Elso Philips Service, spol. s r.o.

Jilemnického 2/53

911 01 Trenčín

e-mail: elso@elso.sk

Fax: 032/6582592


Vec odstúpenie od zmluvy.


Oznamujem Vám, že na základe ustanovení §7 zákona č. 102/2014 odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru.


Číslo faktúry:


Datum objednávky:


Dátum dodávky:


Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:


Meno a priezvisko spotrebiteľa:


Adresa spotrebiteľa:


Email:


Telefón:
...................................................................................

Dátum a podpis


Porovnať 0