Čo je to IEPE/ICP štandard?

Skratka IEPE je vytvorená z názvu "Integrated electronic piezoelectric accelerometer" čo znamená piezolektrický akcelerometer s integrovanou elektronikou (niekedy aj "Integral Electronic Piezo-Electric"). Tento druh pripojenia sa však netýka len akcelerometra (snímač zrýchlenia ICP) ale napríklad aj meracích mikrofónov. Po koaxiálnom vodiči je senzor napájaný (zvyčajne 4 mA), meraný signál je v senzore zosilnený a supraponovaný na jednosmerné napájacie napätie. Zariadenie zabezpečujúce napájanie a oddelenie meraného signálu sa nazýva kondicionér (conditioner).  Veľkosť napájacieho napätia dosahuje max. 30V DC.

Čo je to IEPE/ICP štandard?
Vnútorné zapojenie IEPE senzoru a napájacieho zdroja.

Vnútorné zapojenie IEPE senzoru a napájacieho zdroja.


Takto konštrované zariadenia sú kompaktné, ľahké, odolné a nepotrebujú drahé vodiče. Pozrite si IEPE akcelerometer na pripojenie k osciloskopu. Zariadenia IEPE® sa zvyknú označovať aj ako: ICP®, CCLD, Isotron®, Deltatron®, Piezotron® prípadne inak podľa výrobcu.

Viac sa dočítate aj na stránkach:

Príklad meraného signálu z IEPE akcelerometra a paralelne pripojeného merania napätia na vedení.

Príklad meraného signálu z IEPE akcelerometra a paralelne pripojeného merania napätia na vedení.