Interné zapojenie Ethernet zásuviek na zariadeniach (konektorov RJ45)

Komunikačné rozhrania na Fluke 8846A

Pripojenie meracej techniky sieťovým rozhraním Ethernet prináša oproti sériovému portu (RS232) alebo GPIB (IEEE488) okrem vysokej rýchlosti aj galvanické oddelenie komunikačných signálov impulzným transformátorom. Kabeláž siete Ethernet je realizovaná pomocou 4 krútených párov v jednom kábli (UTP) pripadne so spoločným tienením (FTP) alebo tienenie každého páru v kábli zvlášť (FFTP). Nakoľko jednotlivé káble môžu mať dĺžku až niekoľko sto metrov, je potrebné zabezpečiť odolnosť spoja voči rušeniu. Toto je zabezpečené jednak krútením párov a jednak oddelením signálu transformátorom.

V niektorých lacných zariadeniach sa používa priame pripojenie bez oddelovacieho transformátoru, takéto riešenie je vhodné len na veľmi krátke trasy (max. niekoľko metrov) a v prostredí bez rušenia. Ak je to možné treba sa takýmto zariadeniam vyhnúť.
Samotný impulzný transformátor je realizovaný buď ako samostatná súčiaska alebo je zapuzdrený priamo v zdierke 8P8C (RJ45).

Interné zapojenie Ethernet zásuviek na zariadeniach (konektorov RJ45)

Na nasledujúcom obrázku je typické zapojenie impulzného (oddelovacieho) transformátoru medzi elektronikou sieťovej karty na ľavej strane a kabelážou na strane pravej, pre štandard 10Base-T a 100Base-T. V praxi sa používa viacero variácii zapojenia, napríklad pri použití POE-B sa tu nevyužívané páry použijú na napájanie alebo pri Gigabitovom ethernete sa použijú ako ďalšie dátové linky.

Pri prepätí najčastejšie príde k prerušeniu vinutia cievky, toto sa dá veľmi jednoducho skontrolovať multimetrom prepnutým na meraníe odporu. Odpor na aktívnom páre, meraný "cez vinutie" je cca , odpor medzi ktorýmikoľvek pármi je vždy 150Ω (dva rezistory 75Ω do série).

Impulzný transformátor ethernet

Zapojenie podľa radiča ENC28J60 10Base-T od spoločnosti Microchip Technology.