Návod - inštalácia programu PicoScope pre Linux

Popis inštalácie programu PicoScope 6 pre oblúbené distribúcie LINUX:

Spustite terminál alebo sa prepnite do textovej konzoly na Vašom počítači: (v systéme Ubuntu môžte použit klávesovú skratku CTRL + ALT + T)
 

Debian / Mint / Ubuntu (apt-get)

 1. Pridajte repozitár do zoznamu zdrojov
  sudo bash -c 'echo "deb http://labs.picotech.com/debian/ picoscope main" > /etc/apt/sources.list.d/picoscope.list'
 2. Naimportujte verejný kľúč
  wget -O - http://labs.picotech.com/debian/dists/picoscope/Release.gpg.key | sudo apt-key add -
 3. Aktualizácia cache správcu balíkov
  sudo apt-get update
 4. Nainštalujte PicoScope
  sudo apt-get install picoscope

 

 

OpenSUSE 12/13 (zypper)

 1. Pridajte repozitár do zoznamu zdrojov
  sudo zypper addrepo http://labs.picotech.com/rpm picoscope
 2. Naimportujte verejný kľúč
  sudo rpmkeys --import http://labs.picotech.com/rpm/repodata/repomd.xml.key
 3. Aktualizácia cache správcu balíkov
  sudo zypper refresh
 4. Nainštalujte PicoScope
  sudo zypper install picoscope

 

 

CentOS / Fedora (yum)

 1. Pridajte repozitár do zoznamu zdrojov
  sudo curl -o /etc/yum.repos.d/picoscope.repo http://labs.picotech.com/rpm/picoscope.repo
 2. Naimportujte verejný kľúč
  sudo rpmkeys --import http://labs.picotech.com/rpm/repodata/repomd.xml.key
 3. Aktualizácia cache správcu balíkov
  sudo yum check-update
 4. Nainštalujte PicoScope
  sudo yum install picoscope

 

Pre fungovanie  PicoScope 6 na Linux-e je potrebné nainštalovať Mono 2.10.8 alebo novšie. Ak hľadáte popis ako inštalovať Mono na CentOS 6 navštívte Pico fórum

Nezabudnite navštíviť diskusné fórum programu Picoscope pre Linux.

Stránka výrobcu: www.picotech.com/linux.html
Fórum vývojárov pre Linux: www.picotech.com/support/forum22.html.