Programovateľný zdroj

Elso - Command line PSU Configurator and Commander

Konfiguračný a riadiaci program pre Ethernet rozhranie zdrojov Delta Elektronika. Ovládanie z príkazového riadku.

Download pre: Linux 32bit, Linux 64bit, Windows 32/64.

More details

Dostupnosť: Na objednávku
 
Informácie

Scroll down for English please.

Program slúži na nastavenie IP adresy zdrojov Delta Elektronika série SM3300, SM15K a zdrojov s rozhraním PSC-ETH (voliteľná opcia). Pracuje v prostredí MS Windows a Linux.

Ovládanie programu je prostredníctvom parametrov odovzdávaných na príkazovom riadku.

Program umožnuje:

 • vyhľadať a zobraziť zdroje pripojené do LAN
 • jednoducho prestaviť IP adresy pripojených zdrojov
 • posielať jednoduché príkazy
 • odoslať zdroju textový súbor s príkazmi
 • čítať odpoveď zdroja na odoslaný príkaz
 • zisťovať chybový stav zdrojov
 • program je možné použiť v skriptoch na automatizáciu úloh

 Prázdny riadok v súbore posielanom príkazom /cfl znamená pauzu 1 sekundu.

Príklady

Príkaz: edcmde.exe /ip 192.168.1.183 /cmd *idn? pošle zdroju ma IP adrese 192.168.1.183 požiadavku na indentifikáciu (SCPI príkaz *idn?) zobrazí odpoveď: DELTA ELEKTRONIKA BV,PSC ETH P256 V3.7.0,10219718,0

Príkaz: edcmde.exe /ip 192.168.1.182 /cmd "meas:volt?;meas:curr?;outp 1;syst:err?"  pošle zdroju na adrese 192.168.1.184 príkazy "meas:volt?;meas:curr?;outp 1;syst:err?" a zobrazí odpoveď zo zdroja, ktorá bude: 0.0026,-0.0029,0,None .

Príkaz: edcmde.exe /mac 00-12-4D-01-A6-71 /ip 192.168.1.183 /static nastaví statickú IP adresu 192.168.1.183 zdroju ktorý má MAC adresu 00-12-4D-01-A6-71.

Príkaz: edcmde.exe /tport 9221 /ip 192.168.1.21 /cmd V1o?;I2o?;V2o?;I2o?;V3o?;I3o?; vyčíta aktuálne hodnoty napätia a prúdu so zdroja TTi MX1xxP na adrese 192.168.1.21, v tomto prípade je použitý  TCP port 9221.

Príkaz: edcmde.exe /u /ip 192.168.172.180 /cmd "initnet;*idn?;disconnect" nastaví sieťovú komunikáciu, pošle príkaz *IDN? protokolom UDP zariadeniu na adrese 192.168.172.87 a ukončí komunikáciu (parameter /u je určený pre radič ET1307)

Príkaz: edcmde.exe /u /ip 192.168.172.180 /cmd "initnet;sour:volt 232.7;sour:curr 1;sour:freq 365;sour:outp on;sour on; ;meas:volt?;disconnect"
vykoná nastavenie napätia. prúdu a frekvencie, zapnutie výstupu, meranie výstupného napätia a ukončenie komunikácie

 

Rozsiahlejší popis komunikácie so zdrojom nájdete v samostatnom článku: Riadenie zdrojov Delta Elektronika cez sieťové rozhranie Ethernet.

 


Command line configurator and commander for a Power Supply from Delta Elektronika BV is CLI tool designed to configure, check communication and control an power supply connected to Ethernet. Program is working under Linux and MS Windows.

Main functions:

 • Explore LAN and show connected PSU's
 • Easy configure IP address of the PSU
 • Send basic SCPI commands to PSU
 • Reads response from the PSU
 • Can be used in batch files and scripts for task automation

Command line help:
Command line configurator for Delta Elektronika PSU's by www.Elso.sk v1.1.10 Win32 i386
 When no parameter is specified, program searches for PSU's on Local Network.
 Commands are case insensitive. Use Slash (/) or Minus (-) as parameter switch.
 /h, /?  - this text
 /b      - Do not Bind to all local adresses.
 /l      - Long search, wait longer time for response from PSU's.
 /f      - Fast search, wait shorter time.
 /r      - send controller Reset command, /MAC is mandatory.
 /mac    - specify MAC Address of PSU as next parameter.
           use: /mac F4-e1-42-00-03-ab
 /dhcp   - enable DHCP on PSU with specified MAC Address, /MAC is mandatory.
 /static - set static IP address on PSU with specified MAC Address
           paramters /IP and /MAC are mandatory.
 /ip     - specify IP Address as next parameter.
           use: /mac F4-e1-42-00-03-ab /static /ip 192.168.2.2
 /gw     - specify address of Default Gateway as next parameter.
           If not spefified, it is calculated from /IP, x.x.x.1
 /mask   - specify Network Mask as next parameter.
           If not spefified, default is used 255.255.255.0
 /bad    - specify IP Address to Bind to.
 /a      - ask for IDN and interfaces
 /cmd    - send command to PSU, use: /IP 10.0.0.1 /cmd "sour:curr 3;outp 1"
 /d      - parse command in /cmd as separate commands and send with 100ms delay, space (; ;) is 500 ms
 /t      - repeat command in /CMD until CTRL+Break
 /u      - UDP communication mode for /CMD & /CFL, use: /u /ip 192.168.152.1 /cmd initnet;*IDN?;disconnect
           /u /ip 192.168.172.1 /cmd "initnet;sour:volt 10;sour:curr 1;sour:outp on;sour on;disconnect"
 /cfl    - send text file, empty line is pause, use: /IP 10.0.0.1 /cfl file.txt
 /s      - send command specified by /cmd to all found devices, use: /s /cmd syst:fro:hig
 /ports  - change all communication ports use: /ports 53001 /u /ip 192.168.1.21 /cmd *idn?
 /tport  - change port for TCP communication (8462), use: /tport 9221 /ip 192.168.1.21 /cmd *idn?
 /sport  - change UDP server listening port (7025), use: /sport 9221
 /cport  - change remote client UDP port (7024), use: /cport 9221

An empty line in text file transmited by /cfl command means one second pause.

Examples:

Coommand: edcmde.exe /ip 192.168.1.183 /cmd *idn? sends to an PSU with IP address 192.168.1.183 request for identification (SCPI command *idn?) and shows response from the PSU e.g.: DELTA ELEKTRONIKA BV,PSC ETH P256 V3.7.0,10219718,0

Command: edcmde.exe /ip 192.168.1.182 /cmd "meas:volt?;meas:curr?;outp 1;syst:err?"  sends to the an PSU at IP address 192.168.1.184 commands "meas:volt?;meas:curr?;outp 1;syst:err?" and shows responses from the PSU on one line, e.g.: 0.0026,-0.0029,0,None .

Commands: edcmde.exe /mac 00-12-4D-01-A6-71 /ip 192.168.1.183 /static sets Static IP address 192.168.1.183 to an PSU with MAC address 00-12-4D-01-A6-71.

Command: edcmde.exe /tport 9221 /ip 192.168.1.21 /cmd V1o?;I2o?;V2o?;I2o?;V3o?;I3o?; reads actual values of voltage and current from all three channels of the PSU TTi MX1xxP with IP address 192.168.1.21, in this case TCP port 9221 is used.

Command: edcmde.exe /u /ip 192.168.172.180 /cmd "initnet;*idn?;disconnect" initialise network connection, send *IDN? command by UDP protocol to unit at address 192.168.172.87 and disconnect (/u is aimed for ET1307 controller)

edcmde.exe /u /ip 192.168.172.180 /cmd "initnet;sour:volt 232.7;sour:curr 1;sour:freq 365;sour:outp on;sour on; ;meas:volt?;disconnect"

 
Stiahnuť

PSU CMD Config Linux32

spustitelny program pre Linux 32bit, nezabudnite nastavit executable bit po stiahnuti

Stiahnuť (0,28 MB)

PSU CMD Config Win

Command line configurator for Delta Elektronika Power supply spustitelny program pre Windows 32 / 64 bit

Stiahnuť (0,3 MB)

Delta PSU Dig. Controller

Program na ovládanie digitálnych zdrojov Delta Elektronika BV. GUI aplikácia, Windows 32 bit.

Stiahnuť (3,04 MB)

PSU CMD Config Linux64

spustitelny program pre Linux 64bit, nezabudnite nastavit executable bit po stiahnuti

Stiahnuť (0,41 MB)

Príslušenstvo

17 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

Porovnať 0