HART

HART komunikácia (Highway Addressable Remote Transducer Protocol) je globálny štandard pre digitálnu komunikáciu s priemyselnými meracími a riadiacimi zariadeniami, ako sú senzory a aktuátory. HART umožňuje dvojsmernú digitálnu komunikáciu na rovnakých vodičoch, ktoré súčasne prenášajú analógový 4-20 mA signál. Tento hybridný prístup umožňuje zariadeniam prenášať okrem primárneho meracieho signálu (napríklad teplota, tlak, prietok) aj ďalšie údaje, ako sú stavové správy, diagnostické informácie alebo konfiguračné parametre.

HART protokol využíva frekvenčne posunutú moduláciu (FSK - Frequency Shift Keying) na digitálnu komunikáciu, pričom "1" a "0" sú reprezentované posunom frekvencie okolo základného analógového signálu 4-20 mA. Tento spôsob komunikácie umožňuje digitálne údaje súbežne existovať s analógovým signálom bez vzájomného rušenia.

Kľúčové vlastnosti a výhody HART komunikácie:

  • Kompatibilita: HART je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s existujúcou infraštruktúrou 4-20 mA, čo umožňuje jednoduchú integráciu do existujúcich systémov bez potreby rozsiahlych úprav alebo nového káblovania.

  • Dvojsmerná komunikácia: Umožňuje používateľom nielen čítať dáta z meracieho zariadenia, ale aj odosielať konfiguračné alebo kalibračné príkazy späť do zariadenia.

  • Multidropový režim: Okrem štandardného režimu, kde jeden komunikačný kanál slúži jednému zariadeniu, HART umožňuje aj multidropový režim, v ktorom môže byť na jednej dvojici vodičov pripojených viacero zariadení komunikujúcich digitálne.

  • Diagnostika a monitorovanie: HART poskytuje rozšírené diagnostické možnosti a monitorovanie stavu zariadenia v reálnom čase, čo zlepšuje údržbu a prevádzkovú spoľahlivosť systému.

HART komunikácia sa stala populárnou vo viacerých priemyselných aplikáciách vďaka svojej flexibilite, spoľahlivosti a možnosti zberať komplexné informácie z terénnych zariadení, čo pomáha zlepšovať efektivitu procesov, údržbu a bezpečnosť.