Podmienky používania - obchodné podmienky

Záväzkový vzťah vzniká v zmysle §261 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení, riadi sa týmto zákonom a s použitím §409 a nasledujúcich tohoto zákona sa uzatvára kúpna zmluva.

Ceny sú informatívne a platné pri odbere v sídle spoločnosti ELSO Philips Service, spol. s r.o. Cena sa určuje dohodou zmluvných strán a môže sa od informatívnych cien líšiť. Predávajúci poskytne primeranú zľavu každému kto o ňu požiada. Všetky uvedené ceny sú jednotkové v EURO bez DPH ak nie je uvedené inak. Konverzný kurz 30,126 SKK/€.
Prepravu zabezpečujeme po dohode cez UPS, DPD alebo TNT.

Žiaden obsah alebo jeho časť nesmie byť použitý bez písomného súhlasu majiteľa.

©2010 Elso Philips Service, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných majiteľov. Všetky údaje sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho oznámenia.

Obrázky sú informatívne, vzhľad produktu alebo obsah sa môže odlišovať. Zaslaná cenová ponuka môže obsahovať odlišné informácie, ceny alebo podmienky.

"riešenia na presné meranie ™"

záväzkový vzťah sa v zmysle §261 zákona č.513/1991 Zb. v platnom znení - obchodného zákonníka (ďalej len ObZ) riadi týmto zákonom a s použitím §409 a nasledujúcich ObZ, uzatvárajú túto kúpnu zmluvu

Tento produkt bol pridaný do porovnávacej tabuľky.

Webové stránky spoločnosti Elso Philips Service používajú súbory cookies na svoju správnu funkciu a pre zabezpečenie lepších služieb pre Vás.