MCS - Megawatt charging system

Megawatt Charging System - jednosmerné nabíjanie megawattovým výkonom

konektor Megawatt Charging System (MCS)Nabíjanie ťažkých vozidiel ako napríklad kamióny vyžaduje väčší dodaný výkon preto bol navrhnutý nový štandard MCS (Megawatt Charging System - megawattový nabíjací systém) s napätím do 1250 V DC a prúdom do 3 kA. Tento štandard zavádza nový konektor so 7 vývodmi (2 DC, PE, CP, PP a 2 komunikačné) a možnosťou aktívneho chladenia vodičov. Štandardizáciu pokrýva IEC 63379 / J3271, komunikácia prebieha podľa ISO 15118-20 a použitie TLS je povinné. Návrh podporuje obojsmerný tok energie, vozidlo môže slúžiť ako zásobáreň energie pre iné zariadenie, budovu, sieť (Vehicle-to-grid V2G) alebo ďalšie vozidlo (Vehicle-to-vehicle V2V). štandardizáciu zastrešuje združenie CharIN.

Uvažuje sa s tromi úrovňami prúdu pri napätí 1250 V DC

  • Level 1:  +350A ...  437 kW
  • Level 2: +1000A ... 1.25 MW
  • Level 3:  3000A ... 3.75 MW

 

Nabitie 100 kWh batérie by pri výkone Level 1 trvalo 14 minút,
pri Level 2 by to bolo 5 minút a menej ako dve minúty pri Level 3.

Priemer silových kontaktov je 8 mm, prierez PE vodiča je minimálne 25 mm².

Pri tomto druhu nabíjania sa ráta aj s podporou iných prostriedkov ako vozidiel.
Napríklad spoločnosť Lilium vyvýjajúca elektrické lietajúce prostriedky na prepravu osôb oznámila že použije konektor MCS na svojom lietadle - VTOL taxíku.