~Nedodávané a ukončená výroba

Fluke Networks OptiView WorkGroup Analyzer (WGA)

Netscout OptiView WorkGroup Analyzer (WGA)

OptiView Network Analysis Solution je ucelená rada harwaru a softwaru, ktorá poskytuje prenosnú a distribuovanú viditeľnosť naprieč vašou podnikovou sieťou. OptiView kombinuje skúmanie siete, štatistické analýzy a zachytávanie paketov pre rýchlejší, jednoduchší a hlbší náhľad do vašej WAN, LAN, alebo bezdrôtovej siete.

OptiView Workgroup Analyzer je navrhnutý na integrované použitie s OptiView Console a OptiView Protocol Expert, čím vám umožňuje priamo z vášho počítača monitorovať a analyzovať 10/100/1000 Ethernetové siete.

Workgroup Analyzer môže byť umiestnený pri vás, alebo kdekoľvekli na svete "virtuálne" dostupný na analyzovanie a odstraňovanie problémov akejkoľvek časti vašej podnikovej siete.

More details

Dostupnosť: Nedostupné
 
Informácie

Pohľad na sieť

Kompletné preskúmanie siete
Úvodná stránka (Front Page) vám poskytne okamžitý pohľad na to, čo sa deje vo vašej sieti v jednoducho prístupnej forme, ktorá vám umožní jednoducho sa ponoriť do akejkoľvek oblasti kliknutím na to, čo vás zaujíma.

Titulní obrazovka aplikace

Hneď ako sa pripojíte k 10BASE-T, alebo 100BASE-TX sieti, OptiView Workgroup Analyzer automaticky urobí skúšku káblov, identifukuje na nich prípadné problémy a zmeria dľžku kábla k pripojenému portu. Potom sa spustí pokročilé preskúmavanie, aby vám poskytlo okamžité informácie typu percenta využitia priepustnosti, objavených problémoch, štatistík protokolov a o nájdených zariadeniach a sieťach.

Preskúmavací systém rozlišuje medzi hostiteľmi, prepojenými zariadeniami ako sú prepínače a routery, servery, tlačiarne a SNMP zariadeniami. Systém tiež ukáže počet IP subnets, IPX, NetBIOS a AppleTalk sietí.

Pokročilé skúmanie a analýza zariadení

Analýza SNMP zariadení
Voľba "Prehľad" (Overview) na displeji OptiView WGA zobrazí cenné informácie o vybranom zariadení. Podrobnosti o zariadení môžu obsahovať mená, adresy, protokoly, NetBIOS, služby, router, tlačiarne a schopnosti vzdialeného monitoringu, ktoré dané zariadenie podporuje.

Obrazovka aplikace

Zistenie zariadenia (Device Discovery)
Zariadenia sú nájdené monitorovaním chodu a aktívnym dotazovaním hostiteľov. OptiView WGA ukáže pre všetky objavené zariadenia najlepšie možné informácie o DNS menách, NetBIOS menách, SNMP menách, IPX menách a adresách. Prepojené zariadenia sú ďalej delené na routery, prepínače a SNMP rozbočovače, pričom identifikuje aj servery, tlačiarne a SNMP agentov. Zoznam zariadení bude obsahovať aj "offnet" zariadenia nájdené pomocou ich ping a trace route.

Obrazovka aplikace

Zistenie siete (Network Discovery)
Obrazovka ukazuje vašu sieť triedenú podľa typu. Ľavý panel ukazuje typy sietí (IP, IPX a NetBIOS). Po vybraní určitej siete sa objaví podrobný súhrn pre všetky lokálne siete.

Pre IP siete sa zobrazia podsiete (Subnet), rozsah (Range), maska (Mask) a vysielacia adresa (Broadcast address). Pre IPX siete  sa zobrazí číslo siete, najbližší server a encapsulation types. Pre domény NetBIOS sa zobrazí meno domény a informácie o Master Browser, alebo Primary Domain Controller.

Obrazovka aplikace

Zistenie problémov (Problem Discovery)
Obrazovka ukazuje všetkých hostitľov siete, u ktorých by mohol byť nejaký problém. Problémy sú zobrazované podľa závažnosti - chyba, varovanie, alebo informácia.

Obrazovka aplikace


Ping a Trace Route
OptiView WGA automaticky pingne (IP nebo IPX) vybrané zariadenie a vypíše výsledky. Môžete nastaviť parametre, ako frekvecia IP ping a veľkosť dát. Výsledky ukazujú celkový počet žiadostí, počet odpovedí, percentá úspešnosti a minimálny, priemerný a maximálny čas odpovede.

Titulní obrazovka aplikace

Hneď ako sa pripojíte k 10BASE-T, alebo 100BASE-TX sieti, OptiView Workgroup Analyzer automaticky urobí skúšku káblov, identifukuje na nich prípadné problémy a zmeria dĺžku kábla k pripojenému portu. Potom sa spustí pokročilé preskúmavanie, aby vám poskytlo okamžité informácie typu percenta využitia priepustnosti, objavených problémoch, štatistík protokolov a o nájdených zariadeniach a sieťach.

Pokiaľ vyberiete Trace Route, analyzátor automaticky urobí trace route na vybrané zariadenie. Pokiaľ zariadenie nieje na zozname, jeho adresu alebo DNS meno môžete vložiť do výsuvného menu. Naviac, dokáže funkcia trace route identifikovať Split Routes a Route Flapping a môže byť tiež použitá na prehliadanie System Group, Routing a ARP tabuliek všetkých routerov, ktoré oddeľujú dvaja hostitelia.

Funkce Trace SwitchRoute umožňuje vidiet presnú cestu cez vaše prepínače, ktorou komunikujú nejaké dve zariadenia. Pre každý prepínač na ceste sa zobrazia informácie o mene, adrese, porte prepínača (switch port), slote spolu s rýchlosťou linky a informáciami o VLAN.

Titulní obrazovka aplikace


Okamžité štatistiky

Voľba "Interfaces" (Multi-port Statistics) vám umožní vidieť súčasne multiportové segmenty, čo vám pomôže diagnostikovať inak ťažko diagnostikovateľné segmenty prepínaných (switched) LAN sietí. Tiež vám umožní sledovať aktivitu na mnohých miestach vašej siete. Voľba "Interfaces" poskutuje graficky a tabuľkovo usporiadané informácie o prepínačoch a routeroch. Dokonca aj vo veľkých sieťach (WAN) nájdete odkazy ako prenos rámcov (Frame Relay), ku ktorým vám OptiView WGA poskytne podrobné informácie vrátane využitia BECN a FECN na individuálnych virtuálnych okruhoch (DLCI).

Obrazovka aplikace

Tabuľkové zobrazenie ukazuje tabuľku rozhrania zariadenia. Pokiaľ sa jedná o prepínač podporujúci štandardnú forwarding tabuľku, zobrazuje hosťované zariadenia pripojené k vybranému portu. Zobrazuje tiež typ rozhrania, stav a rýchlosť, číslo slotu a portu, MTU, MAC adresu a číslo VLAN (pre niektorých výrobcov). Pri tomto zobrazení je možno využit vlastnosť "nájdi hostiteľa" (Find Host), ktorá umožňuje lokalizovať port na zariadení, ku ktorému je hľadané zariadenie pripojené.


Zachytávanie paketov

OptiView WGA je schopný zachytiť všetky pakety aj pri gigabitových rýchlostiach. Proste si vyberete voľbu "Capture/Generete" a tým ihneď začínate zachytávať pakety vo vašej sieti.

Pokiaľ potrebujete podrobnejšie zachytávanie, použijete kontextovo citlivý filter. Zvolíte hostiteľské zariadenie z voľby "Discovery", alebo rozhovor z obrazovky štatistík, kliknete na tlačítko filtra a engin na zachytávanie paketov je automaticky zapĺňaný zdrojovými a, alebo zdrojovými a cieľovými adresami vášho výberu. Pokiaľ potrebujete ešte užší výber, môžete tiež jednoducho zvoliť hostiteľa, alebo konverzáciu používajúcu určitý protokol.

Obrazovka aplikace


Generovanie chodu

Voľba "Traffic Generator" vám umožní vytvárať rôzne zaťaženia chodu na záťažové testovanie vašej siete. Môžete nastaviť typ protokolu, veľkosť rámcov, rýchlosť rámcov, percento vyťaženia, počet rámcov na odoslanie, chod Broadcast, Multicast, alebo Unicast.

Obrazovka aplikace

Vybrať si môžete z následujúcich protokolov:

 • Benign, Ethernet
 • Benign LLC 802.2
 • NetBEUI
 • Benign IP
 • IP ICMP Echo
 • IP UDP Echo
 • IP UDP Discard
 • IP UDP NFS
 • IP UDP NetBIOS®

Pokiaľ si vyberiete IP protokol, budete tiež môcť nastaviť parametre Time to live (TTL) a TOS (QOS) parametre ako je minimálne oneskorenie, maximálna priepustnosť, maximálna spoľahlivosť, minimálne náklady a maximálna bezpečnosť.

"Traffic Generator" vám tiež ponúkne prednastavené podmienky ako 50% z 512 Kbps, 50% z 1.5 Mbps, 50% 10 Mbps a 50% 100Mbps. Spodná časť obrazovky obsahuje grafickú reprezentáciu a v závislosti na zvolenom type chodu tiež umožňuje analyzovať štatistiky prepínačov (switch statistics), skúmať routery, alebo dokonca merať trace route.


Reporty

Vo voľbách "Statistics" alebo "Discovery", môžete stlačiť tlačítko "Reports" na vygenerovanie HTML reportov o protokoloch, top hostiteloch, top konverzáciách, zariadeniach, sieťach, problémoch a rozhraniach prepínačov. Tieto reporty sú automaticky uložené na pevnom disku ovládacieho PC.

Obrazovka aplikace

OptiView Reporter - voliteľný reportovací software generuje reporty, výkony siete, používá pritom softwarový balíček na PC a OptiView Integrated Network Analyzer, alebo OptiView WGA. Tento software zbiera dáta z vybraného analyzátora a prezentuje informácie v profesionálne formátovaných dokumentoch. Kliknutím môžete vytvoriť reporty o IP, alebo NetBIOS zariadeniach, top protokoloch a aplikáciách podľa hostiteľa, dokumentovať kolízie, využitie a chyby Ethernetu. Reporty môžete publikovať v množstve formátov, vrátane HTML.

Príslušenstvo

  30 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

  Porovnať 0