Prúdová slučka

Prúdová slučka je systém používaný na prenos informácií o meraní medzi senzorom a monitorovacím alebo riadiacim zariadením prostredníctvom elektrického prúdu. Najčastejšie sa stretávame s 4-20 mA prúdovou slučkou, ktorá je štandardom v priemyselnej automatizácii pre spoľahlivý prenos signálov na dlhé vzdialenosti a v náročných priemyselných prostrediach.

V prúdovej slučke 4-20 mA, minimálna hodnota prúdu (4 mA) zodpovedá najnižšej hodnote meraného rozsahu (napríklad 0°C, nulový tlak, atď.), zatiaľ čo maximálna hodnota prúdu (20 mA) zodpovedá najvyššej hodnote meraného rozsahu (napríklad 100°C, maximálny tlak, atď.). Akýkoľvek prúd v rozmedzí medzi 4 a 20 mA reprezentuje konkrétnu hodnotu meraného parametra medzi minimom a maximom. Tento systém umožňuje detekciu chýb alebo porúch v slučke vďaka monitorovaniu prítomnosti prúdu; prúd mimo rozsahu 4-20 mA (napríklad 0 mA alebo vyšší než 20 mA) môže indikovať problém v systéme.

Prúdová slučka má niekoľko kľúčových výhod, vrátane:

  • Odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu: Vďaka tomu, že informácie sú prenášané ako prúd a nie ako napätie, sú signály menej náchylné na rušenie z okolitého prostredia, čo je obzvlášť dôležité v priemyselných aplikáciách.
  • Schopnosť detekcie a diagnostiky problémov: Systém umožňuje identifikovať problémy, ako sú prerušené vodiče alebo chyby v zariadeniach.
  • Jednoduchosť zapojenia: Prúdová slučka obvykle vyžaduje iba dva vodiče pre prenos signálu, čo zjednodušuje inštaláciu a zapojenie.

Prúdové slučky sú široko využívané v rôznych aplikáciách, vrátane merania teploty, tlaku, prietoku a iných fyzikálnych veličín v procesnej kontrole a automatizácii.