~Nedodávané a ukončená výroba

Fluke Networks OptiView WAN Analyzer

Netscout OptiView WAN Analyzer

OptiView Network Analysis Solutions

Integrovaná sada hardwaru a softwaru, ktorá poskytuje prenosnú a distribuovanú viditeľnosť naprieč podnikovej siete. Iba OptiView spája preskúmavanie siete, štatistické analýzy a zachytávanie paketov, aby vám priniesol rýchlejší, jednoduchší a hlbší náhľad do vašej WAN, LAN, alebo bezdrôtovej siete.

More details

Dostupnosť: Nedostupné
 
Informácie

Rýchly náhľad do vašich vysokorýchlostných WAN liniek 

OptiView WAN Analyzer poskytuje úplný pohľad na výkonnosť vašej WAN linky a uľahčuje rýchle riešenie problémov z pohodlia vašeho stolného PC. Z akejkoľvek pracovnej stanice môžete vzdialene sledovať, ako je na tom akákoľvek z vašich WAN liniek od fyzickej vrstvy až k aplikačnej, dokonca môžete robiť na diaľku aj protokolovú analýzu pokiaľ to bude nutné. OptiView WAN Analyzer môžete používať, ako nezávislý systém, alebo ako súčasť integrovaného riešenia správy.

Pružná konfigurácia

Jednou platformou OptiView WAN Analyser podporuje ATM a Packet over SONET na OC3 a OC12. WAN Analyzer súčasne monituruje singlemode, alebo multimode linky, kompaktnú jednotku. Konfigurácia poskytuje ochranu proti budúcej migrácii v rýchlosti linky, alebo WAN technológii.

OptiView WAN Analyser je vybavený dvoma rozhraniami pre chod, ktoré môžu súčasne monitorovať oba prúdy dát vysokorýchlostnej linky. Naplno duplexné vzory chodu sú zobrazené súčasne pre všetky analýzy linky.

Každý OptiView Analyzer má port pre 10/100Mbps Ethernet RJ-45, ktorý umožňuje kontrolovať analyzer na diaľku pomocou Remote Software z akéhokoľvek miesta na sieti. Až osem užívateľov môže súčasne pristupovať k jednému WAN analyzéru a robiť rôzne analýzy. S Remote Software jednoducho nakonfigurujete nastavenia, ako napríklad SNMP Trap ciele, rozsah prehľadávania a práva prístupu pre užívateľov (všetko z akejkoľvek pracovnej stanice).

Úplná viditeľnosť WAN

Úvodná stránka OptiView Analyzer vám poskytne okamžitý pohľad na to, čo sa práve deje vo vašej WAN linke, to všetko v jednoducho zrozumiteľnom formáte, ktorý vám umožňuje rýchlo sa ponoriť do akejkoľvek oblasti kliknutím na noblasť, ktorá vás zaujíma. 

OptiView WAN Analyzer

Pokiaľ sa uskutoční spojenie na optický WAN okruh OC3, alebo OC12, bude WAN Analyzer sústavne monitorovať SONET a ATM vrstvy, okamžite identifikuje akékoľvek problémy s fyzickou linkou. Využitie linky je sledované pre všetky automaticky objavené VC, naviac poskytuje priepustnosť a štatistiky chýb. Najčastejšie používané, alebo chybové VC sú neustále triedené a zobrazované. Pokročilý rozpoznávací systém, ktorý vám poskytuje okamžité informácie o všetkých zariadeniach, používa pri tom WAN linku a RMON štatistiky, ako sú TOP Applications, Top Talkers, Top Protocols a Top Conversations.

Rozpoznávací systém rozlišuje medzi hostiteľmi, severmi a prepojenými zariadeniami, ako sú routre. Systém automaticky rozpozná virtual path, alebo virtual circuit pairs pre ATM linky a detekuje 35 ATM a Packet over SONET typov zapúzdrenia vrátane MPLS.

Grafický pohľad zobrazuje špecifické VC, alebo všetky štatistiky triedené podľa počtu užívateľsky zvolených kritérií vrátane využitia, CRC chýb, vysielaných buniek CLP a mnoho ďalších volieb. Môžete vybrať akýkoľvek individuálny VC, alebo súhrn všetkých VC, aby ste videli detailnejšie štatistiky.

SONET a ATM chyby a alarmy

OptiView WAN Analyser detekuje najbežnejšie chyby a alarmy, ktoré sa vyskytujú na SONET a ATM linkách. SONET chyby ako sú strata signálu, strata rámcu, AIS/RDI alarmy, porušenie kódu, alebo ATM chyvy ako LOCD a HEC, sú číselne zobrazené v tabuľkovom formáte.

OptiView WAN Analyzer

Chyby, ktoré prekračujú užívateľom definované prahové hodnoty, sú tiež zobrazené na obrazovke "Problems Log".

OptiView WAN Analyzer


Rozpoznávanie zariadení

Zariadenia sú rozpoznávané sledovaním zdrojových a cieľových IP zariadení vo WAN chode. Pre každé rozpoznané zariadenie ukáže OptiView WAN Analyser hostiteľa podľa IP adresy. OptiView WAN Analyser rozlišuje medzi rôznymi typmi hostiteľských zariadení, ako sú routre, servery, SNMP agenti a užívateľské stanice. Ak budete chcieť, môže byť zoznam zariadení nastavený, aby obsahoval "off-net" zariadenie. Zariadenia môžu byť triedené vzostupne, alebo zostupne podľa Virtual Circuit, IP adresy, alebo mena. Pokiaľ si vyberiete určitého hostiteľa a stlačíte "Host Detail", dostanete sa k užitočným informáciám o hostiteľovi (ktoré VC používa, ktoré služby používa, atď.).

Ukázka obrazovky aplikace


Rozpoznávanie Virtual Circuit

Páry Virtual path, alebo Virtual circuit sú automaticky rozpoznané súčasne s typmi zapúzdrenia (encapsulation) pre každý VC. V súčasnej dobe je rozpoznávaných 35 rôznych typov ATM a Packet over SONET zapúzdrenia vrátane MPLS, LLC SNAP, VC Mux a iných. Naviac sú pre každý VC súbežne s routovacím protokolom rozpoznané near-end a far-end routery.

Ukázka obrazovky aplikace


Štatistiky využitia


K dispozícii máte úplnú sadu štatistík využitia. Možete skúmať využitie pre celý okruh naprieč všetkými VC, alebo pre akýkoľvek vybraný virtuálny okruh. Štatistiky sú aktualizované každých 5 sekúnd a dáta za týždeň sú ukladané priamo v prístroji. Máte možnosť si overiť, že využitie pásma je v navrhnutých parametroch. Zaistite, že poskytovatelia služieb dodávajú správnu priepustnosť, ktorá je bezchybná a správne priorizovaná.

Ukázka obrazovky aplikace


Analýza protokolov

Analyzer rozoznáva všetky bežne používané protokoly. Môžete skúmať distribúciu protokolov pre celé okruhy, alebo pre akýkoľvek vybraný virtuálny okruh. Hierarchia protokolov je zobrazená v dôverne známom "súborovom" formáte a je triedená podľa OSI vrstvy od sieťovej vrstvy cez aplikačnú vrstvu. Jednoducho si zobrazíte distribúciu protokolov naprieč celým OSI stohom (stack), kliknutím na príslušný súbor sa vám na pravej strane okamžite zobrazí rozbalený protokol (protocol breakdown). K dispozícii sú grafické a tabuľkové pohľady.

Ukázka obrazovky aplikace


Najčastejšie virtuálne okruhy - Top Virtual Circuits

OptiView WAN Analyzer skúma súbežne pakety naprieč všetkými virtuálnymi okruhmi. To vám umožňuje triediť okruhy do rebríčkov podľa celej rady metrík, vrátane užívateľského chodu, CRC chýb, cell loss priorít atď. Táto unikátna vlastnosť vám umožňuje rýchlo určiť problém virtuálneho okruhu jediným, presným prehliadnutím celého chodu naprieč všetkými virtuálnymi okruhmi súčasne. 

Ukázka obrazovky aplikace


Najčastejší hostitelia a konverzácie - Top Host and Conversations

Analyzer vám umožňuje vidieť a skúmať najčastejších hostiteľov pre celý okruh, alebo pre akýkoľvek vybraný virtuálny okruh. Môžete filtrovať hostiteľov, ktorých chcete vidieť, podľa protokolov pomocou rozhrania "súborového" formátu. Jednoducho si zobrazíte najčastejších hostiteľov naprieč celým OSI stohom (stack) - kliknutím na príslušný súbor sa vám na pravej strane okamžite zobrazí. K dispozícii sú grafické a tabuľkové náhľady.

Ukázka obrazovky aplikace

Najčastejšie konverzácie sú zobrazené podrobne. Napríklad sa môžete pozrieť na HTTP konverzačné páry, ktoré obsadzujú väčšinu pásma na určitom virtuálnom okruhu.

Ukázka obrazovky aplikace

Sú zobrazené najčastejšie aplikácie. Táto voľba zahŕňa všetky IP aplikácie, ako z TCP, tak UDP chodu pred ich stiahnutím do rebríčka.

Ukázka obrazovky aplikace


Zachytávanie paketov WAN chodu

WAN Analyzer obsahuje funkciu zachytávania paketov kôli komplexnejšiemu riešeniu problémov. Prístroj je schopný zachytávať pakety plnou rýchlosťou linky - aj pri rýchlostiach OC-12. Vyberte si zložku "Capture" a okamžite začnite zachytávať pakety na vašej WAN linke. Vyberte si hostiteľské zariadenie z obrazovky rozpoznaných zariadení, alebo konverzáciu z obrazovky štatistík, kliknite na tlačítko filtrovania a energie zachytávania paketov je automaticky zapĺňaný zdrojovymi a, alebo zdrojovými a cieľovými adresami vášho výberu. 

Ukázka obrazovky aplikace

Môžete súčasne zachytávať pakety na niekoľkých virtuálnych okruhoch. Skúmajte všetky pakety naprieč všetkými okruhmi v reálnom čase a tým výrazne zvýšite efektívnosť riešenia problémov a monitorovania. Umožňuje nastaviť veľkosť bufferu pre zachytávanie, vybrať si typ AAL 5 PDU, filtrovať špecifický protokol a, alebo špecifické čísla UDP a TCP portov, nastavovať trigger atď.

Ak máte konfiguráciu, ktorú potrebujete, stlačte tlačítko "Start Capture" a necháte analyzér filtrovať a zachytávať, zatiaľ čo vy si vyberiete z ponuky testov, aby ste získali rôzne pohľady na sieť. Analyzer pokračuje pri zachytávaní paketov aj keď sledujete niečo iné. Nastavte zachytávanie a môžete vybrať "Save File" a automaticky uložiť súbor na disk PC. Pokiaľ máte nainštalovaný software OptiView Protocol Expert, môžete vybrať "View File", pre spustenie aplikácie a okamžite vidieť dekódovanie.

Príslušenstvo

    30 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

    Porovnať 0