Biomedicína

Fluke Biomedical ProSim 8 - komplexný simulátor pacienta

ProSim 8 ponúka komplexnú kontrolu medicínskych prístrojov sledujúcich životné funkcie pacienta.

12 zvodové EKG, teplota, tlak, respirácia, SPO2 - statické aj dynamické skúšky

More details

Dostupnosť: Na objednávku
 
Informácie

ProSim 8 - Simulátor životných funkcií ponúka rýchlu a komplexnú kontrolu nemocničných prístrojov sledujúcich životné funkcie pacientov. Jednoduché a rýchle ovládanie prístroja Vám pomôže pri jednoduchých ale aj zložitejších situáciach.

Prístroj simuluje EKG (vrátane EKG plodu a arytmie), dýchania, teploty, invazívneho (IBP) a neinvazívneho (NIBP) krvného tlaku, katetrizácia a pulz, SpO2 (saturácia kyslíka) a takisto je schopný simulovať krivky rôznych vlnových dĺžok. Umožňuje pripojenie rôznych rozhraní, ako napríklad klávesnice, čítačky čiarových kódov alebo tlačiarne, čo vašu prácu urobí nie len jednoduchšou, ale aj o čosi zábavnejšou.

 

Jeden simulátor = všetko potrebné so sebou a váha len dva kilogramy!

Prosim 8 - to je 8 funkcií v jednom zariadení :  EKG simulácia, simulácia plodu, simylácia arytmií, simulácia respirácie, teplota, invazívny tlak, prietok srdca, simulácia katetrizácie, neivazívny tlak, saturácia

 

 • jednoduché pripojenie zvodov
 • vlastná R-krivka pre SPO2 na presné testovanie oximetrov
 • statický test linearity prevodníkov tlaku
 • opakovateľná NIBP simulácia preverí opakovateľnosť merania dynamických dejov
 • fyziologicky synchronizované impulzy vo všetkých testoch
 • snímanie čiarových kódov
 • bezdrôtová komunikácia s počítačom
 • voliteľný PC program pre automatizáciu a ukladanie testov
 • dlhá životnosť batérie

 

Obsah balenia:

 • návod na rýchle spustenie (3980667)
 • návod na použitie EN (3980671)
 • batéria (4021085)
 • USB kábel (4034393)
 • IBP kábel, neukončený (2392173)
 • spevnená textilná taška (4034597)
 • sada blokov na vyplnenie manžety (4308086)
 • sieťový adaptér
 • napájacia šnúra
 • CD-ROM - Ansur a návody

 

 

Fluke Biomedical ProSim 8, Fluke Biomedical Prosim 6, Prosim8, Prosim6

Vlastnosti
Sínusový priebeh
EKGAmplitúdy EKG sú pre vývod II dané od začiatku až po vrchol vlny R. Všetky ostatné vývody sú proporcionálne.
Normálny sínusový priebeh12 uspriadaných vývodov referovaných k pravej nohe, 10 farebne rozlíšených EKG výstupov (univerzálne) spĺňajúce štandardy AHA a IEC
Výstup vysokej úrovne0,5V/mV ± 5% dostupného nastavenia amplitúdy EKG cez BNC konektor
Amplitúdaod 0,05mV do 0,5mV (v krokoch po 0,05mV),
od 0,5mV do 5mV (v krokoch po 0,25mV)
Presnosť ampltúdy± (2% z nastavenia + 0,05mV)
Hodnoty EKGod 10 do 360 BPM v krokoch po 1 BPM
Presnosť EKG± 1% z nastavenia
Výber krivky EKGPriebeh QRS u dospelého človeka (80ms)
alebo u novorodenca (40ms)
Stúpanie ST-SegmentuLen pre režim dospelého človeka, od -0,8mV do +0,8mV
(v krokoch po 0,1mV)
Prídavné kroky: +0,05mV a -0,05mV
Prednastavená hodnota60 BPM, 1.0mV, QRS dospelého človeka a stúpanie ST na 0mV
Priebehy kardiostimulátora
Pacer pulzAmplitúda0 (off), ±2, ±4, ±6, ±8, ±10, ±12, ±14, ±16, ±18, ±20, ±50, ±100, ±200, ±500 a ±700mV pre výstup č.II (referenčný výstup)
PresnosťReferenčný výstup II:  ± (5% z nastavenia + 0,2mV)
Všetky ostatné výstupy: ± (10% z nastavenia + 0,4mV)
Šírka pacer pulzu0,1ms; 0,2ms; 0,5ms; 1ms a 2ms ±5%
Pacer arytmieAtriálna 80BPM
Asynchrónna 75BPM
Časté sínusové údery
Občasné sínusové údery
Atrio-ventrikulárna sekvencia
Jednorázová
Disfunkcia
PrednastavenieAmplitúda 5mV, šírka 1ms, atriálna krivka
Arytmia
Základné NSR80BPM
Zameranie PVCĽavé, štandardne časované (pokiaľ užívateľ nezadal inak)
Supraventrikulárna arytmiaAtriálna fibrilácia (hrubá alebo jemná), atriálne chvenie, sínusová arytmia, vynechanie úderu, atriálna tachycardia,  paroxysmálna atriálna tachykardia, nodálny rytmus, supraventrikulárna tachykardia
Predčasná arytmiaPredčasná atriálna kontrakcia, predčasná nodálna kontrakcia, PVC1 ľavé ventrikulárne, predčasné PVC1 ľavé ventrikulárne, PVC1 ľavé ventrikulárne R na T, predčasné PVC2 pravé ventrikulárne, PVC2 pravé ventrikulárne R na T a multifokálny PVC
Ventrikulárna arytmia6, 12 alebo 24 PVC za minútu, častá multifokálna PVC, bigeminy, trigeminy, viacnásobné PVC (1, 2, 5 alebo 11), monoventrikulárna tachycardia (od 120 do 300 BPM v krokoch po 5), polyventrikulárna tachycardia (5 druhov). ventrikulárna fibrilácia (hrubá alebo jemná), asystola
Kondukčný defektprvo-, druho- alebo treťostupňový srdcový blok a pravo- alebo ľavo odvetvený blok
Funkcie srdcovej resuscitácieDefibrilovatelná bezpulzová zástava rytmuVentrikulárna fibrilácia (hrubá alebo jemná), nestabilná polymorfická ventrikulárna tachycardia
Nedefibrilovatelná bezpulzová zástava rytmuAsystola
Symptomatická bradycardiaSínusová bradycardia (< 60BPM)
2. stupňový AV blok, mobitz typ I
2. stupňový AV blok, mobitz typ II
Kompletný/3. stupňový AV blok, mobitz typ II
Blok pravého ramienka
Blok ľavého ramienka
Symptomatická tachycardia: pravidelné úzke tachykardické QRS komplexy <0,12secSínusová tachycardia > 150 BPM
Supraventrikulárna tachycardia
Symptomatická tachycardia: pravidelné široké tachykardické QRS komplexy >0,12secSínuová tachycardia > 150 BPM
Supraventrikulárna tachycardia s SVT odchylkou
Nepravidelná tachycardiaAtriálna fibrilácia (hrubá alebo jemná), atriálne trepotanie, nestabilná monomorfická ventrikulárna tachycardia (od 120 do 300BPM), Torsade de pointes/ventrikulárna tachykardia (dlhý QT interval)
Testovanie EKG
Amplitúdaod 0,05mV do 0,5mV v krokoch po 0,05mV
od 0,5mV do 5mV v krokoch po 0,25mV
Krivka tepu30 BPM, 60 BPM s vlnovou šírkou 60ms
Detekcia vlny RKrivkaTriangulárny pulz
Rýchlosť30, 60, 80, 120, 200 a 250 BPM
Vlnová šírkaod 8 do 20ms v krokoch po 2ms, od 20 do 200ms v krokoch po 10ms
Presnosť vlnovej šírky± (1% z nastavenia +1ms)
Detekcia QRSVlnová šírkaod 8 do 20ms v krokoch po 2ms, od 20 do 200ms v krokoch po 10ms
Presnosť vlnovej šírky± (1% z nastavenia +1ms)
Rýchlosť30, 60, 80, 120, 200 a 250 BPM
Stúpanie vlny RAmplitúda 0,875, šírka 0,4375x
Klesanie vlny RPlná amplitúda, šírka 0,5x
Stúpanie vlny RAmplitúda 0,125, šírka 0,0625x
Potlačenie vlny TKrivkaQT interval: 350ms
Šírka vlny T: 180ms
Tvar vlny T: 1/2 sínusovej krivky
Amplitúdaod 0 do 150% z referenčného výstupu II, amplitúda v 10% krokoch
Rýchlosť80 BPM
Artefakt EKG
Typ50, 60Hz, svalový, základný wander, dýchanie
Veľkosť0,25, 0,5 a 1 z normálnej sínusovej krivky R, platí pre každý výstup
Výber výstupuAll, RA, LL, LA, V1-6
EKG plodu
Tepová frekvencia (pevná)od 60 do 240 BPM v krokoch po 1 BPM
Tepová frekvencia (dynamická)Začiatočná hodnota 140 BPM, potom sa mení podľa tlaku
Intrauterín - tlakové krivkySkorá decelerácia, neskorá decelerácia a akcelerácia
Trvanie vlny90 sekúnd, zvonový tvar tlakovej vlny, od 0mmHg do 90mmHg a opätovný pokles na 0mmHg
IUP perióda2, 3 alebo 5 minút alebo manuálna
PrednastavenieFHR 120 BPM, skorá decelerácia, manuálne IUP
Invazívny krvný tlak (IBP)
Kanály2, každý nezávisle nastaviteľný a elektricky izolovaný
Vstupná/výstupná impedancia300Ω ± 10%
Rozsah vstupného exciterového napätiaod 2 do 16V na vrchole
Rozsah vstupnej exciterovej frekvencieDC do 5000Hz
Citlivosť meniča5 (prednastavená) alebo 40 µV/V/mmHg
Presnosť merania± (1% z nastavenia + 1mmHg), presnosť zaručená len pre jednosmerné exciterové napätie
Statický tlakod -10 do +300 mmHg v krokoch po 1mmHg
Jednotky tlaku
mmHg alebo Kpa
Dynamické krivkyDruhyArteriálna 120/80
Radiálna artéria 120/80
Ľavá ventrikálna 120/00
Pravá ventrikálna 25/00
Pulmonárna artéria 25/10
Klin pulmonárnej artérie 10/2
Pravé átrium (centra-venózny alebo CVP) 15/10
Tlaková variabilitaSystolický alebo diastolický tlak je nezávislo meniteľný v krokoch po 1mmHg
Swanz-Ganz sekvenciaPravé átrium, pravá ventrikálna, pulmonárna artéria, klin pulmonárnej artérie
Srdcová kateterizáciaKomoryAorta, pulmonárna chlopňa a mitriálna chlopňa
 Arteriálna, radiálna artéria, ľavá ventrikálnaznásobenie od 5 do 10%
Iné5mmHg alebo 10mmHg
VýstupDIN, kruhový 5-pinový
Prednastavená hodnota0mmHG
Respirácia
Rýchlosť0 (vypnutá), od 15 do 150 BrPM v krokoch po 1 BrPM
KrivkyNormálne alebo ventilované
Pomer (nádych:výdych)Normálny1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
Ventilovaný1:1
Variácia impedancieod 0,00 do 1,00Ω v krokoch po 0,05Ω a od 1 do 5Ω v krokoch po 0,25Ω
Presnosť rozdielu± (5% z nastavenia + 0,1Ω)
Základná krivka500Ω, 1000Ω (štandardná hodnota), 1500Ω, 2000Ω, pre výstupy I, II, III
Presnosť základnej krivky± 5%
Respiračné výstupyLA alebo LL (štandardne)
Zadržanie dychu12, 22 alebo 32 sekúnd (jednorázovo), alebo postupne (Apnea ON = respiration OFF)
Prednastavené hodnoty20 BrPM, delta 1,0Ω
Teplota
Teplotaod 3,0 do 42,0°C v krokoch po 0,5°C
Presnosť± 0,4°C
KomplatibilitaYellow Springs, Inc. (YSI) Séria 400 a 700
KonektorDIN, kruhový 5-pinový
Cardiac - výstup
KatéterBaxter Edwards, 93a-131-7f
Kalibračný koeficient0,542 (pri teplote injektátu 0°C), 0,595 (pri teplote injektátu 24°C)
Teplota krviod 36°C do 38°C v krrokoch po 1°C, presnosť ± 0,2°C
Množstvo injektátu10 cc
Teplota injektátu0 až 24°C
Prietok krvi2,5; 5 alebo 10 litrov za minútu s presnosťou ± 5%
Krivka pre simuláciu chyby injektácieKrivky pre simuláciu sú k dispozícii
Krivka pre simuláciu pravoľavej odchylkyKrivky pre simuláciu sú k dispozícii
Kalibrovaný pulz1,5° na 1 sekundu
KonektorDIN, kruhový 5-pinový
Prednastavené hodnoty5 litrov za minútu, injektát 0°C, teplota krvi 37°C
Neinvazívny krvný tlak (NIBP)
JednotkymmHg alebo kPa
Manometer (tlakomer)Rozsahod 10 do 400mmHg
Rozlíšenie0,1mmHg
Presnosť± (0,5% z merania +0,5mmHg)
Zdroj tlakuCieľový tlakod 20 do 400mmHg
Rozlíšenie1mmHg
Simulácie NIBPPulz2 mmHg max na 500ml NIBP
Množstvo spracovaného vzduchumax 1,25ml
Simulácie (systolické, diastolické (MAP))Dospelý človek: 60/30 (40), 80/50 (60); 100/65 (77); 120/80 (93); 150/100 (117); and 200/150 (167) a 255/195 (215)
Novorodenec: 35/15 (22); 60/30 (40); 80/50 (60); 100/65 (77); 120/80 (93) and 150/100
Variabilita tlaku: systolický a diastolický tlak je meniteľný v krokoch po 1mmHg
OpakovateľnosťV rozsahu ± 2mmHg (pri maximálnom pulze nezávisle na testovanom zariadení)
Synchronizácia: normálny sínusový priebeh srdcovej funckie: od 30 do 240BPMMaximálna hodnota pri 1ml: 240BPM, dosiahnuteľné s pulzami do 1ml
Maximálna hodnota pri 1,25ml: 180BPM
Synchronizácia: arytmiePredčasné atriálne kontrakcie (PAC), predčasné ventrikulárne kontrakcie (PVC), atriálna fibrilácia a vynechaný úder srdca
 Cieľový tlakod 20 do 400mmHg
Čas meraniaod 0:30 do 5:00 minút, v krokoch po 30 sekúnd
Množstvo únikuod 0 do 200mmHg/min
Testovanie pretlakového ventiluod 100 do 400mmHg
Simulácia SpO2 - oximetria (voliteľné)
% O2Rozsahod 30 do 100%
Rozlíšenie1%
Presnosť % O2S R-krivkou výrobcu prístrojaSaturácia v rozsahu UUT: ± (1 + špecifikovaná presnosť UUT)
Saturácia mimo rozsahu UUT: monotonická bez špecifikovanej presnosťi
S R-krivkou Gluke Biomedicalod 91 do 100%, s presnosťou ± (3 + špecifikovaná presnosť UUT)
od 81 do 90% ± (5 + špecifikovaná presnosť UUT)
od 71 do 80% ± (7 + špecifikovaná presnosť UUT)
Pod 71%: monotonická bez špecifikovanej presnosti
Tepová frekvenciaod 30 do 300BPM v krokoch po 1BPM. Simulácia SpO2 je synchronizovaná s hodnotou EKG s oneskorením 150ms.
Priepustnosť: pomer prúdu k prúdu diódy, vyjadrený v ppmRozsahod 0 do 300ppm
Rozlíšenie0,01ppm
Presnosť+50% / -30% pre kompatibilné zobrazovacie jednotky, rozlišuje sa podľa velkosti prsta a farby:
Čierna farba - veľký a stredný prst
Biela farba - malý prst a noha novorodenca
PerfúziaRozsahod 0 do 20%
Rozlíšenie0,01%
ArtefaktRespiráciaRozsah: Od 0 do 5% z priepustnosti
Rozlíšenie: 1%
Tempo: ako všetky respiračné simulácie ProSim
Od okolitého svetlaRozsah: od 0 do 5x prepusteného svetla
Rozlíšenie: 1x
Frekvencia: DC, 50 Hz, 60 Hz, a od 1 to 10 kHz v krokoch po 1 kHz
Technológia Masimo RainbowSimulácia pre kontrolu oximetrov Masimo, ktoré sú založené na novej technológii Rainbow (pomocou voliteľného adaptéru). Tento adaptér umožňuje simulácie viacerých vlnových dĺžok.
KompatibilitaS R-krivkou výrobcuNellcor, Masimo, Nonin a Nihon Kohden
S R-krivkou FlukeMindray, GE-Ohmeda, Philips/HP a BCI
Mechanické vlastnosti
TeplotaPracovnáod 10°C do 40°C
Skladovaciaod -20°C do +60°C
Pracovná vlhkosťod 10% do 90% bez kondenzácie
Maximálna pracovná výška3 000m
Rozmery (D x Š x V)14,5 × 30,2 × 8,6cm
DisplejFarebný LCD displej
PripojenieUSB device upstream portMini-B konektor pre ovládanie cez počítač
USB host controller portTyp A, výstup 5V a max zaťaženie 0,5A. Pripojenie klávesnice, čítačky čiarových kódov alebo tlačiarne
Bezdrôtové pripojenieIEEE 82.15.4 pre ovládanie cez počítač
BatérieLithium-ion nabíjateľné batérie
NabíjačkaSúčasťou balenia. Vstup od 100 do 240V, výstup 15V/2A. Pre zaručenie najlepších výsledkov odporúčame pripojiť nabíjačku do správne zapojeného a uzemnéného zdroja AC prúdu.
Výdrž batériemin. 9 hodín alebo 100 NIBP cyklov
Váha1,87kg
Bezpečnostný štandardEN/IEC 61010-1:2001
CertifikáciaCE, CSA, C-TICK N10140, RoHs
EMCIEC 61326-1:2006
Preddefinované simulácie
Normálny
Hypertenzný
Hypotenzný
Tachycardický
Brachycardický
Ventrikulárna fibrilácia
Asystola
Autosekvencie
Sledovanie
Medicínsky tréning
Testovanie oximetra
Zlyhanie srdca
Arytmia
Cvičenie
Dýchanie
Test kvality kriviek
Testovanie IBP
Teplota
 
Podrobnosti
napájanie:Zdroj, batéria
komunikačný port:USB, Wi-Fi, DIN kruhový 5-pin
rozmery:14,5 × 30,2 × 8,6cm
hmotnosť:1,87kg
spĺňa:EN/IEC 61010-1:2001
displej:Farebný LCD
 
Stiahnuť

Príslušenstvo

30 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

Porovnať 0