Programovateľný zdroj

Elso - Command line PSU Configurator and Commander

Konfiguračný a riadiaci program pre Ethernet rozhranie zdrojov Delta Elektronika. Ovládanie z príkazového riadku.

More details

Dostupnosť: Na objednávku
 
Informácie

Please scroll down for English .

Program slúži na nastavenie IP adresy zdrojov Delta Elektronika série SM3300, SM15K a zdrojov s rozhraním PSC-ETH (voliteľná opcia). Pracuje v prostredí MS Windows a Linux.

Ovládanie programu je prostredníctvom parametrov odovzdávaných na príkazovom riadku.

Program umožnuje:

 • vyhľadať a zobraziť zdroje pripojené do LAN
 • jednoducho prestaviť IP adresy pripojených zdrojov
 • posielať jednoduché príkazy
 • odoslať zdroju textový súbor s príkazmi
 • čítať odpoveď zdroja na odoslaný príkaz
 • zisťovať chybový stav zdrojov
 • program je možné použiť v skriptoch na automatizáciu úloh

 Prázdny riadok v súbore posielanom príkazom /cfl znamená pauzu 1 sekundu.

Príklady

Príkaz: edcmde.exe /ip 192.168.1.183 /cmd *idn? pošle zdroju ma IP adrese 192.168.1.183 požiadavku na indentifikáciu (SCPI príkaz *idn?) zobrazí odpoveď: DELTA ELEKTRONIKA BV,PSC ETH P256 V3.7.0,10219718,0

Príkaz: edcmde.exe /ip 192.168.1.182 /cmd "meas:volt?;meas:curr?;outp 1;syst:err?"  pošle zdroju na adrese 192.168.1.184 príkazy "meas:volt?;meas:curr?;outp 1;syst:err?" a zobrazí odpoveď zo zdroja, ktorá bude: 0.0026,-0.0029,0,None .

Príkaz: edcmde.exe /mac 00-12-4D-01-A6-71 /ip 192.168.1.183 /static nastaví statickú IP adresu 192.168.1.183 zdroju ktorý má MAC adresu 00-12-4D-01-A6-71.

Príkaz: edcmde.exe /tport 9221 /ip 192.168.1.21 /cmd V1o?;I2o?;V2o?;I2o?;V3o?;I3o?; vyčíta aktuálne hodnoty napätia a prúdu so zdroja TTi MX1xxP na adrese 192.168.1.21, v tomto prípade je použitý  TCP port 9221.

 

Rozsiahlejší popis komunikácie so zdrojom nájdete v samostatnom článku: Riadenie zdrojov Delta Elektronika cez sieťové rozhranie Ethernet.

 


Command line configurator and commander for a Power Supply from Delta Elektronika BV is CLI tool designed to configure, check communication and control an power supply connected to Ethernet. Program is working under Linux and MS Windows.

Main functions:

 • Explore LAN and show connected PSU's
 • Easy configure IP address of the PSU
 • Send basic SCPI commands to PSU
 • Reads response from the PSU
 • Can be used in batch files and scripts for task automation

Command line help:
Command line configurator for Delta Elektronika PSU's by www.Elso.sk v0.9.6 W32
 When no parameter is specified, program searches for PSU's on Local Network.
 Commands are case insensitive. Use Slash (/) or Minus (-) as parameter switch.
 /h, /?  - this text
 /b      - Bind to all local adresses, use when you have more than one NIC.
 /l      - Long search, waits longer time for response from PSU's.
 /f      - Fast search, waits shorter time.
 /r      - send controller Reset command, /MAC is mandatory.
 /mac    - specify MAC Address of PSU as next parameter.
           use: /mac F4-e1-42-00-03-ab
 /dhcp   - enable DHCP on PSU with specified MAC Address, /MAC is mandatory.
 /static - set static IP address on PSU with specified MAC Address
           paramters /IP and /MAC are mandatory.
 /ip     - specify IP Address as next parameter.
           use: /mac F4-e1-42-00-03-ab /static /ip 192.168.2.2
 /gw     - specify address of Default Gateway as next parameter.
           If not spefified, is calculated from /IP, x.x.x.1
 /mask   - specify Network Mask as next parameter.
           If not spefified, default is used 255.255.255.0
 /bad    - specify IP Address to Bind to.
 /a      - ask for IDN and interfaces
 /cmd    - send command to PSU, use: /IP 10.0.0.1 /cmd "sour:curr 3;outp 1"
 /cfl    - send text file, empty line is pause, use: /IP 10.0.0.1 /cfl file.txt
 /tport  - change port for TCP communication (8462), use: /tport 9221 /ip 192.168.1.21 /cmd *idn?
 /sport  - change UDP server listening port (7025), use: /sport 9221 /b
 /cport  - change remote client UDP port (7024), use: /cport 9221 /b

Examples:

Coommand: edcmde.exe /ip 192.168.1.183 /cmd *idn? sends to an PSU with IP address 192.168.1.183 request for identification (SCPI command *idn?) and shows response from the PSU e.g.: DELTA ELEKTRONIKA BV,PSC ETH P256 V3.7.0,10219718,0

Command: edcmde.exe /ip 192.168.1.182 /cmd "meas:volt?;meas:curr?;outp 1;syst:err?"  sends to the an PSU at IP address 192.168.1.184 commands "meas:volt?;meas:curr?;outp 1;syst:err?" and shows responses from the PSU on one line, e.g.: 0.0026,-0.0029,0,None .

Commands: edcmde.exe /mac 00-12-4D-01-A6-71 /ip 192.168.1.183 /static sets Static IP address 192.168.1.183 to an PSU with MAC address 00-12-4D-01-A6-71.

Command: edcmde.exe /tport 9221 /ip 192.168.1.21 /cmd V1o?;I2o?;V2o?;I2o?;V3o?;I3o?; reads actual values of voltage and current from all three channels of the PSU TTi MX1xxP with IP address 192.168.1.21, in this case TCP port 9221 is used.

An empty line in text file transmited by /cfl command means one second pause.

 
Stiahnuť

Delta PSU CMD Config L

spustitelny program pre Linux 32bit, nezabudnite nastavit executable bit po stiahnuti

Stiahnuť (0,27 MB)

Delta PSU CMD Config W

Command line configurator for Delta Elektronika Power supply spustitelny program pre Windows 32 / 64 bit

Stiahnuť (0,28 MB)

Delta PSU Dig. Controller

Program na ovládanie digitálnych zdrojov Delta Elektronika BV. GUI aplikácia, Windows 32 bit.

Stiahnuť (3,04 MB)

Príslušenstvo

18 Ďalších produktov v rovnakej kategórii

Porovnať 0