Spoločnosť Polyamp vyrába aj DC/DC meniče pre ABB.

V tabuľke nájdete priradenie modelov:

Polyamp typABB typABB part nonáhrada
PA270BQMLU 102YL 281 001-DRáno
PA270-CQMLU 103YL 281 001-DYáno
PA270-TQHLM 811YL 482 001-ZFáno
PC600B24 A-YDSSA 1504899 0001-EMáno PU600B24-YA
PC600B24 A-YDSSA 1504899 0001-PMáno PU600B24-YA
PC600C24 A-YDSSA 1514899 0001-EUáno PU600C24-YA
PC600C24 A-Y XY 100 282-VTSáno PU600C24-YA
PU600B24-YASD1503BSC610028R1 vyrábaný
PU600C24-YASD1523BSC610029R1 vyrábaný
PC250B24 YL 643 001-GRáno PU300B24
PC250B24 YL 643 001-GEáno PU300B24
PC250C24 YL 643 001-GPáno PU300C24
PU300B24SD1443BSC610030R1 vyrábaný
PU300C24SD1463BSC610031R1 vyrábaný
PC250B48 277-0100áno PU300B48

PDF Katalóg a špecifikácie meničov Polyamp.


Porovnať 0