Interlock: bezpečnostný obvod

Často požadovanou funkciou na elektrickom zariadení je rýchle vypnutie výstupu zdroja v prípade neočakávanej udalosti, napríklad otvorenie dvierok obsluhou alebo núdzové zastavenie linky. V takomto prípade je žiaduce aby bol bezpečnostný obvod inicializovaný rozopnutím. (OK stav je uzavretý obvod). V prípade zdrojov spoločnosti Delta Elektronika je táto funkcia nazvaná INTERLOCK (inhibit) a je štandardne prítomná na zdrojoch série SM. Každý zdroj je z výroby dodaný so zasunutým konektorom ktorý má prepojené kontakty skratovacou prepojkou.

Na vstupe Interlock je v kľudovom stave napätie cca 5 V – v tomto stave nie je možné zapnúť silový výstup zdroja. Na odblokovanie je potrebné uzavrieť obvod  – vyžaduje sa spínací kontakt alebo optočlen (optron).
porovnanie zapojena vstupov Interlock a Enable
Vzhľadom na rozdielnu konštrukciu zdrojov je obvod Interlock na rozdielnom potenciáli.
Zdroje série SM800SM1500SM6000 majú tento obvod na potenciáli záporného pólu silového výstupu zdroja čo je v kontraste so sériou SM3300SM15k kde je Interlock na potenciáli ochrannej zeme PE (kostra zdroja). Interlock vstup býva označený ako CON A alebo CON F.

Každý zdroj má vlastné napájanie Interlock obvodu, preto nie je možné spájať tieto obvody ani sériovo alebo paralelne. V prípade že je v jednom rozvádzači viacero zdrojov a potrebujeme vypnúť ich výstup pri otvorení dverí, musíme zabezpečiť pre každý z nich vlastný kontakt galvanicky odizolovaný od ostatných. Toto sa najčastejšie realizuje pomocou relé.
Pri zdrojoch SM3300 a SM15k je možné uvedený problém riešiť osadeným internej karty  INT MOD CON ktorá okrem plávajúceho (galvanicky oddeleného obvodu) Interlock-u obsahuje aj ENABLE vstup ktorý reaguje na 24 V signál. Výhodou tohto riešenia je možnosť zapojiť viacero zdrojov paralelne na jeden signál nakoľko vstup Enable je pasívny a jednotlivé vstupy sa nebudú ovplyvňovať.Tento produkt bol pridaný do porovnávacej tabuľky.

Webové stránky spoločnosti Elso Philips Service používajú súbory cookies na svoju správnu funkciu a pre zabezpečenie lepších služieb pre Vás.