~Nedodávané a ukončená výroba

Fluke Networks OptiView WAN T1/E1 Analyzer

Netscout OptiView WAN T1/E1 Analyzer

OptiView Analysis Solution 

Integrovaná sada hardwaru a softwaru, ktorá poskytuje presnú a distribuovanú viditeľnosť naprieč podnikovou sieťou. Spája preskúmavanie siete, štatistické analýzy a zachytávanie paketov, aby vám priniesol rýchlejší, jednoduchší a hlbší pohľad do vašej WAN, LAN, alebo bezdrôtovej siete.

More details

Dostupnosť: Nedostupné
 
Informácie

Rýchly pohľad do vašich vysokorýchlostných WAN liniek

OptiView WAN Analyzátor poskytuje úplný pohľad na výkonnosť EAN linky a uľahčuje rýchle riešenie problémov z vášho PC. Z akejkoľvek pracovnej stanice môžete vzdialene sledovať, v akom je stave ktorákoľvek z vašich WAN liniek od fyzickej vrstvy až k aplikačnej, na diaľku môžete robiť aj protokolovú analýzu pokiaľ to bude nutné. OptiView Analyzátor môžete používať ako nezávislý systém, alebo ako súčasť integrovaného riešenia správy.

Pružná konfigurácia

OptiView T1/E1 Analyzer podporuje Frame Relay, Point-to-Point a HDLC cez T1, alebo E1 - všetko na jednej platforme. Je kompaktný, má šírku iba polovice racku a výšku jednej jednotky (1U). Konfigurácia poskytuje možnosť monitorovať rôzne typy liniek jedným analyzátorom a zároveň ponúka najlepšiu ochranu pri prechode na rôzne technológie linkových vrstiev v budúcnosti.

OptiView WAN T1/E1 Analyzer má dve rozhrania chodu, ktoré môžu súčasne monitorovať dátové prúdy DTE aj DCE z T1 E1 liniek.

Každý OptiView Analyzer má port pre 10/100 Mbps Ethernet RJ-45, ktorý umožňuje kontrolovať analyzér na dialku pomocou Remote Sofrware z akéhokoľvek miesta na sieti. Až osem užívateľov môže súčasne pristupovať k jednému WAN analyzéru a analyzovať. S Remote Software jednoducho nakonfigurujete nastavenia (SNMP Trap ciele, rozsah prehľadávania a práva prístupu pre užívateľov) z akejkoľvek pracovnej stanice.

OptiView WAN T1/E1 Analyzer sa jednoducho inštaluje. Pripojte do neho WAN linku , napájanie a Ethernetový port pre management, nainštalujte software a spustite aplikáciu. Získate okamžitý prehľad o sieti a arzenál analytických nástrojov na použitie - nieje potrebná žiadna konfigurácia.

Úplná viditeľnosť WAN

Úvodná obrazovka OptiView T1/E1 Analyzer vám poskytuje okamžitý pohľad na to, čo sa deje vo vašej WAN linke v jednoducho zrozumiteľnom formáte. Pre akúkoľvek WAN linku zobrazuje analyzátor najdôležitejšie elementy okruhu v jednoduchej obrazovke "rýchleho prehľadu". V jednom pohľade si overte blízky aj vzdialený koniec routera, konektivitu fyzickej vrstvy T1/E1, LMI heartbeat a radu VC. V rovnakom pohľade sa vám zobrazia základné štatistiky výkonu a využitia, ako sú využitie linky, najvyužívanejsí hostitelia a aplikácie, zariadenie využívajúce linku automaticky triedené podľa siete a problémy, alebo varovania, ktoré sa vyskytli na linke.

Úvodná obrazovka vám umožní rýchle overenie výkonu. Pokiaľ je všetko v poriadku, môžete sa presunúť k ďalšej úlohe. Pokiaľ niečo vyzerá podozrivo, dovolí vám užívateľské rozhranie, aby ste sa rýchlo a jednoducho ponorili do oblasti, ktorá vás zaujíma.

Screenshot aplikace

Overte si konfiguráciu virtuálneho okruhu - Virtual Circuit

Pokiaľ dôjde k pripojeniu do T1, alebo E1 WAN okruhu, začne OptiView WAN Analyzer okamžite nepretržite monitorovať fyzické a linkové vrstvy a ihneď identifikuje akékoľvek problémy s fyzickou linkou. Všetky virtuálne okruhy sú automaticky objavené spolu s DLCI a súvisiacimi koncovými bodmi routera. Môžete pridať také vlastnosti každého DLCI, ako je popis, kapacita, CIR, alebo committed burst size.

Screenshot aplikace

Auto detekcia vrstvy 1 a 2

Analyzér automaticky rozpozná rýchlosť linky (T1, alebo E1), formát rámcovania, kódovania linky (line coding), dĺžku DLCI, zapúzdrenie (encapsulation), typ LMI a typ rozhrania. Užívatelia môžu konfigurovať unikátne parametre okruhu ako je rýchlosť DS0, počet monitorovaných udalostí N393 a časovač overovania T393 (verification timer).

Screenshot aplikace

Vlastnosti LMI

Automaticky sú generované štatistiky LMI linky, tie monitorujú LMI chyby, LMI detaily a dostupnosť virtuálneho okruhu. LMI chyby zahŕňajú sekundy neaktivity kanálu, chyby spoľahlivosti a chyby protokolu pre DTE a DCE. LMI detaily obsahujú stav, neaktívne udalosti kanála, časovú známku poslednej zmeny stavu, počet výpadkov, percento dostupnosti, priemernú dobu medzi výpadkami a priemernú dobu pre obnovenie služby.
Screenshot aplikace

T1/E1 chyby a alarmy

OptiView WAN Analyzer detekuje väčšinu bežných problémov a alarmov, ktoré sa objavujú na T1/E1 linkách. Detekované alarmy obsahujú stratu signálu, stratu rámca, out of frame, AIS/RDI a SEF/AIS pre vzdialený koniec. Tieto alarmy sú monitorované oddelene pre DTE a DCE stranu a obsahujú súčasné a minulé alarmy spolu s dobou v sekundách, počas ktorej bola linka v danom stave. Chybový paket (error packet) počíta bitové chyby rámca (frame bit errors), tiež je prezentované porušenie kódovania linky a porušenie kódu cesty pre DTE a DCE stranu.

OptiView WAN T1/E1 Analyzer

Logovanie problémov

Akékoľvek chyby, prekračujúce prahové hodnoty nastavené užívateľom, sú tiež zobrazené v obrazovke "Problems".
OptiView WAN T1/E1 Analyzer

Analýza zariadení

Zariadenia sú rozpoznávané sledovaním zdrojových a cieľových IP zariadení vo WAN chode. Každému rozpoznanému zariadeniu ukáže analyzér hostiteľa podľa IP adresy. OptiView WAN Analyzér rozlišuje medzi rôznymi typmi hostiteľských zariadení (routre, servery, SNMP agenti a užívateľské stanice). Zoznam zariadení môže byť nastavený tak, aby obsahoval "off-net" zariadenie.

Zariadenia sa môžu triediť zostupne, alebo vzostupne, podľa virtuálneho okruhu, IP adresy, alebo mena. Ak si vyberiete určitého hostiteľa a stlačíte "Host Detail", získate cenné informácie o hostiteľovi (ktoré VC používa, ktoré služby bežia na servery, aký routovací protokol používa router).
OptiView WAN T1/E1 Analyzer

Štatistiky využitia

K dispozícii je úplná sada štatistík využitia. Môžete skúmať využitie pre celý okruh naprieč všetkým VC, alebo pre akýkoľvek vybraný virtuálny okruh. Štatistiky sú aktualizované každých 5 sekúnd a dáta za týždeň sú ukladané priamo do prístroja. Možnosť overenia, že je využitie pásma v navrhnutých parametroch. Zaistite, že poskytovatelia služieb dodávajú správnu priepustnosť, ktorá je správne priorizovaná a bezchybná.
Ukázka obrazovky aplikace

Analýza protokolov

Analyzér rozoznáva všetky bežne používané protokoly. Môžete skúmať distribúciu protokolov pre celé okruhy, alebo pre akýkoľvek vybraný virtuálny okruh. Hierarchia protokolov je zobrazená v súborovom formáte a je triedená podľa OSI vrstvy od sieťovej cez aplikačnú vrstvu. Jednoducho si zobrazíte distribúciu protokolov naprieč celým OSI stohom, kliknutím na príslušný súbor sa vám na pravej strane zobrazí protokol. K dispozícii sú grafické a tabulkové náhľady.
Ukázka obrazovky aplikace

Najčastejšie virtuálne okruhy - Top Virtual Circuits

OptiView WAN Analyzer súbežne skúma pakety naprieč všetkými virtuálnymi okruhmi. To vám umožňuje triediť okruhy do rebríčkov podľa celej rady metrík vrátane užívateľského chodu, CRC chýb, cell loss priority atď. Táto vlastnosť vám umožňuje rýchlo určiť problém virtuálneho okruhu jedinou, presnou prehliadkou chodu naprieč virtuálnymi okruhmi súčasne.
Ukázka obrazovky aplikace

Najčastejší hostitelia a konverzácie - Top Host and Conversations

Analyzér vám umožňuje vidieť a skúmať najčastejších hostiteľov pre celý okruh, alebo pre akýkoľvek vybraný virtuálny okruh. Možete filtrovať hostiteľov, ktorých chcete vidieť, podľa protokolov pomocou súborového formátu. Jednoducho si zobrazíte najčastejších hostiteľov naprieč celým OSI stack - kliknutím na príslušný súbor sa vám na pravej strane okamžite zobrazí. Sú k dispozícii grafické a tabuľkové pohľady.
Ukázka obrazovky aplikace

Najčastejšie konverzácie sú zobrazované podrobne. Môžete sa pozrieť na HTTP konverzačné páry, ktoré obsadzujú väčšinu pásma na určitom virtuálnom okruhu.
Ukázka obrazovky aplikace
Sú zobrazené najčastejšie aplikácie. Táto voľba zahŕňa všetky IP aplikácie z TCP a UDP chodu pred ich zaradením do rebríčka.
Ukázka obrazovky aplikace

Zachytávanie paketov WAN chodu

Pre komplexnejšie riešenie problémov obsahuje analyzér funkciu zachytávania paketov. Prístroj je schopný zachytávať pakety plnou rýchlosťou linky a je schopný zachytiť až 256 MB dát. Vyberte si zložku "Capture" a okamžite začnite zachytávať pakety na vašej WAN linke. Môžete použiť filter citlivý na kontext pre rafinovanejšie zachytávanie paketov. Jednoducho si vyberte hostiteľské zariadenie z obrazovky rozpoznaných zariadení, alebo konverzáciu z obrazovky štatistík, kliknite na tlačítko filtrovania a engine zachytávania paketov je automaticky zaplňovaný zdrojovými a, alebo zdrojovými a cieľovými adresami vášho výberu. Pokiaľ sa potrebujete ponoriť hlbšie, môžete rovnako jednoducho vybrať hostiteľa, alebo konverzáciu použitím určitého protokolu.

Ukázka obrazovky aplikace

Môžete súčasne zachytávať pakety na niekoľkých virtuálnych okruhoch. Skúmajte všetky pakety naprieč všetkými okruhmi v reálnom čase a tým výrazne zvýšte efektívnosť riešenia problémov a monitorovania. Analyzér vám umožňuje nastaviť veľkosť buffetu pre zachytávanie, vybrať si typ AAL 5 PDU, filtrovať špecifický protokol a, alebo špecifické čísla UDP a TCP portov, nastavovať triggery a viac ďalších parametrov.

Hneď ako máte konfiguráciu, ktorú potrebujete, stlačte tlačítko "Štart Capture" a necháte analyzér filtrovať a zachytávať a zatiaľ si vy vyberte z ponuky testov, aby ste získali rôzne pohľady na sieť. Analyzer pokračuje v zachytávaní paketov, aj keď študujete niečo iné. Keď nastavíte zachytávanie, môžete si vybrať "SAVE File" a automaticky uložiť súbor na disk PC. Pokiaľ máte na PC nainštalovaný software OptiView Protocol Expert, môžete vybrať "View File", na spustenie aplikácie a okamžite vidíte dekódovanie.

Príslušenstvo

    30 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

    Porovnať 0