Systémy bedzrôtového snímania teploty a vlhkosti

Comark RF - "komár" na sieti

Záznamníky (RF311-T, RF312-TP, RF313-TH, RF314-TP, RF324) sa pripoja k existujúcej WiFi sieti a pomocou softvéru Diligence WiFi sa nastavia parametre: interval záznamu, hranice alarmu pre teplotu, hranice alarmu pre vlhkosť. Potom stačí umiestniť záznamník na požadované miesto (napr. sklad potravín) a trojnásobným stlačením tlačidla sa zistí sila a dosah WiFi signálu. Takto je možné nastaviť ľubovolný počet daných záznamníkov a jednoducho sledovať pomocou Diligence WiFi softvéru na PC. WiFi Komára je možné nastaviť na ukladanie údajov na tzv. CLOUD (internetové úložisko dát, platená služba - 36€ s DPH na 12 mesiacov), ktoré si môžem pozrieť z hocijakého miesta kde je prístup na internet a navyše dané záznamníky môžu byť porozmiestňované napríklad po celom Slovensku všade kde je sieť WiFi a pripojenie na internet. Napájanie WiFi Komárov – záznamníkov je pomocou vstavaných nabíjacích batérií (výdrž 3 až 12 mesiacov), alebo nepretržite pomocou voliteľného adaptéra. Veľkou výhodou je možná variabilita daných WiFi Komárov – záznamníkov, napr. možnosť pripojenia termočlánkových sónd a monitorovať teplotu napríklad v nádrži s vodou.

Systémy bedzrôtového snímania teploty a vlhkosti

Výhody

 • Jednoduché nastavenie pomocou softvéru Comark Diligence
 • Výborný dosah v rámci existujúcej WiFi siete
 • Široký rozsah meraných teplôt od -270 do +1300°C
 • Antibakteriálny povrch Biocote

Nevýhody

 • Vyššia počiatočná investícia
 • Spoplatnený cloud
 • Ťažké zavedenie v strážených WiFi sieťach (korporát)
Základný dosah V závislosti od dosahu WiFi siete (cca 150 metrov)
Rozšírený dosah Všade kde je počítačová sieť
Nastaviteľný interval záznamu Áno, zapomoci softvéru Diligence
Maximálny počet snímačov Viac ako 100
Rozsah merania teploty -270°C do 1300°C (termočlánok)
Sledovanie v reálnom čase Áno
Sledovanie cez internet alebo intranet Áno
Alarm Áno, emailové upozornenia alebo voliteľný akustický alarm
Napájanie Vstavané batérie, adaptér (voliteľný)
Typy snímačov Teplota, teplota a vlhkosť, teplota s termistorovou sondou, teplota s termočlánkovou sondou
Cena Od 130€ bez DPH za jedno miesto + 30€ bez DPH ročne krát počet snímačov za Online Cloud

TFA Observer PRO - sledovanie a záznam cez PC a mobilnú aplikáciu

Cez smartfón sa dostanete k údajom snímačov pripojeným v sledovanom mieste na internet. Inštalácia systému si nevyžaduje žiadne náročné operácie. Stačí pripojiť „bránu“, ktorá je súčasťou balenia do routeru (switchu), ktorý je pripojený na internet. Snímače sa následne pripoja do brány pomocou aplikácie, stačí jednoducho načítať QR kód na zadnej strane snímača. Pomocou mobilnej aplikácie si potom môžete pozerať aktuálne hodnoty zapojených snímačov, prípadne si ich premenovať podľa potreby, dokonca nastaviť ohraničenie hodnôt pre spustenie alarmovej udalosti. Alarmová udalosť Vám príde automaticky po zapojení mobilného zariadenia do internetu. Ďalej pomocou aplikácie si viete pozrieť 90 dňovú históriu.

Systémy bedzrôtového snímania teploty a vlhkosti

Výhody

 • Nízke počiatočné náklady
 • Vytváranie vlastnej siete s dosahom do 200 metrov od brány
 • Bezplatný cloud (ku 2024)
 • Automatický, nastaviteľný export dát do spreadsheetu alebo PDF
 • Najpredávanejší systém

Nevýhody

 • Pomerne nízky rozsah meraných teplôt -29 až +59°C
 • Oneskorené real-time sledovanie (do 7 minút)
Základný dosah Do 100 - 200 metrov v závislosti od snímača
Rozšírený dosah Áno, cez smartfón a mobilnú aplikáciu, všade kde je internet
Nastaviteľný interval záznamu Nie, pevný interval 7 minút
Maximálny počet snímačov Do 50 snímačov na bránu
Rozsah merania teploty -29°C až 59°C
Sledovanie v reálnom čase Áno (oneskorenie max 7 minút)
Sledovanie cez internet alebo intranet Áno
Alarm Áno, emailové upozornenia
Napájanie Batérie
Typy snímačov Teplota, teplota a vlhkosť, teplota s externým snímačom
Cena Od 59€ bez DPH za internetovú bránu, od 38€ bez DPH za vysielače. Bezplatný cloud.

TFA Klimalogg PRO Pavúk - offline sledovanie a záznam

Záznamový systém pozostáva z centrálnej jednotky (sama obsahuje interný snímač teploty a vlhkosti) a 1 až 8 externých bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti alebo len snímačov teploty. Centrálna jednotka komunikuje s PC cez USB port.

Systém „Pavúk“ je jednoduché a lacné riešenie pre záznam teploty a vlhkosti. Hlavnou výhodou je možnosť bezdrôtového pripojenia snímačov (až 8 kusov na jednu základňu) teploty – so sondou na kábli dlhom 2 metre, alebo snímačov teploty a vlhkosti s dosahom 100 metrov v ideálnych podmienkach. Snímače obidvoch druhov je možné použiť v ľubovoľnej kombinácii do 8 kusov. Prípadne je možnosť použiť základňu samostatne ako záznamník teploty a vlhkosti. Súčasťou je aj komunikačný softvér medzi počítačom a základňou, pomocou ktorého je možné jednoducho skopírovať uložené údaje do PC vo formáte csv a následne ich otvoriť v Exceli, kde je možnosť vytvárať tabuľky a grafy.

Systémy bedzrôtového snímania teploty a vlhkosti

Výhody

 • Jednoduché nastavenie
 • Nastaviteľný interval záznamu
 • Sledovanie v reálnom čase
 • Alarm - možnosť zopnutia externého obvodu po dosiahnutí alarmového stavu

Nevýhody

 • Iba offline
 • Manuálne sťahovanie údajov do PC
Základný dosah Do 100 metrov
Rozšírený dosah Nie
Nastaviteľný interval záznamu Áno, 1, 5, 10, 15, 30 minút alebo 1, 2, 3, 6 hodín
Maximálny počet snímačov 8 + základná jednotka
Rozsah merania teploty -40°C až 60°C (0 až 50°C pre základnú jednotku)
Sledovanie v reálnom čase Áno (prepínaním kanálov na základnej jednotke)
Sledovanie cez internet alebo intranet Nie
Alarm Výstup na zopnutie externého zariadenia
Napájanie Batérie
Typy snímačov Teplota a vlhkosť, teplota s externým snímačom (vhodný do chladničky)
Cena ±160€ bez DPH za sledovanie 5 miest (teplota a vlhkosť)

TFA Klima Monitor - HNIEZDO bezdrôtový teplomer a vlhkomer s tromi vysielačmi

Záznamový systém pozostáva z centrálnej jednotky (sama obsahuje interný snímač teploty a vlhkosti) a 3 až 8 externých bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti.

Klima Monitor je jednoduché a kompaktné meracie zariadenie pre priame sledovanie aktuálnych hodnôt teploty a vlhkosti z viacerých meraných miest pomocou bezdrôtových snímačov teploty a vlhkosti. V základnom balení nájdete 3 bezdrôtové snímače teploty a vlhkosti + základná zobrazovacia jednotka, ktorá tiež ukazuje aktuálnu teplotu a vlhkosť v jej okolí. Meracie body je možné rozšíriť pomocou prídavných snímačov teploty a vlhkosti až na 8 meracích miest. Pre každý snímač je možné nastaviť ohraničujúce hodnoty alarmov. Bezdrôtové snímače majú dosah až 100 metrov v ideálnych podmienkach k základnej jednotke, čiže možné bezproblémov sledovať teplotu a vlhkosť v izbách rodinného domu či bytu, kancelárie alebo sklade. Klima Monitor nie je datalogger – záznamník, čiže nezaznamenáva históriu nameraných hodnôt a ani sa nedajú preniesť do počítača.

Systémy bedzrôtového snímania teploty a vlhkosti

Výhody

 • Najlacnejšie riešenie
 • Najjednoduchší systém bezdrôtového sledovania teploty a vlhkosti
 • Tri snímače v balení

Nevýhody

 • Maximálne osem pripojených snímačov
Základný dosah Do 100 metrov
Rozšírený dosah Nie
Nastaviteľný interval záznamu Nie
Maximálny počet snímačov 8 + základná jednotka
Rozsah merania teploty -40°C až 60°C (0 až 60°C pre základnú jednotku)
Sledovanie v reálnom čase Áno (prepínaním kanálov na základnej jednotke)
Sledovanie cez internet alebo intranet Nie
Alarm Áno, zobrazenie nastavenej udalosti
Napájanie Batérie
Typy snímačov Teplota a vlhkosť
Cena ±50€ bez DPH za sledovanie 3 miest (teplota a vlhkosť)