Strieda

Strieda (duty cycle) je termín ktorý opisuje pomer medzi dobu trvania signálu v aktívnom stave (napríklad pri zapnutom stave) a celkovým časom jedného cyklu signálu. Vyjadruje sa ako percento a poskytuje informáciu o tom, ako dlho je signál v "zapnutom" stave v porovnaní s "vypnutým" stavom počas jedného cyklu.

Matematicky sa strieda D dá vyjadriť vzťahom:

D = (Ton/Ttotal) × 100%

kde Ton je doba, počas ktorej je signál v aktívnom (zapnutom) stave, a Ttotal je celková dĺžka cyklu, ktorá zahŕňa aj aktívny a neaktívny (vypnutý) stav. Napríklad, ak je LED dióda svietiaca polovicu času a zvyšok času je vypnutá, jej strieda je 50%.

Strieda je dôležitý parameter v mnohých aplikáciách, vrátane pulzných šírkových modulácií (PWM), kde sa používa na kontrolu množstva energie dodávanej do záťaže bez potreby zmeny napätia. Táto metóda umožňuje efektívne ovládanie výkonu pri rôznych zariadeniach, ako sú motory, LED osvetlenie a výkonové regulátory.