Náhrady meničov ABB

Spoločnosť Polyamp vyrába aj DC/DC meniče pre ABB.

V tabuľke nájdete priradenie modelov: 

Polyamp typ ABB typ ABB part no náhrada
PA270B QMLU 102 YL 281 001-DR áno
PA270-C QMLU 103 YL 281 001-DY áno
PA270-T QHLM 811 YL 482 001-ZF áno
PC600B24 A-Y DSSA 150 4899 0001-EM áno PU600B24-YA
PC600B24 A-Y DSSA 150 4899 0001-PM áno PU600B24-YA
PC600C24 A-Y DSSA 151 4899 0001-EU áno PU600C24-YA
PC600C24 A-Y   XY 100 282-VTS áno PU600C24-YA
PU600B24-YA SD150 3BSC610028R1  vyrábaný
PU600C24-YA SD152 3BSC610029R1  vyrábaný
PC250B24   YL 643 001-GR áno PU300B24
PC250B24   YL 643 001-GE áno PU300B24
PC250C24   YL 643 001-GP áno PU300C24
PU300B24 SD144 3BSC610030R1  vyrábaný
PU300C24 SD146 3BSC610031R1  vyrábaný
PC250B48   277-0100 áno PU300B48

 

PDF Katalóg a špecifikácie meničov Polyamp.