobný log o analýze 802.1x protokole.


Zachytávanie a dekódovanie paketov

S OptiView získate schopnosť zachytávať a triediť pakety plnou rýchlosťou gigabitovej linky, aby ste mohli riešiť problémy, pri ktorých je potrebná analýza paketov, alebo pokiaľ potrebujete ladiť výkon novej aplikácie.

Screenshot aplikace


Príklad dekódovania paketov

Pokročilé zachytávacie filtre vám umožnia zhromažďovať relevantnejšie dáta a obmedziť filtrovaním veľkosť chodu ktorý chcete analyzovať na jednotlivé adresy, alebo konverzácie, rozsah adries pre IPV4, IP podsiete a protokoly.
Zachytávajúci proces môže byť zahájený aj zastavený pomocou užívateľom nastavenej udalosti - môžete tak zachytiť chod pred, po, alebo okolo nejakej udalosti bez toho, aby ste museli byť na mieste. Máte tak zaručené, že zachytíte danú udalosť hneď na prvý krát a vyhnete sa náhodnému zachyteniu chodu, ktoré by vás nezaujímalo.
Až budete mať dáta z chodu zachytené opustíte OptiView Integrated Protocol Expert a preskúmate pakety s vyuzitím grafického zobrazenia individuálnych vlákien konverzácií. Zachytené dáta budú automaticky roztriedené do konverzácií a zobrazené na časovej osi v podobe Application Bounce Chart. To vám uľahčí ladenie výkonu aplikácií, prípadne riešenie ich problémov.


Zachytávanie paketov na základe zadaného textu

Akékoľvek slovo, alebo frázu (bez ohľadu na pozíciu vovnútri paketu) môžete v reálnom čase použiť na iniciáciu toho, aby analyzér začal, alebo prestal zachytávať a, alebo filtrovať chod. Zachytávanie paketov na základe zhody so zadaným textom (Free string match) môžete použiť na zachytenie chodu okolo chyby vypisovanej aplikáciou, pri detekcii chodu obsahujúceho určité slovo, alebo frázu v nešifrovaných emailoch, www stránkach, presúvaných súboroch, alebo dokumentoch, aby ste tak odhalili zakázané použitie siete, alebo sťahovanie tajných dokumentov na základe obsahu, alebo názvu súbora (doc, xls, pdf).

Naviac môžete použiť zachytávanie na základe zadaného textu pre odhalenie a sledovanie aplikácií, ktoré niesú na sieti povolené, ako sú streamované médiá, ktoré by mohli odčerpávať cennú priepustnosť, alebo P2P chod, ktorý by mohol predstavovať bezpečnostné riziko.

Celkom môžete použiť 8 sád triggerov, alebo filtrov, ktoré spustia automatické zachytávanie na neskoršiu analýzu, až budete mať čas a nie keď k danej udalosti dôjde.

Screenshot nastavení textu


Reportovanie a dokumentácia

Pri prehliadaní štatistík, alebo obrazoviek s odhalenými zariadeniami, alebo sieťami môžete stlačiť tlačidlo "Reports" a vygenerujete HTML reporty o protokoloch, najaktívnejších užívateľoch, najnáročnejších konverzáciách, zariadeniach, sieťach, problémoch atď. Tieto reporty sa ulozia a môžete ich prehliadať lokálne, alebo pomocou webového prehliadača.

Screenshot aplikace


Vzdialená analýza cez web

Nastavte v adrese prehliadača IP adresu správne nakonfigurovaného analyzátora OptiView a môžete prehliadať uožené reporty, alebo zachytené súbory. Môžete tiež nainštalovať vzdialené užívateľské rozhranie (Remote User Interface) a použiť váš PC pre prístup k analyzátoru cez TCP/IP spojenie.

Hneď ako vzdialené rozhranie nainštalujete, zadáte v rozhraní IP adresu analyzátora a zobrazí sa vám takmer rovnaké rozhranie, ako je priamo na prístroji OptiView. Komunikácia medzi analyzátorom a vzdialeným rozhraním môže byť šifrovaná. Jeden analyzátor dokáže podporovať až sedem vzdialených užívateľov, ktorí takto môžu spolupracovať na ladení, alebo si môžu nechať na svojich monitoroch zobraziť rôzne štatistiky.

Užívateľské účty
V obrazovke užívateľských účtov môžete pridávať a meniť nastavenia zabezpečenia analyzátora, aby ste zabránili neautorizovanému použitiu určitých funkcií analyzátora.

Screenshot aplikace

Medzi funkcie, ktoré môžete deaktivovať patria: zachytávanie a dekódovanie paketov, generovanie chodu, vzdialené rozhranie a nastavenie analyzátora.


Analýza bezdrôtu

Fluke Networks vám poskytne informácie ako o vašich bezdrôtových (802.11 a/b/g), tak 10/100/1000 metalických Ethernetových, alebo optických sieťach.

Screenshot aplikace

S analyzátorom OptiView získate úplný prehľad o vašej sieti. Je to riešenie, ktoré vám pomôže s takými kľúčovými úlohami na bezdrôtovej sieti, ako sú:

 • Odhalovanie bezdrôtových prístupových bodov a klientov
 • Detekcia a lokalizácia pirátskych prístupových bodov
 • Testovanie konektivity založenej na aktívnych užívateľoch
 • Monitorovanie kanálov
 • Zachytávanie a dekódovanie na kompletnú analýzu 802.11 a/b/g WLAN

Naviac môžete na analyzátor nahrať výkonný software od Fluke Networks, ako napríklad InterpretAir™ WLAN Survey na prieskum a analýzu lokality pri ladení pokrytia a výkonu, alebo AnalyzeAir™ Wi-Fi Spectrum Analyzer na detekovanie, identifikáciu a lokalizáciu zariadeií vysielacích rádiové signály, ktoré narušujú pásmo 802.11 a spôsobujú občasné problémy s výkonom.


Testovanie výkonu

Pomocou funkcie Testovanie výkonu (Throughput Test) môžete merať obojsmerné dátové prenosy medzi dvoma zariadeniami od Fluke Networks, aby ste overili možnosti LAN, alebo WAN. Tento test vyžaduje ďalšie zariadenie pripojené k sieti, s ktorým môžete komunikovať - OptiView, Workgroup analyzátor, EtherScope,alebo OneTouch Network Assistant.

Screenshot aplikace


Pri teste môžete nastaviť nasledujúce parametre:

 • rýchlosť dátového prenosu (až 1 Gbps) - maximálna rýchlosť určuje možnosti linky a duplex
 • veľkosť rámca - môžete si vybtať zo 7 rôznych veľkostí, alebo zvoliť možnosť Sweep pre spustenie testov na vsetkých 7 veľkostí
 • obsah - vyberte záťaž na všetky jednotky, všetky nuly, pravidelné, alebo náhodné striedanie jednotiek a núl
 • dĺžka testu môže byť od 2 sekúnd do 18 hodín

Výsledky testov si môžete prehliadať v tabuľkovom, alebo grafickom formáte. Tabulkové zobrazenie Rate obsahuje rýchlosti pre lokálne a vzdialené prenosy, rýchlosti prijímania dát a celkové percento rámcov prijatých oboma zariadeniami. Pokiaľ prepnete do tabuľkového prehľadu Frame Format, zobrazí sa vám počet lokálne aj vzdialene prenesených a prijatých rámcov, spolu s celkovým percentom rámcov prijatých oboma zariadeniami.

Príslušenstvo

  30 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

  Porovnať 0