Diaľkové odčítavanie a riadenie spotreby


Internet vecí (Internet of Think, skratka IoT) požaduje vzájomné prepojenie výrobných a monitorovacích zariadení. Pri prepájaní potrebujeme zabezpečit prenosovú cestu pre namerané údaje alebo riadiace povely. Pri vzdialenom meraní akejkoľvek veličiny je potrebné zvoliť spoľahlivý spôsob prenosu údajov z meracieho miesta tam kde budeme údaje spracovávať alebo vyhodnocovať. Podľa druhu a miesta merania sa rozhodujeme akú technológiu zvolíme.


Na výber sa najčastejšie ponúkajú nasledovné možnosti alebo aj ich kombinácia:

Pevné spojenie:

  • RS485 - vzdialenosť do 1.2 km, spoľahlivé spojenie, 32 zariadení na vetvu, Modbus protokol
  • Ethernet / Internet - neobmedzená vzdialenosť, veľka rýchlosť prenosu, spoľahlivé spojenie


Bezdrôtové:

  • Bluetooth - na krátku vzdialenosť, nevhodné na dlhodobé spojenie, nízka vysielacia energia, rýchle pripojenie
  • WiFi - do 300m, pomerne vysoká rýchlosť, viacero možností zabezpečenia
  • GSM / GPRS (mobilná sieť) - kdekoľvek kde je pokrytie signálom, kvalita spojenia kolíše podľa lokality

Na meranie spotreby a kvality elektrickej energie Vám ponúkame meracie zariadenia na pevnú montáž s komunikáciou protokolom Modbus.
Modulárny analyzátor energie AHM3 umožnuje vložiť až 4 rozširujúce karty na meranie teploty termočlánkom alebo odporovým snímačom či dokonca dva vstupy 4-20mA. Okrem toho je možné pripojiť karty digitálnych vstupov alebo výstupov prípadne relé. Prípadné ovládanie alebo odčítanie hodnôt je možné aj cez zabudovaný webový server IoT. Na komunikáciu je okrem zabudovaného rozhrania RS-485 možné použíť aj Ethernet, WiFi alebo GSM/GPRS.
Ručné zariadenia naopak využívajú výhody rozhrania Bluetooth na zabezpečenie odčítania hodnoty tam kde nieje možné pozerať sa priamo na displej. Túto funkciu ocenia pracovníci pri kalibrácii a meraní procesných signálov keď napríklad svoj Bluetooth multimeter ponechať pripojený a na diaľku sa "pozrieť na displej" cez svoj mobilný telefón. Takéto riešenie je neoceniteľné aj v prípade keď je potrebné vykonať meranie tam kde hrozí človeku nebezpečenstvo. Jednoducho pripojíme prístroj a meranie odžitavame z bezpečnej vzdialenosti cez mobilný telefón, tablet alebo notebook.
Tento produkt bol pridaný do porovnávacej tabuľky.

Webové stránky spoločnosti Elso Philips Service používajú súbory cookies na svoju správnu funkciu a pre zabezpečenie lepších služieb pre Vás.