Porovnanie spektrálnych analyzátorov TTi

Porovnanie spektrálnych analyzátorov Aim TTi
Séria 2 Séria 5
Model TTi PSA1303 TTi PSA2703 TTi PSA3605 TTi PSA6005
Maximálna frekvencia 1300 MHz 2700 MHz 3600 MHz 6000 MHz
Minimálna frekvencia 1 MHz 10 MHz
Najvyššia referenčná úroveň 0 dBm +20 dBm
Najnižšia referenčná úroveň -20 dBm -40 dBm
Prah šumu (Displayed averaged noise level) -96dBm (Ref = -20dBm,15kHz RBW); -138dBm/Hz -120dBm (Ref = -40dBm, 10kHz RBW); -160dBm/Hz
Rozlíšenie (Resolution bandwidth) 15kHz, 280kHz, 1MHz alebo Auto 300Hz to 10MHz (sekvencia 1:3:10) alebo Auto
Video bandwidth On/Off (Tracking) 300Hz to 10MHz or Tracking
Režim detektoru špička (+ve) špička (+ve, -ve, alternate), vzorka, RMS, Avg.
Rozmietanie Automatické Automatické s možnosťou prestavenia
Demodulácia len Audio, AM / FM Audio a priebeh Waveform*, AM / FM
Čítač nie áno, rozlíšenie 10Hz
Automatické meranie nie CP, ACPR, OBW *
Konektor SMA N type
Výdrž na batérie ± 8 hodín ± 3 hodiny
Rozšírenie U01 a U02 nevyhnutné pre položky označené * *U01
 • Maska a porovnávanie Pass/Fail
 • Záznam špičiek
 • Ukladanie obrazoviek časovačom, maskou alebo externým triggrom
 • Kompenzačné tabuľky pre komparátor
 • Pevný offset a kompenzácia 75Ω
 • Rozmietanie z externého signálu
 • Vlastné nastavenia
 • Zobrazenie obrazovky PSA na PC
*U02
 • Maska a porovnávanie Pass/Fail
 • Záznam špičiek, priebehov alebo obrazoviek
 • Ukladanie obrazoviek časovačom, maskou alebo externým vstupom
 • Automatické meranie výkon na kanál, pomer výkonu k susednému kanálu, obsadená širka pásma
 • Demodulácia priebehu
 • Kompenzačné tabuľky pre komparátor
 • Pevný offset a kompenzácia 75Ω
 • Rozmietanie z externého signálu
 • Vlastné nastavenia
 • Zobrazenie obrazovky PSA na PC