TrueRMS

Efektívna hodnota (RMS) alebo skutočná efektívna hodnota (True RMS). Je hodnota prúdu ktorá vyvolá rovnaký teplotný účinok ako zodpovedajúci jednosmerný prúd (alebo napätie). Toto je obvykle udávaná a meraná (kvalitným multimetrom) hodnota. Napríklad sieťové napätie 230 V 50 Hz. Uvedený údaj 230V je efektívna hodnota. Počíta sa ako kvadratický priemer, preto RMS čo je skratka z anglického výrazu "Root mean square".