MODBUS

MODBUS je komunikačný protokol vyvinutý v roku 1979 firmou Modicon, ktorý sa používa pre priemyselné zariadenia, najmä v automatizačných systémoch. Tento protokol umožňuje zariadeniam komunikovať medzi sebou, najčastejšie cez sériové linky ako RS-485, RS-232 alebo cez TCP/IP v sieťovom prostredí.

Tu sú hlavné charakteristiky a využitie MODBUS protokolu:

  1. Univerzálnosť: MODBUS je otvorený protokol, čo znamená, že ho môže používať akékoľvek zariadenie bez obmedzení licencií. Je to jeden z najrozšírenejších protokolov v priemyselnej automatizácii.

  2. Jednoduchosť: Protokol je jednoduchý na implementáciu a používanie, čo z neho robí obľúbený výber pre mnohé aplikácie v priemyselnom prostredí.

  3. Flexibilita: MODBUS podporuje viaceré konfigurácie, vrátane MODBUS RTU (pre sériové komunikácie) a MODBUS TCP/IP, ktorý umožňuje komunikáciu prostredníctvom ethernetových sietí.

  4. Funkčnosť: Protokol umožňuje základné čítanie a zápis do zariadení, ako sú čítače, senzory, aktuátory, a rôzne meracie prístroje. S MODBUSom môžu zariadenia zasielať príkazy na čítanie alebo zápis jednotlivých registrov alebo skupín registrov.

  5. Bezpečnosť: Hoci MODBUS sám o sebe nezahrňuje robustné bezpečnostné prvky, môže byť integrovaný do zabezpečených systémov alebo môže byť rozšírený o dodatočné bezpečnostné mechanizmy, ak je to potrebné.

Vďaka týmto vlastnostiam je MODBUS široko používaný v priemyselných aplikáciách po celom svete, od jednoduchých zariadení až po komplexné automatizačné systémy.