Izolačný stav

Izolačný stav odkazuje na schopnosť materiálu alebo systému odolať nežiaducemu prechodu elektrického prúdu medzi dvoma bodmi, ktoré by mali byť elektricky oddelené. Tento parameter je dôležitý pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrických systémov a zariadení. Izolačný stav sa meria ako izolačný odpor a zvyčajne sa vyžadujú vysoké hodnoty (v rozmedzí megaohmov až gigaohmov), aby sa zabezpečilo, že izolácia je účinná a nedochádza k nechcenému úniku prúdu.