RCD

RCD, skratka pre Residual Current Device (zariadenie na detekciu zostatkového prúdu), je bezpečnostné zariadenie používané v elektrických inštaláciách s cieľom okamžite prerušiť elektrický obvod, keď detekuje, že prúd uniká z elektrického obvodu do zeme alebo do iného nesprávneho miesta, ktoré by mohlo ohroziť ľudí. Unikajúci prúd môže vzniknúť napríklad pri poškodení izolácie vodičov, pri dotyku osôb s neizolovanými časťami elektrického zariadenia alebo pri poruche zariadenia.

RCD dokáže zachytiť veľmi malé rozdiely medzi prúdom pritekajúcim do zariadenia a prúdom odtekajúcim z neho. Keď tieto dva prúdy nie sú rovnaké (čo naznačuje únik prúdu do zeme), RCD rýchlo reaguje a vypne napájanie, čím znižuje riziko elektrického úrazu alebo požiaru.

Existujú rôzne typy RCD, vrátane:

  • RCD s pevnou citlivosťou, ktoré sú nainštalované v rozvodnej skrini a chránia celé obvody.
  • Prenosné RCD, ktoré môžu byť pripojené do zásuvky a použité na ochranu konkrétnych zariadení alebo predlžovacích káblov.
  • RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overload protection), ktoré kombinujú ochranu proti únikovému prúdu (RCD) a ochranu proti preťaženiu (MCB) v jednom zariadení.

RCD sú kritickým bezpečnostným prvkom v moderných elektrických inštaláciách, zabezpečujúc ochranu pred elektrickými úrazmi a prispievajúc k bezpečnosti domovov, kancelárií a priemyselných objektov.