Prechodový odpor

Prechodový odpor, často označovaný aj ako kontaktný odpor, je odpor, ktorý vzniká na rozhraní dvoch spojených vodivých materiálov. Tento odpor môže byť ovplyvnený viacerými faktormi, ako sú povrchové nečistoty, oxidačná vrstva alebo mechanické napätie na spoji. Na rozdiel od izolačného stavu, kde hľadáme vysoké hodnoty odporu, pri prechodovom odpore zvyčajne hľadáme čo najnižšie hodnoty, aby sme zabezpečili dobrú elektrickú vodivosť a minimálnu stratu energie na spojoch.