IEPE / ICP zariadenia

Skratka IEPE je vytvorená z názvu "Integrated electronic piezoelectric accelerometer" čo znamená piezolektrický akcelerometer s integrovanou elektronikou (niekedy aj "Integral Electronic Piezo-Electric"). Tento druh pripojenia sa však netýka len akcelerometra (snímač zrýchlenia ICP) ale napríklad aj meracích mikrofónov. Principiálne sa jedná o prevod napäťového signálu na prúdový aby bola zabezpečená odolnosť voči rušeniu a taktiež napájanie snímača. Velkosť napájacieho napätia dosahuje max. 30V DC.

nákres IEPE senzoru
Vnútorné zapojenie IEPE senzoru a napájacieho zdroja.

Takto konštrované zariadenia sú kompaktné, ľahké, odolné a nepotrebujú drahé vodiče.
Pozrite si IEPE akcelerometer na pripojenie k osciloskopu.

 

Zariadenia IEPE® sa zvyknú označovať aj ako: ICP®, CCLD, Isotron®, Deltatron®, Piezotron® prípadne inak podľa výrobcu.

 

 

Viac sa dočítate aj na stránkach:

en.wikipedia.org

www.mmf.de/iepe_standard.htm

Tento produkt bol pridaný do porovnávacej tabuľky.

Webové stránky spoločnosti Elso Philips Service používajú súbory cookies na svoju správnu funkciu a pre zabezpečenie lepších služieb pre Vás.