Infračervený teplomer

Infračervený teplomer je zariadenie na bezkontaktné meranie teploty pomocou snímania energie vyžiarenej povrchom meraného objektu. Je potrebné si uvedomiť a pri meraní zohľadniť, že meriame teplotu povrchu telesa, nie teplotu vo vnútri telesa. Povrchová teplota sa mení podľa prostredia. Pri silnom prúdení vzduchu s inou teplotou ako má meraný objekt sa povrchová teplota môže dramaticky odlišovať od teploty vo vnútri meraného telesa. Tento jav je dobre viditeľný pri meraní teploty luďského tela. Ak zmeriame niekomu teplotu na čele v chladnom prostredí teplomer ukáže napríklad 29°C čo znamená hlboké podchladenie napriek tomu že meraná osoba sa cíti dobre. Tento rozdiel je sposobený ochladzovaním povrchu pokožky potením, prúdením okolitého vzduchu a izolačným efektom kože.