Termočlánok

Termočlánok je typ senzora teploty, ktorý využíva termoelektrický efekt na meranie teploty. Skladá sa z dvoch rôznych vodičov (zvyčajne kovov), ktoré sú spojené na jednom konci. Keď je tento spojený koniec vystavený teplote, medzi dvoma rôznymi kovmi vzniká rozdiel elektrického napätia, ktorý je funkciou teplotného rozdielu medzi spojeným koncom (meracím bodom) a druhým koncom (referenčným bodom). Tento rozdiel v napätí sa potom meria a používa na výpočet teploty.

Termočlánky sú veľmi populárne v priemyselných aplikáciách vďaka ich širokej rozsahu merania teplôt, vysokému rozlíšeniu, relatívnej jednoduchosti a schopnosti merania vysokých teplôt, ktoré môžu presahovať 1000 °C. Sú používané v mnohých odvetviach, vrátane spracovateľského priemyslu, metalurgie, energetiky a výskumu, pre presné meranie a kontrolu teploty.

Existuje niekoľko typov termočlánkov, ktoré sú klasifikované podľa materiálov, z ktorých sú vyrobené. Tieto typy zahŕňajú napríklad typ K (nikel-chrómov/nikel-alumel), typ J (železo/konštantán), typ T (meď/konštantán) a iné, pričom každý má svoje špecifické vlastnosti a vhodnosť pre určité teplotné rozsahy a prostredia.

Meranie teploty termočlánkom vyžaduje referenčný bod, ktorý má známu teplotu. Často sa na tento účel používa elektronický obvod, ktorý kompenzuje rozdiel teploty na referenčnom konci, známy ako "studený koniec", čím umožňuje presné meranie teploty na "horúcom konci".