Multimeter

Multimeter (mnohomer) je elektronický merací prístroj ktorý v jednom zariadení združuje viacero meracích prístrojov, ako voltmeter, ampérmeter, ohmmeter a čítač. Všeobecne sa za multimeter považuje zariadenie ktoré meria napätie, prúd a odpor. Zariadenia ktoré sú momentálne v ponuke spravidla pridávajú meranie ďalších veličín. Okrem toho ponúkajú rôzne stupne matematickej analýzy signálu, napríklad zobrazenie MIN-MAX, koeficient tvaru (Crest), zachytenie špičky (Peak).