RS-232

RS-232 je štandard pre sériovú komunikáciu, ktorý sa používa na prenos dát medzi počítačmi a rôznymi periférnymi zariadeniami. Bol štandardizovaný organizáciou Electronic Industries Alliance (EIA) v roku 1960 a odvtedy sa stal jedným z najrozšírenejších sériových rozhraní, najmä v priemyselnom a komerčnom využití.

Hlavné charakteristiky RS-232:

  1. Fyzické pripojenie: RS-232 komunikácia sa zvyčajne realizuje prostredníctvom 9-pinového alebo 25-pinového konektora D-sub. Signály sú prenášané cez jednotlivé vodiče v kábli, kde každý vodič nesie jeden signál.

  2. Rozsah komunikácie: Tento štandard je navrhnutý pre krátke vzdialenosti, zvyčajne nie viac ako 15-30 metrov, kvôli svojej citlivosti na elektromagnetický šum a útlm signálu na dlhšie vzdialenosti.

  3. Rýchlosť prenosu: RS-232 môže dosahovať rýchlosti prenosu dát od 110 bps (bitov za sekundu) až do 115 kbps, čo je vhodné pre mnohé aplikácie, ale môže byť limitujúce pre náročnejšie použitia.

  4. Komunikačný protokol: RS-232 podporuje bod-bod komunikáciu (point-to-point), čo znamená, že môže komunikovať medzi dvoma zariadeniami, ako sú počítač a modem alebo počítač a tlačiareň.

  5. Signálové úrovne: Na rozdiel od mnohých novších sériových rozhraní používa RS-232 širší rozsah napätí, často od -25V do +25V, na reprezentáciu logických úrovní signálov, čo umožňuje robustnejšie a odolnejšie signály.

RS-232 sa často používa v aplikáciách, kde je potrebná jednoduchá a priama komunikácia medzi zariadeniami, ako sú prístupové systémy, kontrolné systémy a viaceré priemyselné zariadenia. Napriek tomu, že novšie technológie ako USB a ethernet často ponúkajú vyššiu rýchlosť a lepšiu adaptabilitu na moderné požiadavky, RS-232 zostáva populárnym riešením v mnohých priemyselných a komerčných prostrediach vďaka svojej osvedčenej spolahlivosti.