Dióda

Dióda je polovodičová súčiastka, ktorá umožňuje prúd prechádzať v jednom smere a v opačnom smere ho blokuje alebo výrazne obmedzuje. Táto jednosmerná vlastnosť diódy je známa ako usmerňovací efekt a je základnou funkciou diód v elektronických obvodoch.

Diódy sa vyrábajú z polovodičových materiálov, najčastejšie kremíka alebo germánia, ktoré sú dopované tak, aby vytvorili dve oblasti: P-oblasť (s prebytkom dier, ktoré fungujú ako pozitívne náboje) a N-oblasť (s prebytkom elektrónov). Rozhranie medzi P-oblasťou a N-oblasťou sa nazýva PN-prechod. Keď je na diódu priložené napätie s kladným pólom na P-oblasti a záporným pólom na N-oblasti (priepustný smer), PN-prechod umožňuje prúd prechádzať. Ak je napätie priložené v opačnej polarite (záverový smer), prúd je blokovaný alebo výrazne obmedzený.

Typy a použitia diód:

  • Usmerňovacie diódy: Používajú sa na prevod striedavého prúdu (AC) na jednosmerný prúd (DC).
  • Zenerove diódy: Špeciálne diódy, ktoré môžu viesť prúd v opačnom smere, keď je napätie vyššie ako určitá hodnota, známa ako Zenerovo napätie. Sú užitočné pre stabilizáciu napätia.
  • LED (Light Emitting Diode): Diódy, ktoré vyžarujú svetlo, keď nimi prechádza prúd. Používajú sa ako indikátory a v osvetlení.
  • Schottkyho diódy: Majú nízke napätie v priepustnom smere a rýchlo prepínajú, vhodné pre vysokofrekvenčné aplikácie.
  • Varaktory: Diódy, ktorých kapacita sa mení v závislosti od priloženého napätia. Používajú sa pre ochranu obvodov pred prepätím.

Diódy sú neoddeliteľnou súčasťou mnohých elektronických zariadení, kde plnia rôzne funkcie od usmerňovania prúdu, ochrany obvodov, cez signalizáciu až po spracovanie signálov.