~Nedodávané a ukončená výroba

Fluke Networks InterpretAir - Softvérová aplikácia

Fluke Networks InterpretAir - Softvérová aplikácia

InterpretAir WLAN Survey Software
Softvérová aplikácia InterpretAirTM firmy Fluke Networks je určená pre projektantov bezdrôtových WLAN sietí, inštalačných technikov a správcov týchto sietí. Poskytuje prostriedky pre plánovanie, rozmiestnenie, overenie a dokumentáciu 802.11a/b/g Wi-Fi sietí, teda bezdrôtových sietí v pásmach 2,4 GHz a 5 GHz. InterpretAir je určený pre inštaláciu na notebook, laptop a podporuje WLAN sieťové karty rôznych výrobcov.

InterpretAir je nástroj na prieskum lokality, tzv. Site Survey.
Ponúka však oveľa viac:

 • poskytuje údaje o hodnotách RF Health
 • zjednodušuje analýzu prostredí WLAN
 • umožňuje dolaďovanie výkonnosti
 • zobrazí, kde a prečo nieje chovanie WLAN siete optimálne
 • aktívne poukazuje na potenciálne problémy, ktoré môžu ovplyvniť chovanie mobilnej aplikácie

More details

Dostupnosť: Nedostupné
 
Informácie

InterpretAir je vybavený týmito funkciami a vlastnosťami:

Komplexný prieskum lokality pre bezdrôtové LAN siete

 • minimalizuje, alebo eliminuje interferenciu kanálov
 • identifikuje optimálne rozmiestnenie WLAN prístupových bodov pre nové inštalácie a pre rozširovanie siete
 • zobrazuje prekrývanie rádio-frekvenčných buniek na zaistenie súvislého pokrytia signálom
 • simuluje premenné prístupového bodu a prostredia a zobrazuje ich dopad na výkonnosť WLAN siete
 • jednoduché a intuitívne užívateľské prostredie ušetrí čas a zjednoduší analýzu


Mapa prostredí

Do aplikácie Interpret Air možno importovať mapu prostredí - obrázok formátu JPEG, alebo PNG. Po rýchlom vyhodnotení merítka mapy je možné začať s prieskumom lokality. V reálnom čase sú zaznamenané RF hodnoty na vytvorenie mapy, ktorá ukazuje pokrytie signálom v danej lokalite.


RF Health

InterpretAir software prenáša RF analýzu prieskumu lokality na vyššiu úroveň. Umožňuje zobrazenie niekoľkých meracích kritérií v jednom obrázku, zjednodušuje analýzu a urýchľuje rozhodovanie. Zobrazuje údaje o minime a maxime pre hodnoty, ako je  intenzita signálu, pomer signál/šum, dátová rýchlosť,  stupeň rušenia, počet AP.  Vytvára profily, ktoré umožňujú zobraziť Wi-Fi sieť v súvislosti s podporou rôznych aplikácií, napr. VoIP, alebo prenos videa. InterpretAir poskytuje grafické pokrytie danej lokality, ktoré jasne ukazuje, kde svojim chovaním bezdrôtová sieť spĺňa, alebo nespĺňa vyžadované kritériá. Umožňuje izolovať a identifikovať problémové oblasti a podľa týchto údajov modifikovať bezdrôtové prostredia.

InterpretAir - RF Health

   

SnapShot

InterpretAir je vybavený unikátnou funkcou SnapShot. Táto funkcia urýchľuje riešenie problémov rýchlym porovnaním chovania RF v danej lokácii proti zákazníkom stanoveným kritériám. Napr. pri hľadaní problémov v sieti v prvom kroku preukázať, že problém nieje vo fyzickej vrstve RF.

 

InterpretAir - SnapShot

   

Bezpečnosť WLAN siete

InterpretAir zobrazí behom prieskumu lokality všetky aktívne prístupové body. Umožňuje vizuálne identifikovať a lokalizovať pirátske a susediace prístupové body. RF signály z prístupových bodov môžu preniknúť za kancelárske steny a rozšíriť tak pokrytie WLAN siete, čo býva nežiaduce. InterpretAir umožňuje zobrazenie týchto RF signálov, ktoré prekračujú úrčitú hranicu. InterpretAir identifikuje a zobrazí, aké je zabezpečenie prístupového bodu, tzn. autentizáciu, typ, šifrovanie apod.

 

Pokročilé plánovanie a sieťová simulácia

Ako sa bude bezdrôtová sieť chovať? InterpretAir umožňuje simulovať chovanie bezdrôtovej WLAN siete ešte pred inštaláciou akéhokoľvek skutočného zariadenia. Nadefinovnie charakteristík prostredia (ako je výrobný materiál stien, konfigurácia výkonu prístupového bodu, typ antény) možno zjistiť, ako drobné zmeny môžu ovplyvniť chovanie WLAN siete. To všetko pred skutočným inštalovaním jediného prístupového bodu či antény. Ak nemáte k dispozícii elektronický obraz (mapu) skúmaného prostredia, môžete si ju v InterpretAir jednoducho vytvoriť.

InterpretAir - Plánování a simulace

 

Overovanie a dokumentácia

Aké by bolo pokrytie WLAN siete po jej inštalácii? Chová sa sieť tak, ako to bolo naplánované podľa pôvodného prieskumu lokality? Fyzické zmeny v podniku môžu ovplyvniť chovanie RF signálov. InterpretAir pomocou generátora integrovaných hlásení automaticky vytvára komplexnú dokumentáciu prieskumu miesta. Tá môže byť spätne vyvolaná, napr. pre porovnanie pri neskoršej analýze.

InterpretAir - Ověřování

 

Reporty sú vytvárané v HTML, čo je využiteľné pri  doručení prostredníctvom webu, alebo vyrezané a uložené do aplikácie Vami spracovaného textu.

InterpretAir - Reporty

 

Produktová rada firmy Fluke Networks pre WLAN siete

InterpretAir efektínve pomáha pri plánovaní, inštalácii, údržbe a rozširovaní Wi-Fi siete. Možno ho používať, ako samostatnú aplikáciu, alebo ako vhodný doplnok k rade prenosných sieťových analyzérov firmy Fluke Networks: EtherScope Network Assistant a OptiView Integrated Network Analyzer. Tieto prenosné analyzéry sú určené predovšetkým pre rýchle riešenie sieťových problémov, správu a optimalizáciu LAN a, alebo Wi-Fi sietí.

 

Systémové požiadavky

 • laptop PC (minimum Pentium III) a Windows XP, alebo 2000
 • minimálne 512 MB RAM
 • minimále 500 MB voľného miesta na hard disku
 • WLAN adaptér, ktorý je doporučený, alebo podporovaný
 • minimálne jeden prístupový bod pre WLAN analýzu v reálnom čase
 • elektronický (JPEG, alebo PNG) obrazový súbor skúmanej

 

Na skúšku zadarmo

Zkúšobnú verziu InterpretAir je možné získať po zaregistrovaní na stránkách firmy Fluke Networks, alebo nás kontaktujte.

PC system minimum requirements

ProcessorPentium III
Memory512 MB RAM
Disk space500 MB hard drive space available
Network InterfaceOne supported wireless LAN Network Interface Card (see Device Support)

Other requirements:
Minimum of one WLAN access point for real-time analysis
Electronic (JPEG or PNG, Max size: 2,000 x 2,000 pixels) image file of facility to be surveyed


Príslušenstvo

  30 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

  Porovnať 0