Delta Elektronika BV

Delta Elektronika - High speed programming

Rozšírenie zdrojov Delta Elektronika na rýchlu odozvu.

More details

Dostupnosť: Na objednávku
 
Informácie

High speed programming option je modifikácia zdrojov pre potreby rýchlej zmeny výstupného napätia alebo prúdu.

Najčastejšie použitie je na napájanie impulzných laserov.

Ak používate zdroj s rýchlou odozvou odporúčame dodržiavať nasledovné pravidlá:

  • Na pripojenie zdroja k záťaži použite kábel s nízkou indukčnosťou.
    Indukčnosť na kábloch môže spôsobovať skosenie hrán impulzu a prekmity.
  • V závislosti od impedancie záťaže, sériová indukčnosť a paralelná kapacita kábla môže spôsobovať rezonančné rozkmitanie.
    Samotný zdroj toto nedokáže efektívne potlačiť nakoľko sa LC obvod nachádza mimo riadiacej slučky. Na potlačenie tohto javu je vhodné použiť RC filter.
  • Ak používate analógové riadenie, dbajte aby bolo riadiace napätie plávajúce.
    Ak nieje úplne plávajúce, požite ISO AMP rozšírenie.
  • Použitie funkcie kompenzácie úbytku na vodičoch (Remote Sense) nieje odporúčané!

kábel s nízkou indukčnosťou
Kábel s nízkou indukčnosťou pozostáva s viacero izolovaných vodičov blízko seba. Každý kladný vodič má byť čo najbližšie zápornému. Pre nízke prúdy môže byť postačujúce zopnúť kladný a záporný vodič k sebe (ako dvojlinka).
Prierez káblom s nízkou indukčnosťou: 

Príslušenstvo

30 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

Porovnať 0