~Nedodávané a ukončená výroba

Netscout OptiView Link Analyzer (LA) - Ethernet analýza

Netscout OptiView Link Analyzer (LA) - Ethernet analýza

Analýza v reálnom čase a zachytávanie paketov rýchlostí linky pre naplno duplexný Gigabit Ethernet

Dodávanie náročných aplikácií, alebo riešenie problémov na vysokorýchlostných 10/100, alebo 1000 Mbps prepínaných Ethernet linkách vyžaduje od distribuovaného analyzátora, aby spolupracoval s vašim softwarom. OptiView LA dokáže vzdialene monitorovať a zachytávať chod rýchlostí linky na naplno duplexných linkách, vnútorne prepínaných aj neprepínaných linkách, čím vám poskytuje presné časovanie a analýzu chodu. OptiView LA bol navrhnutý pre správcov siete a spolupracuje s OptiView Protocol Expert a OptiView Console, aby vám priniesol plnú viditeľnosť chodu na vysoko výkonných, prepínaných Ethernet linkách.

More details

Dostupnosť: Nedostupné
 
Informácie

Výkonné zachytávanie paketov a monitorovanie aplikácií

Pokiaľ analyzujete aplikácie, ktoré bežia v reálnom čase, ako napríklad VoIP, strata jedného rámca behom setup session volania môže znamenať stratu viditeľnosti celej session. OptiView LA používa kremíkom urýchlený hardware, čo mu umožňuje zachytiť každý rámec na Ethernetovom segmente. Každý Link Analyzer dokáže synchronizovať systémový takt s externým NTP serverom. Kombiácia nanosekundového časového rozlíšenia pre príchod paketov a jeho schopností filtrovania, umožňuje užívateľom využiť Link Analyzer na presné sledovanie paketov, ktoré ich zaujímajú behom ich cesty sieťou.

Kombinácia nasledujúcich kritérií filtrovania môže byť použitá vo viac stupňovej filtrovacej hierarchii pre zvláštne prípady zachytávania:

  • Zdrojová a cieľová adresa
  • Typ protokolu
  • TCP/UDP číslo portu
  • ASCII text, hexové, alebo bitové vzory kdekoľvek v dátovom poli rámca (frame data field)
  • 8 definovateľných počítadiel, ktoré sa spustia pri nadefinovateľnej udalosti
  • Typy rámcov - good frame, CRC, short frame, alebo jabber

Obrazovka aplikace


Zabudovaná podpora pre niekoľko topológií - 10/100 Mbps, Gigabit Ethernet, 802.3x a VLAN

Vďaka použitiu hot-swapovateľného GBIC MAU rozraniu, podporuje OptiView LA 10/100BASE-T a tri rôzne verzie Gigabitového Ethernetu (1000BASE-SX, 1000BASE-LX a 1000BASE-T). Link Analyzer je dodávaný s párom 1000BASE-SX GBIC MAU rozhraní.

Pokiaľ sa pripájate k linke medzi prepínačmi, dekóduje OptiView LA automaticky 802.1Q a ISL rámy, v reálnom čase a ponúka tak unikátne VLAN štatistiky na úrovni core switch.

Obrazovka aplikace


Úplná viditeľnosť pre naplno duplexné prepínané linky

OptiView LA je vybavený dvoma media modulmi, ktoré môžu súčasne monitorovať dva prúdy dát. Je možné synchronizovať oba moduly a agregovať zachytené dáta, alebo sledovať čas, ktorý potrebuje aplikácia na odpoveď (response time), alebo iné udalosti pri rôznych koverzáciách na plno duplexnej linke.

Prípadne môžete monitorovať chod na dvoch oddelených sieťových segmentoch, alebo prepínaných linkách pomocou jedného Link Analyzéra pripojeného k dvom mirror/SPAN portom.

OptiView LA so zabudovaným pevným diskom (LA/HD) kombinuje všetky vlastnosti Link Analyzéra a pridáva 80 gigabitový pevný disk na rozšírené zachytávanie paketov, ktoré pomáha pri identifikácii občasných sieťových udalostí.

Vzdialená správa

Každý OptiView LA má 10/100 Mbps Ethernet RJ-45 port pre správu. Pomocou softwaru OptiView Protocol Expert môžete kontrolovať Link Analyzer na diaľku z akéhokľvek miesta na sieti, bez toho aby ste narúšali monitorovaný chod.

Vzdialenú správu systému Link Analyzéra je možné vykonávať pomocou konzolového portu, Telnetu, alebo www prehliadača.

Obrazovka aplikace


Analýza aplikácií

Nájdite pomalé časy odozvy
OptiView LA hladko spolupracuje s funkciou Expert Analysis OptiView Protocol Expert a spoločne detekujú a izolujú pomalú odozvu aplikácií ako je http a POP3. Môžete rýchlo robiť analýzu príčin pomocou vzťahu medzi aplikáciami a TCP/UDP pripojeniami, sieťovou vrstvou a štatistikami MAC vrstvy, v reálnom čase.

 Obrazovka aplikace

Meranie kvality VoIP

Analýza VoIP chodu vyžaduje pre každý smer volania meranie parametrov v reálnom čase, ako je jitter a strata paketov. Pre zaistenie správneho odhadu služby VoIP a odstraňovanie problémov, musíte mať viditeľnosť chodu cez POP a iné kritické križovatky siete.

OptiView LA a in-line tap je možné jednoducho pripraviť pre uskutočňovanie potrebných analýz. Naviac software OptiView Protocol Expert Plus a doplnok VoIP ponúka jednoducho čitateľnú metriku VoIP Quality of Servis (QoS) v reálnom čase, ktorá je vybavená "Quality Grades" (Kvalitatívne triedenie) a alarmy, čo umožňuje rýchlo zhodnotiť, či je cez sieť zaručená správna kvalita hlasu.

Príslušenstvo

    30 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

    Porovnať 0