Porovnanie snímačov Teracom

Porovnanie modulov Teracom
Model TCW122B‑CM TCW122B‑WD TCW122B-RR TCW181B‑CM TCW210‑TH TCW220 TCW241 TCW242 TCW260 TCW280 TCG120 TCG140 TCG140‑4‑e
Napájanie 10 .. 14 V DC
0,2 A
10 .. 14 V DC
0,2 A
10 .. 14 V DC
0,2 A
10 .. 14 V DC
0,37 A
10 .. 32 V DC
0,17 A
10 .. 32 V DC
0,24 A
10 .. 32 V DC
0,35 A
10 .. 28 V DC
0,35 A
10 .. 32 V DC
0,22 A
10 .. 32 V DC
0,22 A
8 .. 32 V DC
0,14 A
10 .. 24 V DC
0,34 A
10 .. 28 V DC
0,37 A
Pripojenie napájania 6,3 mm
konektor
6,3 mm
konektor
6,3 mm
konektor
konektor
svorkovnica
6,3 mm
konektor
konektor
svorkovnica
konektor
svorkovnica
konektor
svorkovnica
konektor
svorkovnica
konektor
svorkovnica
6,3 mm
konektor
6,3 mm
konektor
6,3 mm
konektor
Relé NO/NC 2 2 2 8 - 2 4 4 - 2 2 4 4
Digitálny vstup 2
kontakt / TTL
2
kontakt / TTL
2
kontakt / TTL
1
kontakt / TTL
- 2
kontakt
4
kontakt
4
kontakt
4
izolované S0
- 2
kontakt / TTL
2
kontakt
2
kontakt
Digitálny výstup - - - - - - - - - 4
PWM / Open Drain
-
Analógový vstup 2
60 V DC
2
60 V DC
- - - 2
10 V DC
4
60 V DC
4
10 V DC/20mA
6
izolované
20 mA / 10 V
- 2
60 V DC
4
10 V DC
2
20 mA
4
10 V DC
2
20 mA
Analógový výstup - - - - - - - - - 2
izolované
24 mA / 10 V
- - -
1-Wire senzory – konektor - - - - 8 8 8 - - - - 8 8
1-Wire senzory – svorkovnica 2 2 - - - 8 8 - - - 4 - -
Pamäť - - - - 70000 70000 - 70000 70000 - - 52000 70000
Ethernet áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno - - -
Web áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno - áno áno
Email - - - - áno áno áno áno áno áno áno áno áno
Modbus - - - - áno áno áno áno áno áno - áno áno
RS-485 - - - - áno - - áno áno - - ańo ańo
USB - - - - - - - - - - áno áno áno
Poznámka pracuje V páre GSM / GPRS GSM / GPRS 4G LTE