IEPE je štandard pre senzory napájané z meracieho zariadenia pripojené koaxiálnym káblom. read more