Fluke 215C - Farebný Scopemeter Fluke s funkciou pre testovanie stavu zberníc

Značka: Fluke

Prístroj už nieje v ponuke, prejdite na aktuálne modely Fluke Scopemeter.

Dostupnosť Opýtajte sa
Kód: 1872
€1 €0,83 bez DPH
Fluke 215C - Farebný Scopemeter Fluke s funkciou pre testovanie stavu zberníc
Značka: Fluke
Fluke 215C - Farebný Scopemeter Fluke s funkciou pre testovanie stavu zberníc
Ukončená výroba
Doprava zadarmo pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop.
Doprava zadarmo
pre každý nákup nad 80€ s DPH vytvorený cez náš eshop.
Široké možnosti platby na dobierku, kartou online alebo bankovým prevodom.
Široké možnosti
platby a doručenia pre vaše pohodlie
Tovar skladom odosielame v deň objednávky (do 13:00)
Tovar skladom
odosielame v deň objednávky kuriérom SPS (do 13:00).
Záručný, pozáručný servis teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia.
Servis a kalibrácia
teplomerov, multimetrov a iného metrologického vybavenia.

Prístroje Fluke 225C a 215C sú obľúbené u špecialistov na údržbu, ktorí pracujú ako s priemyslovými zbernicami a sieťami, tak i s elektronikou obecne. Môžete overovať elektrickú integritu zberníc a siete, testovať funkciu zbernice na základnej úrovni a ľahko a rýchlo získavať výsledky.

Tieto prístroje vychádzajú z 200MHz a 100MHz farebných Scopemetrov rady 190C, sú vybavebé všetkými funkciami ktorými disponovali ich predchodcovia radu 190C a naviac funkciou pre testovanie stavu zberníc

Testovanie stavu zberníc
Pri testovaní stavu zberníc sú analyzované elektrické signály v priemyslových zberniciach alebo v sieti a ku každému príslušnému parametru je priradená jedna z indikačných značiek "dobré", "slabé", alebo "zlé", ktorá sa zobrazí vedľa namerenej hodnoty. Namerané hodnoty sa porovnajú so štandardnými hodnotami podľa zvoleného typu zbernice, alebo si môžete nastaviť vlastné referenčné hodnoty, ak potrebujete používať rôzne tolerancie.


Automatická analýza a overovanie parametrov elektrických signálov


Sú podporované všetkými bežnými typmi zberníc
Scopemetre 225 a 215 podporujú nie jeden, ani dva, ale všetky obvyklé systémy priemyselných zberníc. Od pomalejších systémov AS-i a CAN až k rýchlejším, založeným na technológii Ethernet 100Base-T, na všetky možno použiť jdiný prístroj. Jednoduchá štruktúra ponuky umožňuje výber hlavného typu zbernice. Kde je potreba aj podtypov uvedených v dalšej prehladnej podponuke. Testované parametre a referenčné hodnoty sa nastavia podla vybraného typu zbernice.


Sú podporované všetky bežné typy zberníc, ktoré sú prístupné prostredníctvom jednoducho členenej ponuky


Veľká farebná obrazovka
Veľká farebná obrazovka modelov 225C a 215C zobrazuje jednotlivé parametre s ich overením, vlastnou nameranou hodnotou, záznam minimálnych a maximálnych hodnôt v priebehu času a referenčné hodnoty používané pre overovanie. Voľby parametrov závisia na konkrétnom type zbernice. Samotný výber môže obsahovať napríklad predpetie, vysoké/nízke úrovne signálu, doby nábehu a poklesu, úrovne šumu v medziach pásma i mimo neho, kolísanie, šírku pulzu, komunikačnú rýchlosť, (baudrate) a ďalšie. Indikátory činnosti informujú o prebiehajucom toku dát a zhasnú pri pozastavení komunikácie.

Veľká obrazovka taktiež uvádza informácie o zapojení pre každý z podporovaných typov zberníc, takže užívateľ je pri uskutočňovaní testovacích pripojení navádzaný. Balenie prístrojov 225C a 215C obsahuje aj sadu signálových rozbočiek, ktoré poskytujú prístup ku každému vodiču a hrotu v bežne používaných systémoch pripojenia M12, DB-9 a RJ-45


Nápoveda na obrayovke zahŕňa sprievodcu uskutočňovania testovacích pripojení. Nezávisle izolované vstupné kanály prístroja 225C podporujú skutočne diferenciálne merania v systémoch zberníc.


Signálová rozbočka BHT190 s konektormi DB-9 poskytuje prístup k všetkým jednotlivým vodičom a hrotom v systéme zapojenia.


Režim „eye-pattern“ (diagram oka)
Prístroje Fluke 225C a 215C dokážu overovať kvalitu signálu hneď po prechode elektrického signálu sieťou, bez toho aby ste museli prehliadať zistené dáta. Umožňujú vyhľadávať chyby, ako sú napríklad nesprávne zapojenie káblov, zlé kontakty, nedostatočné uzemnenie či chýbajúce alebo nadbytočné impedančné zakončenie. V režime „eye-pattern“ (diagram oka) je zobrazená krivka vykreslená cez po sebe idúce periódy signálov, ktoré poskytujú optickú indikáciu celkovej kvality signálu, úrovňou šumu a kolísania signálu, a to pomocou užívateľsky volitelného režimu dosvietenia.


Režim „eye-pattern“ (diagram oka) umožňuje priamu kontrolu kvality signálu


Plávajúce nezávislé izolované vstupné kanály
Vďaka nezávisle izolovaným vstupným kanálom a plávajúcim vstupom umožňuje Scopemeter uskutočňovať skutočne plávajúce diferenciálne meranie z vyvážených dvojvodičových systémov, napríklad RS-485 a CAN, a poskytuje vysokú úroveň potlačenia súhlasných porúch a šumu. Jeeden vstupný kanál dokáže merať napätie medzi dvoma signálovými vodičmi a druhý na nich súčastne nežávisle meria súhlasné napätie voči zemi. Tak možno taktiež merať signály prechádzajúce krútenými vodičmi zbernice 100Base-T Ethernet.


Izolované plávajúce kanály poskytujú vysokú ochranu pred šumom súhlasných napätí a umožňujú realizovať priame merania na vyvážených dvojvodičových systémoch včetne zbernice Ethernet 100Base-T.
Izolované plovoucí kanály poskytují vysokou ochranu před šumem souhlasných napětí a umožňují provádět přímá měření na vyvážených dvouvodičových systémech včetně sběrnice Ethernet 100Base-T.


Prístroje Fluke 225C a 215C v porovnaní s inými Scopemetrami
Všetky Scopemetre umožňujú realizovať základné elektrické testy (napríklad odpor medi a meranie izolácie) elektrických systémov káblov. Prístroj Fluke 125 ponúka cenovo výhodné riešenie pre testovanie v priemyslových zberniciach a sieťach s pomocou spoločného referenčného pripojenia ("zem"). Prístroj Fluke 125 taktiež zahŕňa plne výkonný 40 MHz priemyslový Scopemeter. Prístroje 225C a 215C disponujú rozsiahlejšími funkciami pre analýzu signálu v priemyslových zberniciach. Vďaka izolovanej štruktúre kanálov ponúkajú prístroje 225C a 215C oveľa lepšiu ochranu pred šumom súhlasných napätí a pred poruchami a umožňujú oddelené meranie súhlasných napätí. Naviac možno prístrojmi 225C a 215C realizovať rýchlejše meranie a k tomu sú vybavené všetkými funkciami pre meranie, ktorými disponovali prístroje rady 190C.

Okrem funkcie pre testovanie stavu zberníc nájdete v prístrojoch 225C a 215C všetky funkcie, ktoré sa nachádzajú aj vo farebných Scopemetroch 199C a 196C.

Pre prístroj Fluke 225C (215C) platia všetky špecifikácie ako pre prístroj 199C (196C). Naviac sú vybavené funkciou pre testovanie stavu zberníc, ako je uvedené nižšie.

Špecifikácie
Šírka pásma:
225C
200 MHz

215C
100 MHz

Vzorkovacia rýchlosť:
225C
2,5 GS/s

215C
1 GS/s

Testovanie stavu zbernic:
  Overuje elektrické parametre systémov priemyslových zberníc pomocou funkcií pre automatické merania a analýzu. Režim "eye-pattern" (diagram oka) okrem toho umožňuje kontrolu kvality signálu.
Klasifikácia parametrov:
  Výstupné hodnoty:
v rámci limitov = ‚dobré‘, zelená značka (zaškrtnutie)
v rámci konkrétnych limitných hodnôt (v percentách) = ‚slabé‘, oranžová značka (zaškrtnutie)
mimo limity = ‚zlé‘, červená značka (zaškrtnutie)
  Limitné hodnoty sú vo výchozom nastavení odvodené od priemyslových noriem pre vybraný typ zbernice, alebo ich môže nastaviť sám užívateľ. Pásmo tolerancie (v percentách), s ktorým sa počíta v prípade hodnotenia ‚slabé‘, môže užívateľ zmeniť.
Podporované systémy zberníc:
AS-i (EN50295, 166 kb/s),
CAN-bus (ISO-11898, až 1 Mb/s),
Modbus 232 (EIA-232, až 115 kb/s),
Modbus 485 (EIA-485, až 10 Mb/s),
Foundation Fieldbus H1 (61158 typ 1, 31,25 kb/s),
Profibus DP (EIA-485, až 12 Mb/s),
Profibus PA (61158 typ 1, 31,25 kb/s),
Ethernet 10Base2 (koaxiální, 10 Mb/s),
Ethernet 10BaseT (UTP, 10 Mb/s),
Ethernet 100BaseT (100 Mb/s),
RS-232 (EIA-232, až 115 kb/s),
RS-485 (EIA-485, až 10 Mb/s).
Režimy:
Analýza parametrov krivky s automatickými odpočtami a overováním parametrov (dobré / slabé / zlé); meracie limity sú založené na priemyslových normách alebo je možné ich nastaviť.
Režim zobrazenia „eye-pattern“ (diagram oka)
Merané parametre (je možné použiť):
Napäťová hladina predpetia
Amplitúda signálu
Šírka pulzu alebo komunikačná rýchlosť
Doba nábehu
Doba poklesu
Kolísanie
Zkreslenie signálu
Šum HF
Šum LF
Šum v medziach pásma
Režim zobrazenia „eye-pattern“ (diagram oka):
  Umožňuje zobrazenie krivky signálu zbernice s užívateľsky nastavitelným dosvietením displeja. Užívateľ môže podľa potreby nastaviť časovú základňu, útlum a dosvit.
Režimy dosvietenia:
  vyp. – krátky – stredný – dlhý – nekonečno

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: