~Nedodávané a ukončená výroba

Fluke Networks EtherScope - Prenosný sieťový analyzátor

Fluke Networks EtherScope - Prenosný sieťový analyzátor

EtherScope 

 

 • Prenosný sieťový analyzátor s robustným prevedením s hmotnosťou iba 860 gramov
 • Jednoduché a intuitívne ovládanie cez farebnú dotykovú obrazovku
 • Rýchle riešenie problémov v 10/100/1000 Ethernet sieťach - metalických aj optických
 • SFP rozhranie na analýzu gigabitových optických sietí
 • Plná viditeľnosť do bezdrôtových 802.11 a/b/g sietí (Wi-Fi pásma 2,4GHz a 5GHz) 
 • Testovanie metalickej kabeláže, voliteľné meranie výkonu optických zariadení a strát na optických
  linkách
 • Analýza sieťového chodu
 • Aktívne vyhľadávanie zariadení, siete, VLAN, prístupových bodov, mobilných užívateľov atď.
 • Meranie výkonu a priepustnosti siete, podpora RFC 2544 
 • Generovanie chodu až do 1Gb/s
 • Meranie a testovanie napájania PoE
 • Kontrola overenia 802.1x pre LAN a pre Wi-Fi siete
 • Podpora viac ako dvanástich EAP protokolov
 • Vytvára dokumentáciu LAN a bezdrôtových sietí
 • Možnosť vzdialeného pripojenia na monitoring zo vzdialenej lokality aj konfiguráciu vlastného zariadenia 
 • Systém založený na jadre OS Linux

More details

Dostupnosť: Nedostupné
 
Informácie

EtherScope - prehľad

EtherScope Network Assistant je prenosný analyzér, ktorý pomáha odhaliť a riešiť problémy v sieťach rýchlejšie, než kedykoľvek predtým. Alebo overí, že problémy niesú spôsobené sieťou.

S týmto analyzérom budete mať vždy prehľad vo Vašej sieti. EtherScope je ideálny analyzér pre 10/100/1000 LAN siete (metalické aj optické) a/alebo bezdrôtové 802.11 a/b/g siete. Jeho funkcie a vynikajúci pomer výkonu a ceny ho predurčujú stať sa asistentom každého sieťového technika, správcu sietí či integrátora sietí.

 

EtherScope

 

EtherScope je vysoko odolný, ľahko prenosný analyzér s intuitívnym a jednoduchým ovládaním farebnej dotykovej obrazovky s vysokým rozlíšením. Vďaka nízkej hmotnosti (860g vrátane batérie), malým rozmerom (191 x 152 x 44 mm) a batériovému napájaniu (obvyklá výdrž batérií cca 4hod) sa s analyzérom EtherScope jednoducho dostanete aj do miest, kde by použitie notebooku bolo nepredstaviteľné. Analyzér EtherScope okamžite skúma sieť a diagnostikuje jej stav.
Rýchlo izoluje problémy v LAN/WLAN sieti. Pomáha udržiavať sieť na optimálnej úrovni výkonu. Je vybavený všetkými potrebnými funkciami a nástrojmi na riešenie sieťových problémov a na konfiguráciu siete. Na analýzu siete už nepotrebujete notebook s mnohými programami, pritom aj jeho používanie v teréne je naviac nepohodlné a nepraktické. EtherScope rieši problémy rýchlejšie. Analyzér EtherScope je neoceniteľný sieťový asistent.

Analyzér EtherScope je ponúkaný v niekoľkých modeloch. Je možné si preto vždy zvoliť ten najvhodnejší analyzér. Pomocou príslušenstva je možné možnosti analyzéra rozširovať aj postupne.

  

Automatizované testovanie

EtherScope Network Assistant poskytuje okamžitý pohľad na stav siete. Ten je indikovaný pomocou trojfarebných LED diód a predovšetkým zobrazením informácií na hlavnej obrazovke Test Results (výsledky testu). Súčasne beží niekoľko testov, čo urýchľuje odhalenie problému.

 

EtherScope

 

Výsledky automatického prehľadávania siete sú zobrazené na hlavnej obrazovke a to vrátane informácií o najbližšom prepínači, slote a porte, ku ktorému je EtherScope pripojený. Po zvolení jedného z testov sa zobrazí celkový prehľad na panely na ľavej časti obrazovky. Kliknutím na tlačítko Details (detaily) sa zobrazia podrobné informácie.

Analyzér EtherScope je založený na operačnom systéme Linux. Ten zaručuje vysokú spoľahlivosť a stabilitu prístroja. Užívateľské rozhranie je intuitívne a veľmi jednoduché. Umožňuje využitie i bežných PC aplikácií ako napr. webový prehliadač a telnet. K analyzéru EtherScope je možné taktiež vzdialený prístup cez webové rozhranie.

Overenie linkového signálu

Analyzér EtherScope umožňuje testovanie full-duplexných 10/100/1000 Ethernet liniek. Skontroluje Ethernet signalizáciu a odhalí tak problémy s rýchlosťou, nastavením duplexu a auto-negotiation. EtherScope ďalej umožňuje emulovať zariadenia napájané podľa štandardu IEEE 802.3af (PoE). Zmeria tak úroveň napätia na každom pine vodiča a overí správnu funkčnosť PoE.

 

EtherScope - Signal Verification

 

Test metalickej kabeláže

Analyzér EtherScope umožňuje robiť základné testy kabeláže a diagnostiku signálu. Možno tak oddeliť problémy s kabelážou, alebo hardwarom od iných sieťových problémov. Na test kabeláže nepotrebujete dalšie zariadenie. K dispozícii sú nástroje ako mapa vodičov (wiremap), generovanie digitálneho tónu (Digital Toner) a TDR lokácia chyby. S analyzérom EtherScope možno určit dĺžku kábla, identifikovať skrat medzi vodičmi, neukončené a prerušené vodiče, prekríženie vodičov, alebo zlé zapojenie vodičov. Ďalej je možné overiť linkový signál vrátane typu impulzu, úrovne napätia a signálu auto-negotiation.

 

EtehrScope - Cable Verification

 

Detailné informácie o prepínači

Najbližší prepínač
Určenie miesta v sieti, ku ktorému je pripojený analyzér EtherScope, je najčastejšie prvou dôležitou úlohou pri riešení užívateľských problémov. Preto je EtherScope vybavený funkciou Nearest Switch na identifikáciu najbližšieho prepínača vrátane identifikácie slotu a portu, ku ktorému je analyzér EtherScope pripojený. Je možné skontrolovať detaily prepínača, štatistiky portu, alebo priamo z analyzéra EtherScope spustiť Telnet, alebo webový prehliadač na konfiguráciu prepínača. Funkcia Nearest Switch pomáha pri riešení sieťových problémov, pri kontrole zmien v sieti a pri aktualizácii sieťovej dokumentácie.

 

EtherScope - Nearest Switch

 

Diagnostiky portov prepínača
Analyzér EtherScope umožňuje rýchlu identifikáciu problémov v prepínaných a virtuálnych VLAN sieťach. Prístup k bezdrôtovým WLAN sieťam je zaistený pomocou analýzy portu prepínača na „drôtovej“ strane siete. Po zvolení ktoréhokoľvek vzdialeného SNMP / RMON zariadenia je možné sledovať využitie vzdialeného portu.

 

EtherScope

 

Prehľad sieťového chodu na prepínači
EtrherScope umožňuje priebežne monitorovať využitie a chyby najbližšieho prepínača a u dalšieho, užívateľom vybraného prepínača. Pri jednotlivých portoch/slotoch je možné sledovať priemerné a maximálne využitie, prichádzajúci a odchádzajúci dátový prenos, pakety, oktety, chyby a prenosovú rýchlosť portu. Po zvolení rozhrania možno zobraziť jeho detaily, alebo sledovať trendy sieťového chodu.

 

EtherScope - Switch Snac

 

Rozpoznanie a správa virtuálnych VLAN sietí

Správa virtuálnych VLAN sietí nebola nikdy jednoduchšia. EtherScope zistí VLAN konfiguráciu jednotlivých portov nájdených prepínačov. Možno sledovať stav rozhrania, detailné informácie o pripojených užívateľoch a trendy dát na rozhraní.

 

EtherScope - VLAN discovery

 

Ak je využívané VLAN pre management, potom prepínače obvykle neiesú pre rozpoznávací proces viditeľné. Je možné tento prepínač pridať ako užívateľom definované zariadenie. Získa sa tým úplný prehľad o prepínanej sieti. EtherScope automaticky určí najbližší prepínač, jednotlivé rozhrania a VLAN identifikátory pre každé rozpoznané zariadenie. To uľahčuje riešenie sieťových problémov a sledovanie zmien v konfigurácii siete.

 

Vyhľadanie sietí

EtherScope vhodne triedi vyhľadá zariadenia podľa IP podsietí, NetBios domén a IPX sietí. Detaily podsietí obsahujú rozsahy adries a masky podsiete. Pomocou funkcie Find je možné prehľadať všetky siete a rýchlo určiť výskyt zariadení podľa užívateľom zadaného mena zariadenia, alebo jeho časti podľa IP adries či MAC adries.

 

EtherScope - network discovery

  

Vyhľadanie zariadení

EtherScope vyhľadá až 1000 sieťových zariadení, zistí informácie o prepínačoch a virtuálnych VLAN sieťach. Ukáže, kam sú jednotliví užívatelia pripojení. Ušetrí čas zamestnancom pri riešení problémov so sieťovým pripojením, či pretrhnutím siete.

 

EtherScope - Device Discovery

 

Kontrola stavu siete

Sieťové štatistiky
Trojfarebné LED diódy priebežne ukazujú aktuálny stav linky, úrovne zaťaženia, kolízií, chýb a prenosovú aktivitu.

EtherScope

 

Stav siete
Pohľadom na využitie segmentu, ku ktorému je pripojený analyzér EtherScope, môžete získať rýchly prehľad o aktivite siete.

 

EtherScope - Local Utilization Graph

 

Monitorovanie kľúčových zariadení
Kľúčové zariadenia sú užívateľom definované zariadenia, ktoré sú dôležité pre chod siete. Najčastejšie sú to smerovače, servery, alebo prepínače. Funkcie Key Device Ping overí konektivitu na všetky kľúčové zariadenia uvedené v zozname.

 

EtherScope - Key Devices

 

Trendy využitia
Štatistiky a trendy portu prepínača odhalia výchylky od bežných hodnôt dátového prenosu. Je tak možné úrýchlene určiť príčiny problémov.

 

EtherScope - Utilization History

 

Stanovenie problémov

Detekcia a diagnóza v reálnom čase
Analyzér EtherScope automaticky poskytuje informácie o sieti. Hneď ako je pripojený do siete, začne vykonávať testy a v reálnom čase začne zobrazovať výsledky a informácie o zariadeniach, sieťach a problémoch. Pomocou intuitivneho menu sa užívateľ rýchlo a ľahko dostane až k podrobným informáciám o sieti.

 

EtherScope - Problems Log

 

Analyzér EtherScope odhalí problémy v duplicite IP adries, rôzne nastavenia duplexu zariadenia na jednej linke, chyby v DHCP a ďalšie. Monitoruje štatistiky portov na prepínači, identifikuje a sleduje VLAN zariadenie. Detailné informácie o chybách, varovaniach a informatívnych správach sú zobrazené v Problem Log.

 

Analýza chodu

Analyzér EtherScope poskytuje štatistiky sieťového chodu. Mimo iného sú k dispozícii štatistiky používanych protokolov (Protocol Mix), užívateľov s najväčším objemom odchádzajúcich dát (Top Senders), užívateľov s najväčším počtom odchádzajúcich všesmerových paketov (Top Brodcasters) a zdrojov chýb (Error Sources). EtherScope umožňuje identifikovať a lokalizovať užívateľov, ktorí neoprávnene využívajú veľkú šírku pásma. K dispozícii sú taktiež trendy výkonu.

 

EtherScope - Protocol Stats

 

Dokumentácia sietí

Analyzér EtherScope umožňuje vytvárať dokumentáciu siete a reporty vo formáte XML. Je možne zaznamenať atribúty siete, inventárne zoznamy sieťových zariadení, zoznam sieťových problémov (Problem Log) a štatistiky portu prepínača. Tieto XML súbory sa potom dajú prehliadať bežnými webovými prehliadačmi.

 

EtherScope - documentation

 

Voliteľné príslušenstvo: Meranie optických vlákien

Príslušenstvo DSP Fiber Test Kit umožňuje použiť analyzér EtherScope na meranie optického výkonu a strát. Možno tak overiť, či optické sieťové karty, alebo optické transcievery pokytujú vhodný, alebo prijateľný výkon, alebo aké sú straty na optickej linke.
Sada Fiber Test Kit obsahuje Fiber Optic Meter (DSP-FOM) a dvojvlnový, multimódový optický zdroj (Fiber Optic Source, FOS-850/1300). Singlemódové zdroje sú taktiež k dispozícii. Optická linka sa pripojí k Fiber Optic Meter a ten sa pomocou krátkeho metalického patch kábla pripojí k analyzéru EtherScope. Pomocou prepínača na Fiber Optic Meter sa zvolí meraná vlnová dĺžka. Na EtherScope sa potom zobrazí meraná vlnová dĺžka, nameraný optický výkon a straty.

 

EtherScope - FO Cable Verification

 

Meranie výkonu siete

Funkce Internetwork Throughput Option (ITO) rozširuje analyzér EtherScope o funkcie merania priepustnosti a Generovanie chodu. Pomáha zodpovedať na otázky ako napríklad: Skutočné nanovo inštalovaná sieť, alebo zariadenie poskytujú očakávaný výkon? Je k dispozícii adekvátna šírka pásma na prenos dát, e-mail, videokonferencia, VoIP a dalšie aplikácie? Sú sťažnosti užívateľov na "pomalosť" siete oprávnené? Ako ovplivní pridanie nových užívateľov chod siete?

Meranie priepustnosti siete
S príslušenstvom ITO je možné merať priepustnosť siete medzi dvoma bodmi v sieti. Dá sa tak napr. overiť, či novo inštalované zariadenie poskytuje očakávanú šírku pásma, alebo či je existujúci segment siete naozaj pomalší než obvykle. K prvému bodu v sieti sa pripojí EtherScope s príslušenstvom ITO, k druhému, vzdialenému bodu v sieti sa pripojí kompatibilné zariadenie (tzn. EtherScope, OptiView Series II Integrated Network Analyzer v4 , alebo OneTouch Series II, príslušenstvo ITO nieje nutné). Na EtherScope sa zvolí prenosová rýchlosť od 1Kb/s do 1000Mb/s a nadefinuje sa veľkosť a obsah rámca. Je možné taktiež vybrať z mnohých preddefinovaných sád štandardných rámcov. Potom sa spustí test. Analyzér EtherScope zobrazí aktuálnu priepustnosť siete v oboch smeroch v b/s a počet vyslaných a stratených rámcov. Výsledky možno zobraziť graficky alebo formou tabuľky. Výsledky možno zdokumentovať uložením do XML reportu.

EtherScope podporuje taktiež meranie priepustnosti, latencie a stratovosti podľa štandardu RFC 2544.

EtherScope - Throughput

 

Generovanie chodu
Generovaním chodu možno simulovať zaťaženie siete, alebo pridanie nových užívateľov do siete. Je možné generovať všesmerový (broadcast), multicats, alebo unicast chod až s plnou rýchlosťou linky, tzn. 10/100/1000 Mb/s. Nastavuje sa taktiež typ a veľkosť rámca a doba trvania testu.


Vzdialený prístup

Analyzér EtherScope na plno podporuje zabezpečený vzdialený prístup a ovládanie cez webové rozhranie. Možno tak monitorovať, analyzovať a riešiť problémy v sieti od hocikiaľ. Stačí len, aby analyzér EtherScope bol pripojený do lokálnej siete s prístupom na internet. Po zadaní IP adresy do webového prehliadača je ihneď k dispozícii užívateľské rozhranie a všetky funkcie ako pri lokálnom použití analyzéra EtherScope.

 

EtherScope - Remote Access

General Specifications
Weight,with battery0.86 kg (1.9 lb)
Dimensions19.1 x 15.2 x 4.4 cm (7.5 x 6.0 x 1.75 in)
DisplayLCD touch screen, 640 x 480 pixels, TFT (active) color panel, touch pad
LED indicators6 (including power LED)
Carrying CaseRugged carrying case with two removable pockets, camcorder strap and adjustable strand hook


Power
BatteryLithium Ion 7.2V DC (nominal), 4.2Ah, removable/rechargeable
Battery life4 hour typical, 10 hour in standby mode
External AC adapter/battery chargerAC input: 90 to 264 V ac, 48 to 62 Hz; 1.5 A
 DC output: 15 V dc, 1.2 A (isolated output)
Auto Charger12V “cigarette lighter” charger with 6 foot (1.8 m) fully extended coiled cord and LED power indication


Ports
Communication and accessory ports1 USB, 1 PCMCIA/Cardbus (PC Card type II), 1 SFP cage, 1 CompactFlash (Card Type I/II), 1 DB-9 serial, headphone jack, microphone jack, Kensington lock receptacle
RJ-45 / Copper PortRJ-45 10/100/1000BASE-T Ethernet
Fiber PortSmall Form-factor Pluggable (SFP) in accordance with MSA
Supported SFP Modules1000BASE- LX, SX, ZX, BX, 100BASEFX
SFP ConnectorDuplex LC


Environmental and safety
Operating Temperature0° to +50°C (32° to 122°F) with up to 95% relative humidity
Battery Charging10° to +40°C (50° to 104°F) with up to 95% relative humidity
Temperature 
Storage temperature-20° to +60°C (-4° to 140°F)
Shock and vibrationMeets requirements of MIL-PRF-28800F for Class 3 equipment
SafetyCSA Canada and United States, CE, FCC Part 15 Class A, C-TICK N10140; UL and CSA approvals for universal AC adapter.
EMC Complies with EN61326, Class A, Criteria C


Copper media
Cable typesUnshielded twisted pair LAN cables (100 and 120 Ohm UTP)
 Foil-screened twisted pair LAN cables (100 and 120 Ohm ScTP)
Cable length1 to 305 m (3 to 1000 ft), accuracy dependent upon the cable type selected
Length resolution± [5% of reading + 1 m (3 ft)], with open, shorted, with wire map adapter, or terminated with reflection = 20%
Receive level100 to 5000 mVp-p
Datalink signal500 to 4000 mVp-p
Measuring terminated cablesThe Cable Verification feature tests the individual twisted-pairs of a cable that are terminated into most equipment vendor

Príslušenstvo

  30 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

  Porovnať 0