Časovač Watchdog a laboratórny zdroj

Počas riadenia procesu z počítača môže a niekedy určite nastane chyba komunikácie. Tento stav môže byť spôsobený chybou programu, operačného systému či obyčajným prerušením kábla. V takomto prípade ak je výstup zapnutý strácame možnosť ho vypnúť. Tento problém sa fyzicky rieši núdzovým vypnutím alebo prerušením obvodu Interlock. Na úrovni software sa tento problém dá riešiť nastavením časovača ktorý v určenom čase vykoná reset zariadenia. Takáto funkcia sa nazýva "Watchdog timer".

Na začiatku je potrebné nastaviť časovač na určitú hodnotu času po ktorom vyžadujeme automatické vypnutie. Periodicky musíme potom časovač resetovať na počiatočnú hodnotu čím potvrdzujeme že komunikácia prebieha korektne.

V zdrojoch Delta Elektronika je jednostupňový watchdog implementovaný v sérii SM3300 a SM15k.

Pri aktivovaní zdroj stráži čas medzi dvoma príkazmi prijatými cez komunikačné rozhranie. Ak nepríde počas nastaveného času k prijatiu akéhokoľvek príkazu, Watchdog vypne výstup. Na riadenie tejto funkcie slúžia nasledujúce príkazy zo sady SCPI:

  1. SYST:COM:WAT SET,100 - nastaví časovač Watchdog na 100 ms
  2. SYST:COM:WAT STOP - vypne Watchdog
  3. SYST:COM:WAT? - vypíše stav časovača Watchdog, 0 znamená timeout, -1 Watchdog je neaktívny, hodnota 1 viac je čas do vypršania nastaveného intervalu

Ak je funkcia aktívna, časovač Watchdog sa automaticky nastavuje na zvolený čas po každom správnom prijatom príkaze.

Nastavenie času kedy Watchdog má reagovať je vhodné nastaviť na 2 sekundy aby sme predchádzali vypnutiu zdroja keď operačný systém pozdrží doručenie dátového packetu. To preto, lebo MS Windows nieje Real-Time operačný systém a nemáme zaručené že komunikácia bude prebiehať v presne stanovených intervaloch.

Watchdog timer and power supply

Príklad stavu časovača Watchdog pri odosielaní jednotlivých príkazov každých 250ms a vynechanie komunikácie. Watchdog je nastavený na 1000 ms.