Čo je to True-RMS (TRMS)?

Efektívna hodnota (RMS) alebo skutočná efektívna hodnota (True RMS). Je hodnota prúdu ktorá vyvolá rovnaký teplotný účinok ako zopovedajúci jednosmerný prúd (alebo napätie). Toto je obvykle udávaná a meraná (kvalitným multimetrom) hodnota. Napríklad sieťové napätie 230 V 50 Hz....

Ak používame multimeter na meranie striedavého elektrického signálu, stretávame sa s viacero pojmami ktoré určujú ako sme merali.

Efektívna hodnota (RMS) alebo skutočná efektívna hodnota (True RMS).
Je hodnota prúdu ktorá vyvolá rovnaký teplotný účinok ako zodpovedajúci jednosmerný prúd (alebo napätie). Toto je obvykle udávaná a meraná (kvalitným multimetrom) hodnota. Napríklad sieťové napätie 230 V 50 Hz.

Uvedený údaj 230V je efektívna hodnota. Počíta sa ako kvadratický priemer, preto RMS čo je skratka z anglického výrazu "Root mean square".

Stredná hodnota je aritmetický priemer absolútnych hodnôt napätia. Zodpovedá meraniu dvojcestne usmerneného signálu. Anglicky "average". Pri sieťovom napätí zodpovedá hodnote 207 V.

Špičková hodnota (PK) - maximálna hodnota ktorú signál pravideľne dosahuje. Túto hodnotu zväčša zobrazujú osciloskopy. Názov je z anglického slova "Peak" ktoré znamená vrchol alebo kopec. Pri sieťovom napätí je to 325 V.

Hodnota špička-špička (PK-PK) je rozdiel medzi kladným a záporným vrcholom signálu. Pri sieťovom napätí je to 650 V (od +325 do -325).


sínusový signál
Obrázok ukazuje jednu periódu sínusového signálu sieťového napätia 230 V s vyznačenými hodnotami.


dvojceste usmernený signál - sínus
To isté napätie po dvojcestnom usmernení mostíkom.

Jednotlivé hodnoty môžme jednoducho vypočítať ak poznáme tvar signálu a niektorú z nich.

tvar signálušpičkaefektívna hodnotastredná hodnota
sínus1PK × 0,707 ( × 1/√2 )PK × 0,637
trojuholník1PK × 0,577 ( × 1/√3 )PK × 0,5
obdĺžnik1PK × 1PK × 1

PK - hodnota špičky, anglicky Peak
2 = 1,414213562

Pomer medzi RMS hodnotou signálu a špičkovou úrovňou sa nazýva Koeficient tvaru (Crest Factor). Jeho hodnoty pre niektoré tvary signálu sú uvedené v tabuľke vyššie. Ak je jeho hodnota vysoká, (nad 5) tak má negatívny vplyv na presnosť merania striedavého signálu. V špecifikácii slušného multimetra je tento vplyv na presnosť merania uvedený.


Vzorec na výpočet RMS hodnoty z jednotlivých vzoriek merania:

True RMS - vzorecTvar signálu a úroveň RMS
tvar signálu a úroveň RMS

úroveň špičky pri 1 V RMS a rôznom tvare signálu

úroveň špičky pri 1 V RMS a rôznom tvare signálu


Nedokonalosť prístrojov

Mnoho multimetrov ktoré merajú True RMS hodnoty vyhodnocujú iba striedavú alebo jednosmernú zložku signálu. Ak máme signál dvojcestne usmernený alebo striedavý podložený jednosmerným tak ako je na nasledujúcom obrázku, tak tieto prístroje ukážu nesprávnu hodnotu. Multimeter ktorý meria obe zložky signálu má spravidla voľbu na zapnutie tejto funkcie. Najbežnejšie je označenie AC+DC TRMS (AC×DC RMS, AC+DC TrueRMS, ) alebo symbol jednosmerného + striedavého signálu.

striedavý a jednosmerný signál - offset
striedavý signál podložený jednosmerným (AC signal with DC offset)

vzorec na výpočet skutočnej efektívnej hodnoty podloženého striedavého signálu
vzorec na výpočet skutočnej efektívnej hodnoty podloženého striedavého signálu

symbol na súčasné meranie AC+DCTakýto symbol sa používa na označenie merania True RMS jednosmerného a aj striedavého signálu súčasne.


Viac sa dočítate aj v dokumente o Bezpečnostných triedach a True RMS.Tento produkt bol pridaný do porovnávacej tabuľky.

Webové stránky spoločnosti Elso Philips Service používajú súbory cookies na svoju správnu funkciu a pre zabezpečenie lepších služieb pre Vás.